Algemene Afdelingsvergadering | Rotterdam-Rijnmond

Afdelingscongres

 

🇳🇱: Het hoogste democratische orgaan van DWARS Rotterdam-Rijnmond: het halfjaarlijkse afdelingscongres. Wil je meestemmen over de gang van zaken binnen de afdeling, het bestuur ter verantwoording roepen of meer betrokken zijn bij de afdeling? Dan is dit de ideale gelegenheid voor jou. (Snacks en drankjes worden geregeld)

Ook komt landelijk bestuurslid en raadslid in Utrecht Melody Deldjou Fard de avond met ons openen! Ze heeft onder andere de portefeuilles MBO, diversiteit, en cultuur bij GroenLinks.

Klik hier om de congresreader te downloaden.

Moties kunnen t/m 4 december worden ingediend. Stuur hiervoor een email naar voorzitter.rotterdamrijnmond@dwars.org

 

 

🇬🇧: The highest democratic body of DWARS Rotterdam-Rijnmond: the bi-yearly local congress. Would you like to vote on the state of affairs within the department, hold the board to account or become more involved within our department? If that’s the case this is definitely the event for you. (Snacks and drinks will be provided)

In addition, national board and Utrecht council member Melody Deldjou Fard will open the evening with us! Among other things, she has the MBO, diversity and culture portfolios at GroenLinks.

Click here to download the congres guide. (Dutch)

Motions can be submitted untill december 4th. Send an email to voorzitter.rotterdamrijnmond@dwars.org to submit one.

11

Dec

Algemene Afdelingsvergadering | Rotterdam-Rijnmond

DWARS Rotterdam-Rijnmond

Oase Rotterdam, Westewagenstraat 80 Rotterdam
19.30-22.00 (inloop 19.00)