Notulen Zomercongres 2021

Hieronder zijn de notulen van het Zomercongres 2021 te vinden.

Deze moeten op het Wintercongres 2021 nog vastgesteld worden.


Notulen zomercongres 2021 DWARS