Sedef Koç - Secretaris

Sedef is een 22-jarige biologieleraar in opleiding. Sinds 2021 is ze lid van DWARS Rotterdam-Rijnmond en sinds mei 2022 secretaris voor deze afdeling.                 

Sedef is lid geworden na dat ze zich meer ging oriënteren rondom politieke stromingen en vond dat niet genoeg partijen zich bezighielden met het milieu. Zo kwam zij bij GroenLinks en de jongerenpartij DWARS uit. De visie van DWARS komt overeen met haar visie, ze vind het fijn om in een partij te zitten met een rijke geschiedenis en een sterke positie in het politieke landschap.

Sedef zal zich als secretaris bezighouden met het organiseren van evenementen en het verwelkomen van nieuwe leden. Verder is ze verantwoordelijk voor de afdelingscommunicatie (nieuwsbrief en notulen). Sedef is enthousiast om zich hard te maken voor haar visie en plannen, maar wilt ook haar politieke kennis verbreden.

Sedef is in haar vrije tijd bezig met breien, lezen, muziek luisteren en bakken.