Pim Weierink #24

Hee hoi,

Ik ben Pim Weierink, 22 jaar en student aan Saxion Hogeschool in Enschede. Dit jaar heb ik mij voor het eerst verkiesbaar gesteld omdat ik vind dat jongeren te weinig worden gerepresenteerd worden in de politiek en al helemaal in de provinciale staten. De punten waar ik mij voor wil inzetten zijn: het OV binnen Overijssel, een groene provincie en tegenstand voor Lelystad airport. Als je meer van we wil weten, ben ik te vinden op Twitter als @PimZwarteveen.