Cultuur

Cultuur is één van de belangrijkste motoren voor continue vernieuwing van onze maatschappij. Het brengt kleur in het leven en biedt nieuwe inzichten. Een bruisende kunst- en cultuursector is van groot belang voor een gelukkige samenleving. Cultuur is dan ook geen elitaire hobby, maar dat wordt het wel als er gekort wordt op subsidies en de btw-tarieven omhoog gaan. Zo wordt het alleen maar ontoegankelijker en kunnen alle mensen met veel geld nog van cultuur genieten. In plaats daarvan DWARS stimuleert juist de culturele wereld. Op die manier zijn kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar.

Het lage btw-tarief voor zowel de podium- als de beeldende kunsten moet blijven gelden. Daarnaast wordt de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) opnieuw ingevoerd. Dankzij deze maatregelen kunnen huidige kunstenaars actief blijven, terwijl beginnende kunstenaars zich goed kunnen ontplooien. Om kunstenaars te emanciperen en om de binding van burgers met cultuur te vergroten, gaat de culturele wereld crowdsourcing inzetten. Burgers krijgen zo de ruimte om hun verwachtingen en wensen over te brengen aan de culturele wereld. Crowdsourcing in de kunstsector wordt een intrinsiek onderdeel voor het verkrijgen van subsidies.

Om zo veel mogelijk mensen optimaal te kunnen laten genieten van kunst en cultuur wil DWARS het auteursrecht terugbrengen tot 15 jaar na publicatie van het (kunst)werk. Op die manier wordt cultuur voor iedereen een stuk toegankelijker.

De publieke omroep is aan hervorming toe. De vrachtlading aan omroepen stamt nog uit de Verzuiling en is gedateerd. DWARS wil dat één centrale organisatie de grote hoeveelheid aan omroepen vervangt. Naar voorbeeld van het Britse BBC-model draagt deze als enige verantwoordelijkheid voor de hele publieke omroep. Hierdoor kan de publieke omroep worden teruggebracht van drie naar twee netzenders. Commerciële reclames worden hierop afgeschaft.