Europa

DWARS is voor nauwere Europese samenwerking. Verreweg de meeste uitdagingen waar we als samenleving voor staan zijn grensoverschrijdend en kunnen we als Nederland niet zelf oplossen. Europa is meer dan vrijhandelszone; het is óók een gemeenschap van gedeelde waarden. Om die reden kiezen wij voor solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid tussen noord en zuid, oost en west. Dit betekent ook dat meer beslissingen gezamenlijk genomen moeten worden. Waar nu nog te vaak ongekozen technocraten bezuinigingen opleggen, moeten Europese burgers hierover kunnen beslissen. Daarom worden de bevoegdheden van het Europees parlement vergroot.