Arbeid & Economie

Mensen zijn gemiddeld gelukkiger als zij een baan hebben. De maatschappij is bruisend en blijft zich vernieuwen als veel mensen participeren op de arbeidsmarkt. De welvaart en de economie profiteren van veel werkende Nederlanders. Kortom, genoeg redenen voor DWARS om voor iedereen mogelijkheden op goed werk te creëren.

DWARS wil een aantal hervormingen op de arbeidsmarkt doorvoeren, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen werken tegen een goede betaling. Wij maken bijvoorbeeld het minimumloon eerlijker. Voor elke volwassene zal hetzelfde minimumloon gaan gelden. Het jeugdminimumloon wordt begrensd op 18 jaar. Ben je ouder dan 18, dan is voortaan dus je minimumloon even hoog als dat van elke andere volwassene.

Ook de ontslagvergoeding is aan hervorming toe. Wij willen mensen aan werk helpen. Daarom stelt DWARS voor dat ontslagrechten voortaan niet alleen meer in contant geld worden uitgedrukt, maar ook in scholingsrechten. Als je onverhoopt ontslagen wordt, kan je je dan makkelijk omscholen om weer snel aan een nieuwe baan te komen. Tegelijkertijd worden werkgevers verantwoordelijk voor het begeleiden van arbeiders van werk naar werk.

DWARS wil de WW-duur (Werkloosheidswet) terugbrengen naar maximaal anderhalf jaar. De WW wordt erop gericht dat mensen weer zo snel mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Starten met een eigen bedrijf of studeren vanuit de WW wordt aangemoedigd. Iedereen die na anderhalf jaar werkloosheid geen nieuwe baan heeft gevonden, krijgt een participatiecontract op maat door de gemeente aangeboden: passend (vrijwilligers)werk of studie. Het loon dat mensen krijgen via een participatiecontract mag nooit lager zijn dan het minimumloon. Zo werkt iedereen tegen een goed loon en houden mensen plezier in werken.

Arbeidsdiscriminatie moet streng worden bestreden. Het mag niet zo zijn dat mensen vanwege hun geslacht, geaardheid, religie of afkomst een baan mislopen. Diversiteitsbeleidsclausules in de jaarverslagen van de overheid en grote bedrijven moeten ervoor zorgen dat discriminatie bestreden wordt.