Kandidaten Zomercongres 2023

Overzicht

 • Landelijk bestuur
  • Voorzitter
   • Philip Garcia Hoogland
   • Rick Timmermans
  • Secretaris
   • Judith Dekker
  • Penningmeester
   • Merlijn de Bruin
  • Algemeen Bestuurslid
   • Jona Berkers
   • Luna Heijdendael
   • Nordin Kole
   • Pepijn van Leeuwen
   • Ruben Bals
   • Thijme Hoffmann
   • Tony van der Linden
 • Hoofdredacteur OverDWARS
  • Jarno Bongers
  • Levi le Roij
  • Gijs Broere
 • Raad van Advies
  • Arthur Eveleens
  • Jens Bosman
  • Max Rietberg
  • Sheila Guha Thakurta
  • Wessel Fonck
 • Kandidatencommissie
 • Zoekcommissie

Landelijk Bestuur

Voorzitter

Philip Garcia Hoogland

Beste DWARSers,

Met groot enthousiasme stel ik mij graag aan jullie voor als kandidaat-voorzitter van DWARS. Mijn naam is Philip Garcia Hoogland, en komend jaar wil ik mij inzetten voor jullie. Voor mij komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ik heb altijd al mijn steentje willen bijdragen voor een socialere en duurzamere wereld, en de enige manier om dat te doen is door de handen uit de mouwen te steken.

Maar waarom ben ík dan de geschikte kandidaat? Naast mijn bestuurs- en voorzitterservaringen bij andere verenigingen heb ik inderdaad binnen een lokale afdeling van DWARS nog geen bestuursfunctie op mij genomen. Toch weet ik zeker dat dit geen probleem zal zijn. Mijn doel als voorzitter is namelijk om een verbinder te zijn. In mijn ogen is een bestuur waardevoller dan enkel de som van haar leden, en iedereen moet de ruimte voelen om hun mening te kunnen verkondigen – al helemaal in het geval dat iemand ergens oneens mee is. Verder denk ik dat mijn ervaring binnen GroenLinks mij goed in staat stelt om het geluid van onze leden luid te laten horen richting zowel de partij als de buitenwereld. Alhoewel warme banden met GroenLinks belangrijk zijn, is het belangrijk om te benadrukken dat onze DWARSe leden niet over zich heen laten lopen: het is ónze toekomst, dus wij laten ónze stem horen.

Verder staan er voor mij een zaken centraal: ten eerste wil ik zien dat DWARS groeit en dat er meer jongeren naar de stembussen gaan. Als Organiser voor GroenLinks in Amsterdam-West merkte ik wat de kracht is van de straten op gaan. Door zichtbaar te zijn bereiken we de jongeren die zich niet gehoord voelen. Ten tweede moeten wij erop toezien dat GroenLinks zich constant blijven inzetten voor de generatie die buiten de boot valt. Denk hierbij aan diegenen die geen starterswoning kunnen kopen, een torenhoge studieschuld hebben of wakker liggen met de vraag of ze wel droge voeten zullen houden. Dit sluit ook naadloos aan op mijn laatste punt: de politiek mag de problemen van vandaag niet langer doorschuiven naar onze generatie en die van onze kinderen.

Ik hoop op jullie steun, zodat ik jullie belangen mag behartigen en DWARS nog verder kan laten groeien. Jij laat je stem toch ook horen?

Advies Kandidatencommissie

Philip studeert natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft ervaring opgedaan als penningmeester en voorzitter in commissies bij zijn studentenvereniging. Philip is sinds 2019 lid van DWARS en heeft ervaring als interim-voorzitter van de commissie lokale politiek van DWARS Amsterdam. Daarnaast is hij commissielid bij GroenLinks Bergen (Noord-Holland). Philip is ook campagneleider geweest van Amsterdam-West. Philip geeft aan een tussenjaar te nemen van zijn studie als hij verkozen wordt.

Als voorzitter van DWARS hoopt Philip te bereiken dat meer jongeren gaan stemmen bij verkiezingen. Ook vindt hij het belangrijk om de straat op te gaan en het gesprek aan te gaan, ook buiten de campagne. Onderwerpen zoals de wooncrisis, waar volgens hem te weinig aandacht voor is, wil hij actief mee naar de media stappen. Binnen het bestuur vindt Philip het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. Daarnaast wil hij een veilige sfeer binnen het bestuur creëren, waarbij hij het belangrijk vindt om andere bestuursleden te helpen die ergens moeite mee hebben. Wel wil Philip er op letten dat er efficiënt vergaderd wordt. Daarnaast maakt hij graag een praatje met oude en nieuwe leden om hen comfortabel te laten voelen. Transparantie en eerlijkheid naar leden ziet Philip als belangrijke speerpunten voor zijn voorzitterschap.

