Arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt ontstaat er een steeds grotere kloof tussen flex en vast werk, tussen jong en oud, tussen hoogopgeleid en laagopgeleid. Het eerste probleem wil DWARS aanpakken door de flexcontracten te hervormen: iedereen bouwt stap voor stap rechten op, die niet verloren gaan nadat een werknemer een tijd niet meer voor een werkgever heeft gewerkt.

Jongeren krijgen meer armslag op de arbeidsmarkt. De overheid pakt onbetaalde stages hard aan. Wanneer je werkt na je studie, dien je gewoon betaalt te worden. Voor volwassenen werk staat een volwassen loon. Daarom willen wij dat 18-jarige recht krijgen op het minumumloon. Daarnaast investeert de overheid in omscholing voor oudere werknemers, zodat zij plezier en kunde behouden in de laatste jaren in hun loopbaan.

Het maakt nu nog vaak verschil of een sollicitant een oud-Hollandse naam heeft of een migrantenachtergrond. Ook aantrekkelijke mensen krijgen sneller een baan. Dit gaan we tegen door de eerste ronde van een sollicitatie anoniem te doen.