Basis- en voortgezet onderwijs

Onderwijs legt dé basis voor een toekomst waarin je volledig kunt meedraaien in de maatschappij. DWARS legt daarom bij onderwijs steeds de nadruk op gelijke kansen voor iedereen. Waar je wieg staat mag nooit bepalend zijn voor de kwaliteit of het niveau (vmbo, havo of vwo) van onderwijs dat aangeboden wordt. Daarom staat DWARS niet altijd negatief tegenover toetsen: deze meten zo objectief mogelijk en discrimineren niet.

In het onderwijs zou zoveel mogelijk naar de individuele potenties en behoeften van leerlingen gekeken moeten worden. Het idee dat iedereen zoveel mogelijk hetzelfde onderwijs volgt, is achterhaald. Daarom ligt voor ons de toekomst van het onderwijs in maatwerk en is het essentieel dat de mogelijkheden om te switchen tussen niveaus worden verruimd. Omdat het belangrijk is dat kinderen al tijdens hun basisschooltijd in aanraking komen met de multiculturele samenstelling van ons land, wil DWARS segregatie in het onderwijs actief bestrijden.