Emancipatie

Emancipatie is de sleutel tot een samenleving waaraan iedereen volop deelneemt. DWARS komt dan ook op voor alle verschillende soorten groepen mensen. Wij willen namelijk niet dat de buitenlandse complimenten over Nederland, dat we tolerant en gastvrij zijn, loos zijn. Wij willen een land dat zich daadwerkelijk hartelijk gedraagt tegenover de grote diversiteit aan mensen die er zijn. De overheid moet zich daarom actief in blijven zetten voor de emancipatie en de kansen voor alle groepen die onze samenleving kent.

DWARS omarmt de seksuele minderheden. Wij zijn er trots op! Homodiscriminatie moet dan ook streng worden aangepakt. Zowel formele als informele discriminatie. Mensen die seksuele minderheden uitschelden, intimideren of mishandelen krijgen een proportionele straf. Maar ook institutionele discriminatie moet hard worden bestreden. Daarom mogen ambtenaren niet langer weigeren om mensen van hetzelfde geslacht te trouwen. Daarnaast moet het voor homoseksuele stellen met kinderen voor beide ouders mogelijk worden om daadwerkelijk als ouder geregistreerd te staan.

DWARS vindt het belangrijk dat er een brede maatschappelijke discussie komt over het algemeen gebruik van geaardheidsaanduidingen. Wij vinden dat het niet erg is als iemand hetero is. Of homo, lesbo, biseksueel, of welke seksuele geaardheid dan ook. Daarom vinden we het ook overbodig als mensen op die manier getypeerd worden. Ieder mens is gelijk en mag zelf beslissen met wie hij of zij seks heeft, zonder dat daar vooroordelen aan verbonden zijn. Het algemeen gebruik van deze typeringen houdt veel vooroordelen in stand. Op termijn wil DWARS dan ook dat ze overbodig worden gemaakt en dat iedereen naar hartelust kan bepalen met welk geslacht de liefde te bedrijven.

Transgender personen hebben momenteel te weinig rechten. DWARS wil dat mensen het recht krijgen om van geslacht te veranderen in het paspoort, ook voordat zij een dure geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan. Om transgender personen verder te emanciperen moet bij geslachtsregistratie overal de optie “anders, nl.” in gebruik genomen. Zo kunnen mensen zelf het geslacht kiezen waarmee zij zich identificeren. Op termijn wil DWARS dat geslachtsregistratie volledig verdwijnt.

Om ouders, vader en moeder, betere de mogelijkheid om te gaan werken te geven, is een goede en goedkope kinderopvang van groot belang. Voor iedereen moet de kinderopvang betaalbaar zijn. De overheid draagt hiervoor zorg, door ouders een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag te geven en scherpe controle uit te oefenen op de kwaliteitseisen aan de kinderopvang.