Economie

Het politieke debat is eenzijdig gericht op behalen van economische groei. Maar groei leidt niet altijd tot verhoogde welvaart van de  gehele samenleving. Het verdelen van de baten van economische groei is hierbij cruciaal. Daarom moet niet alleen gekeken worden of de economie groeit, maar ook hoe deze groeit en wat dit betekent voor de samenleving.

Hoewel Nederland al een progressief  belastingstelsel kent, vindt DWARS dat dit niet altijd een goede verdeling oplevert. Met name de vermogensongelijkheid is in Nederland groot en groeiende. Daarom wordt de vermogensbelasting in het nieuwe belastingstelsel hervormd. Ook worden indirecte belastingvoordelen voor mensen met veel geld op de bank of in hun huis verkleind of afgeschaft, waaronder de hypotheekrente. Met een hogere vermogensbelasting en  minder belastingvoordelen kan de belasting op inkomen namelijk omlaag, waardoor werken meer loont en de zwaarste lasten worden gedragen door de sterkste schouders.

Ons belastingstelsel is aan vergroening toe. DWARS ziet graag dat er zorgvuldig wordt omgegaan met grondstoffen. Door de belasting  op arbeid te verlagen en de belasting op materialen te verhogen kan er meer aandacht en werk worden geïnvesteerd om grondstoffen te recyclen of hergebruiken. Progressieve belastingen staan aan de basis van een werkende overheid en een goed functionerende samenleving.

Wanneer vermogende personen of bedrijven belasting proberen te ontwijken door gebruik te maken van offshore-constructies, kan de Nederlandse overheid minder investeren in publieke voorzieningen. Continue bezuinigingen ontwrichten de samenleving en het bestrijden van belastingontwijking verdient prioriteit. Om die reden zorgt de Nederlandse regering er in internationaal verband voor dat wegsluisconstructies onmogelijk worden: economische activiteit wordt lokaal belast. Alleen wanneer iedereen eerlijk naar draagkracht bijdraagt, kunnen wij gezamenlijk onze maatschappij versterken.