Asiel en Migratie

In een gewelddadige wereld zoeken veel mensen een veilige haven. DWARS ziet hierin voor Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid. Hoewel de instroom van asielzoekers ons voor een uitdaging stelt, kan Nederland deze aan, zolang we maar onze schouders eronder zetten. We willen ons inzetten voor de veiligheid van vluchtelingen door het bieden van veilige vluchtmogelijkheden en het invoeren van een eerlijke Europese verdeelsleutel. Zo bewijzen we als samenleving dat ons geloof in mensenrechten en internationale solidariteit niet alleen maar mooie praatjes zijn. DWARS is niet naïef over de noodzaak om nieuwkomers actief te integreren in onze samenleving, maar is ervan overtuigd dat migratie een waardevolle culturele veelkleurigheid kan opleveren.