Economie & Financiën

De economie is aan vergroening toe. Productie en consumptie moeten duurzaam worden om een einde te maken aan de overbelasting van onze planeet. Alleen op die manier kunnen we onze huidige welvaart in stand houden. Door vergroening maken we onze economie toekomstbestendig. De economische crisis is de uitgelezen kans om baanbrekende hervormingen in onze economie door te voeren. Ons huidige economische systeem, het kapitalisme, is volledig gebaseerd op maken van schulden. Nu is de tijd om dit falende systeem te vervangen door een economie gebaseerd op eerlijke productie en eerlijke prijzen. Zo gaan we verantwoordelijk met de planeet om, wordt welzijn leidend in plaats van welvaart en gaat het algemeen geluk erop vooruit.

Hervorming van de btw is een goede mogelijkheid om de economie te vergroenen. DWARS wil de huidige btw vervangen door een groene btw. Voortaan wordt het hoge btw-tarief geheven op vervuilende producten. Voor minder of niet-vervuilende varianten zal het lage tarief gelden.

Economisch gezien zijn het zware tijden. Banken vallen om, het consumentenvertrouwen is onder het vriespunt gezakt en land na land belandt in een recessie. Ons huidige economische systeem, het kapitalisme, is in feite volledig gebaseerd op het maken van schulden. Schulden die ons aan oneindige groei zouden moeten helpen. Volgens DWARS is de economie meer dan alleen het maken van winst en is welvaart op haar beurt weer meer dan alleen een goede economie. De economie en de maatschappij moeten zo georganiseerd worden dat het welzijn en het geluk van elk mens er op vooruit gaat, in plaats van achteruit. Daarom pleit DWARS ervoor om economische risico’s voor burgers te verkleinen, door bijvoorbeeld banken te splitsen in consumentenbanken enerzijds, investeringsbanken anderzijds. Schulden worden daarnaast fiscaal niet meer gestimuleerd en er komt een bankenbelasting waarin internationaal flitskapitaal wordt belast om perverse prikkels uit het systeem te halen.