De kandidatencommissie ziet Philip als iemand die actief naar de media stapt. Ook denkt de commissie dat Philip bij de media een weloverwogen mening kan verkondigen. Hij lijkt nog geen concreet beeld te hebben van de relatie tussen DWARS en GroenLinks, maar de commissie verwacht dat hij DWARS goed kan vertegenwoordigen bij GroenLinks.

De kandidatencommissie denkt dat Philip een betrokken en verbindende voorzitter kan zijn, die weet wat er nodig is om een bestuur te leiden. De commissie ziet bij hem de kwaliteiten die nodig zijn om bestuursleden en leden op zich gemak te laten voelen. Wel vindt de kandidatencommissie dat Philip nog niet een heel duidelijk beeld heeft van de vereniging, maar de commissie heeft er vertrouwen in dat hij dit snel kan leren.

De kandidatencommissie vindt dat Philip een geschikte en verbindende voorzitterskandidaat is voor DWARS.

Rick Timmermans

Lieve DWARSers,

Ik ben Rick, 23 jaar, en ik sta kandidaat als voorzitter van het Landelijk Bestuur. Ik kom origineel uit het Brabantse Drunen, maar ik ben ondertussen al een tijdje te vinden in Utrecht vanwege mijn studie Geschiedenis.

Vier jaar geleden werd ik lid van DWARS, destijds vanwege de grote winst van Forum bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ik wilde me uitspreken tegen iets wat ik zag als een grote bedreiging voor de democratie en de rechten van de mens. Sindsdien ben ik onder andere actief geweest als secretaris en voorzitter van de afdeling Brabant-Zeeland, en als hoofdredacteur van OverDWARS (ons online ledenmagazine).

Nu wil ik mij graag inzetten als voorzitter van DWARS. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een beter Nederland en Europa: waar de allerarmsten ook meekunnen in de klimaatmaatregelen, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, en waar we opstaan voor de mensenrechten van migranten. Daarvoor moeten we de straat op, en moeten we de media durven op te zoeken.

Ook wil ik er samen met jullie voor zorgen dat DWARS actiever nieuwe leden gaat werven, en aan zich gaat binden. En, ik wil graag bijdragen aan een inclusieve vereniging, waar iedereen zich thuis voelt. DWARS is voor mij een plek waar ik veel vrienden heb gemaakt en meer mezelf ben geworden: dat wens ik ieder nieuw lid toe.

Toen ik klein was, heb ik ervaren hoe het is om aan de onderkant van de samenleving te moeten leven. Die ervaring drijft mij al jaren om me in te zetten tegen alle vormen van onrecht, en die drijft mij nog altijd om me in te blijven zetten voor groene, linkse en inclusieve politiek. Als ik jullie voorzitter mag zijn, hoop ik dat vanaf juni op het hoogste niveau te doen binnen DWARS.

Heb je vragen, stel ze vooral op het congres!

Groetjes!

Rick Timmermans

Advies Kandidatencommissie

Rick is sinds 2020 actief bij DWARS. Bij DWARS Brabant is hij secretaris en voorzitter geweest. Op dit moment is hij hoofdredacteur van OverDWARS. Rick rondt binnenkort zijn onderzoeksmaster geschiedenis aan de Universiteit Utrecht af. Hij is van plan om als hij verkozen wordt geen andere werkzaamheden te doen.

Rick is gemotiveerd om zich als voorzitter in te zetten voor de groene, sociale en inclusieve idealen van DWARS. Hij vindt dat zijn kwaliteiten in die rol het best tot zijn recht komen. Hij hecht er veel waarde aan dat iedereen binnen het bestuur diens mening kan uiten en zich gehoord voelt. Binnen het bestuur kijkt Rick naar wat mensen nodig hebben om hun taken uit te voeren. Rick ziet voor de voorzitter binnen DWARS een verbindende rol die ervoor moet zorgen dat verschillende onderdelen van de vereniging met elkaar kunnen samenwerken. Hij wil de toegankelijkheid en diversiteit van DWARS verbeteren door aan de slag te gaan met de adviezen van de inclusiecommissie. Rick vindt het belangrijk dat het bestuur actief op zoek gaat naar de mening van leden en wil meer jongeren bij DWARS betrekken. Hij wil dat er meer aandacht komt voor sociale thema’s zoals de wooncrisis. Bij de Europese verkiezingen wil hij de nadruk leggen op migratie, de rechten van LHBTQI+ personen in Oost-Europa en het naleven van de Green Deal.

De kandidatencommissie ziet in Rick een sterke kandidaat die veel plannen heeft en niet bang is de DWARSe mening te laten horen. Hij wil politieke impact maken door zich actief uit te spreken in de media en bij GroenLinks. Daar heeft hij al ervaring mee en hij heeft een duidelijk beeld hoe hij de media kan bereiken. Rick vindt het activistische karakter van DWARS belangrijk en vindt dat DWARS dat meer mag laten zien. De kandidatencommissie is te spreken over het strategische vermogen van Rick en de kennis en ervaring die hij meebrengt.

