Europa

DWARS is groot voorstander van Europese samenwerking, een democratische ensolidaire Europese Unie, en een Europese Unie die uitdraagt waar die toe is opgericht: vrede. Wat de laatste twee dingen betreft valt er wat DWARS betreft nog een hoop te verbeteren. Op dit moment is het pijnlijk duidelijk dat door onder andere het huidige neoliberale beleid van de Europese Unie we in een economische recessie zitten. Volgens DWARS is het van belang dat noordelijke lidstaten, waar het vaak economisch gezien voorspoedig gaat, solidariteit tonen naar zuidelijke lidstaten die nog dieper in de economische recessie zitten. Dat betekent dus geen bezuinigingsmaatregelen die deze economieën kapot maken. Hoge schulden van lidstaten in nood moeten worden kwijtgescholden om een hernieuwde start te maken.

Om de huidige Unie democratischer te maken, dienen bevoegdheden van het Europees Parlement te worden uitgebreid. Het instellen van pan-Europese kieslijsten, het recht van het Parlement om wetgeving te initiëren en de bevoegdheid van het Parlement om individuele Commissieleden weg te sturen in plaats van alleen de hele Commissie, zijn eerste stappen hierin. DWARS moedigt nieuwe mogelijkheden zoals het ‘European Citizens Initiative’ van harte aan.

Op terreinen zoals buitenlandbeleid, defensie en ontwikkelingssamenwerking kan de Europese Unie meer en beter samenwerken. DWARS is voorstander van een federaal leger binnen een gezamenlijk defensiebeleid. Als er afgesproken wordt welke lidstaat specifiek defensiemateriaal inkoopt kan er effectiever en specialistischer worden opgetreden. Dit geldt ook voor ontwikkelingssamenwerking: in Europees verband kan er beter worden gekeken naar de behoeftes van landen en waar specialismes van Europese lidstaten kunnen worden ingezet. Naar de rest van de wereld toe moet er een Hoge Vertegenwoordiger zijn die een steviger mandaat heeft dan nu het geval is. DWARS streeft in het kader hiervan naar EU-ambassades over de hele wereld. Dan kunnen we pas écht geloofwaardig een internationale actor zijn in de huidige wereldverhoudingen.

Ieder land dat op het Europese continent ligt, is in principe welkom om zich aan te sluiten bij de Europese Unie. DWARS vindt wel dat deze landen moeten voldoen aan de eisen van de Kopenhagen-criteria. Met (buur)landen die geen lid zijn van de Europese Unie, streeft de EU het behouden en verkrijgen van goede betrekkingen aan. Een belangrijke prioriteit van de EU hierin is een krachtige rol op het gebied van conflictpreventie en het bevorderen van vrede. Politieke en economische handelsbelangen mogen hierbij absoluut geen rol van belang spelen, zoals bij de Westerse bemoeienis tijdens de Golfoorlogen en in Afghanistan.