Algemene Afdelingsvergadering DWARS Leiden-Haaglanden

De Winter AAV van DWARS Leiden-Haaglanden komt er weer aan. Op deze avond zullen we voorgestelde amendementen bespreken (er staat een formulier op de website waar je deze kunt indienen), het bestuur legt verantwoording af en de algemene bestuursleden en bestuurslid promotie en ledenwerving zullen benoemd worden! Voorafgaand aan de AAV wordt een reader verzonden zodat iedereen zich kan inlezen voor de avond.

Een volle avond, maar vol met belangrijke onderwerpen. We hopen je daar te zien!

 

Met vragen kun je mailen naar leiden-haaglanden[at]dwars.org. Heb je specifieke vragen over lidmaatschap, stemrecht of andere dergelijke zaken kun je mailen naar secretaris.leiden-haaglanden[at]dwars.org!

Ook als je graag op de AAV wilt zijn, maar we rekening moeten houden met persoonlijke omstandigheden horen we dat graag, mail naar secretaris.leiden-haaglanden@dwars.org of stuur een berichtje naar Rianne (06-22553424). Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

16

Jan

Algemene Afdelingsvergadering DWARS Leiden-Haaglanden

DWARS Leiden-Haaglanden

Grand-Café Verderop, Delft
19:30