Onderteken DWARSe Moties voor het GroenLinks Congres

Let op: wij dienen 2 moties in. Wil je ze allebei ondertekenen, vergeet dan niet naar beneden te scrollen.

Meer Jongeren op de Kandidatenlijst

Het GroenLinks congres, gehouden op 4 februari 2023;

Constaterende dat:

 • GroenLinks een partij is die zich inzet voor de toekomst en daarmee vooral voor de jongeren van nu;
 • GroenLinks een partij is die zegt te strijden naar gelijkwaardigheid, waar diversiteit als kracht gezien wordt en iedereen eerlijke kansen hoort te krijgen;
 • De Eerste Kamer een belangrijk orgaan is voor de Nederlandse samenleving en deze selecte groep daarom de samenleving zou moeten weerspiegelen;
 • In het verkiezingsprogramma van 2021 het volgende staat: ‘Wij nemen de stem van jongeren serieus’;
 • Op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Eerste Kamer niemand onder de leeftijd van 30 jaar staat;
 • Op de hele kandidatenlijst van GroenLinks maar twee kandidaten onder de 40 jaar staan.

Overwegende dat:

 • Stemmers van 18-34 jaar de grootste leeftijdsgroep van GroenLinks stemmers vormen;
 • De jonge kiezer verwacht vertegenwoordigd te worden;
 • GroenLinks zich inzet voor de toekomst van jongeren;
 • Diversiteit niet vanzelf komt en hier daarom plaats voor gemaakt moet worden;

Roept op:

 • Roept de externe kandidatencommissie op om bij alle landelijke conceptkandidatenlijsten minstens één jongere (onder de leeftijd van 30 jaar) op een verkiesbare plek te zetten (binnen de top-10).

Meer Jongeren in de Landelijke Politiek

Het GroenLinks congres, gehouden op 4 februari 2023;

Constaterende dat:

 • GroenLinks een partij is die zich inzet voor de toekomst en daarmee vooral voor de jongeren van nu;
 • GroenLinks een partij is die zegt te strijden naar gelijkwaardigheid, waar diversiteit als kracht gezien wordt en iedereen eerlijke kansen hoort te krijgen;
 • De Eerste Kamer een belangrijk orgaan is voor de Nederlandse samenleving en deze selecte groep daarom de samenleving zou moeten weerspiegelen;
 • In het verkiezingsprogramma van 2021 het volgende staat: ‘Wij nemen de stem van jongeren serieus’;
 • Op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Eerste Kamer niemand onder de 30 jaar staat;
 • Op de hele kandidatenlijst van GroenLinks maar twee kandidaten onder de 40 jaar staan.

Overwegende dat:

 • Stemmers van 18-34 jaar de grootste leeftijdsgroep van GroenLinks stemmers vormen;
 • De jonge kiezer verwacht vertegenwoordigd te worden;
 • GroenLinks zich inzet voor de toekomst van jongeren;
 • Diversiteit niet vanzelf komt en hier daarom plaats voor gemaakt moet worden;

Roept op:

 • Roept het partijbestuur op om actiever in te zetten op scholing en werving van jonge GroenLinks-leden (onder de 30 jaar).