Bestuur Maatje I

Voorzitter: Lykle Maatje

Voornaamwoorden: Zij/haar

Mail: voorzitter.overijssel@dwars.org

Secretaris: Max Rietberg

Voornaamwoorden: Hij/hem

Mail: secretaris.overijssel@dwars.org

Penningmeester en vicevoorzitter: Rik Wolters

Voornaamwoorden: Hij/hem

Mail: penningmeester.overijssel@dwars.org

Algemeen bestuurslid: Doetje van Engelen

Voornaamwoorden: Zij/haar

Mail: campagne.overijssel@dwars.org

Bestuursadviseur: Michelle Konijnenberg

Voornaamwoorden: Zij/haar


Het hele bestuur is te bereiken via overijssel@dwars.org.