Vacature Algemeen bestuurslid 2020-2021

Vacature Algemeen bestuurslid DWARS Rotterdam-Rijnmond

Per november 2020 is DWARS Rotterdam-Rijnmond op zoek naar een nieuwe bestuurslid. Het gaat om de functie van algemeen bestuurslid. Het bestuur van DWARS Rotterdam-Rijnmond houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van de afdeling en zorgt ervoor dat de afdeling draaiende wordt gehouden. Hierbij kun je denken aan het houden van vergaderingen, het organiseren van acties en activiteiten, contact met de leden, financiële zaken en het onderhouden van contacten met externe partijen.

Lijkt het jou leuk om als bestuurslid van deze gezellige, actieve afdeling aan de slag te gaan? Stuur dan een mailtje naar voorzitter.rotterdamrijnmond@dwars.org met een korte motivatie. Het AAV waarbij het nieuwe bestuurslid zal worden gekozen, zal plaatsvinden op dinsdag 1 december. Wij willen je dan ook vragen je motivatie uiterlijk 24 november op te sturen. Als je vragen hebt of als er nog dingen onduidelijk zijn kan je altijd contact opnemen met het bestuur!

 

Algemeen bestuurslid (ca. 6 uur per week)

Als algemeen bestuurslid houd jij je vooral bezig met het organiseren van activiteiten (alleen of met je mede (bestuurs-)leden). Als algemeen bestuurslid is het belangrijk om in het bezit te zijn van organisatorisch talent en communicatieve vaardigheden.

  • Organiseren activiteiten

Als algemeen bestuurslid houd jij je bezig met het bedenken en opzetten van activiteiten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om discussieavonden of thema-avonden waarvoor je bijvoorbeeld sprekers uitnodigt of samenwerkt met andere politieke jongerenorganisaties, of het organiseren van een borrel.

  • Overige taken

Overige taken die jij als algemeen bestuurslid op je kunt nemen zijn bijvoorbeeld het bijhouden van de sociale media en nieuwsbrief, het bijwonen van de fractievergaderingen van GroenLinks Rotterdam en het mede-organiseren van onze Maand van Vergroening.

 

Overige taken bestuurslid

Alle bestuursleden houden zich bezig met de volgende taken:

  • Organiseren activiteiten
  • Acties opzetten en coördineren
  • Campagnevoeren
  • Aanwezig zijn bij activiteiten voor afdelingen
  • Elkaar ondersteunen in taken

Daarnaast ben je als bestuurslid aanwezig bij de leden- en bestuursvergaderingen en in principe ook bij andere activiteiten, al kan het wel eens gebeuren dat dit niet lukt.