Cultuur en Media

De pers en de cultuursector zijn onafhankelijk en vrij in het uiten van meningen. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid op zich om deze uitingsvormen mogelijk te maken, maar bemoeit zich niet met de inhoud daarvan. DWARS pleit voor investeringen in de cultuursector, die de laatste tijd harde klappen heeft geïncasseerd. Voor kunstenaars is een belangrijke rol weggelegd in het leveren van maatschappijkritiek, maar ook schoonheid en ontspanning.

De publieke omroep zou moeten worden herzien naar een situatie van één omroeporganisatie. Binnen deze organisatie is er ruimte voor alle stemmen uit de samenleving. Op deze manier worden veel kosten in bestuurslagen en ledenwerving van individuele omroepen bespaard. Besparingen worden bijvoorbeeld geïnvesteerd in onderzoeksjournalistiek.