Rick is een enthousiaste en toegankelijke voorzitterskandidaat met veel reflectievermogen. Hij heeft veel ervaring met leidinggeven en vindt het leuk om leiding te geven aan een team. Zo wil hij bestuursleden ondersteunen waar nodig. Rick kan zaken snel oppakken en heeft een duidelijk beeld van hoe hij zijn plannen in praktijk kan brengen. Zijn valkuil is daarbij dat hij soms te weinig ruimte laat voor de ideeën van anderen. De kandidatencommissie ziet dat hij zich daar bewust van is en denkt dat hij dit goed oppakt.

De commissie vindt Rick een sterke voorzitterskandidaat met een goed beeld van de functie en erg concrete plannen over hoe DWARS een stap verder te brengen.


Secretaris

Judith Dekker

Dag lieve DWARSers,

Ik ben Judith en ik sta kandidaat om de nieuwe secretaris te worden van het landelijk bestuur. Kort wat over mij: ik ben afgestudeerd als politicoloog en werk sinds 1,5 jaar in Den Haag als redacteur en projectmanager. Daarnaast ben ik op dit moment secretaris en vicevoorzitter van de mooie afdeling Utrecht en politiek adviseur op het gebied van democratie, recht en bestuur.

Het aankomende jaar zou ik graag aan de slag gaan in het landelijk bestuur om DWARS een plek voor iedereen te maken. Ja dat klinkt cliché, ik weet het. Maar toch is het zo. Sinds ik lid ben van DWARS heb ik zoveel leuke mensen ontmoet, interessante activiteiten bezocht, en belangrijke ervaringen opgedaan. Als bestuurslid wil ik ervoor zorgen dat ook andere leden zich welkom voelen bij DWARS en een vergelijkbare ervaring meemaken.

Graag wil ik de ervaringen die ik heb opgedaan in mijn verschillende functies binnen en buiten DWARS inzetten in het landelijk bestuur. Als secretaris, en hopelijk ook als vicevoorzitter, verwacht ik dat ik een belangrijke rol kan spelen om overzicht te bewaren tussen de vele taken die een landelijk bestuur moet vervullen en daarmee een goede basis te bieden aan mijn mede-bestuursgenoten.

Ik hoop op jullie steun en kijk er naar uit om jullie te zien op het congres!

Judith

Advies Kandidatencommissie

Judith is afgestudeerd in politicologie en woont in Utrecht. Op dit moment werkt ze als projectmanager en redacteur bij PDC Informatie Architectuur en het Montesquieu Instituut. Ze is sinds september 2021 actief bij DWARS. Zo zat ze in de congrescommissie en is ze nu politiek adviseur en bestuurslid van de afdeling Utrecht. Volgend jaar stopt Judith met haar huidige werk. Als ze wordt gekozen als bestuurslid is ze van plan een parttime baan naast haar bestuursfunctie te zoeken.

Judith vindt het belangrijk dat DWARS zo toegankelijk mogelijk is, bijvoorbeeld als het gaat om taalgebruik. Ook wil ze dat DWARS inclusiever wordt en ze ziet daarin ook een rol voor haar als secretaris. Judith wil zich ervoor inzetten dat iedereen zich welkom voelt bij DWARS, en om openstaande functies snel in te vullen. Ze geeft aan dat ze nog niet zoveel weet over technische zaken zoals privacy, databeheer en juridische documenten zoals statuten, maar is gemotiveerd om die specialistische kennis op te doen. Judith wil vicevoorzitter worden.

De kandidatencommissie ziet dat Judith energie krijgt van de taken die de secretarisfunctie met zich meebrengt. De commissie denkt dat Judith veel relevante ervaring heeft, zowel binnen DWARS als daarbuiten. De kandidatencommissie vertrouwt erop dat Judith de zaken waar ze nog niet bekend mee is, snel kan oppakken. In de samenwerking ziet de commissie dat Judith ondersteunend is aan de rest van het team en graag bijspringt in de taken van andere bestuursleden. De kandidatencommissie ziet bij Judith een sterk zelfbewustzijn en reflectievermogen.

De kandidatencommissie ziet in Judith een sterke kandidaat voor secretaris van het landelijke bestuur.


Penningmeester

Merlijn de Bruin

Lieve DWARSers,

Ik ben Merlijn, 22 jaar oud en ik studeer politicologie (heel origineel) in Nijmegen. Ongeveer vier jaar geleden werd ik, hoe kan het ook anders, geïnspireerd door Jesse Klaver lid van DWARS. Na een periode niet zo actief te zijn geweest wilde ik meer leren over klimaat, een onderwerp waar ik steeds meer in geïnteresseerd ben geraakt. Daarom was de commissie EDM ook een logische keuze. Nu ik aan het eind van m’n bachelor zit, is dit een uitgelezen kans om mij op een veel grotere schaal in te zetten voor DWARS. Ik hoop dat ik mijn kennis en ervaring vanuit de studentenvakbond goed voor de vereniging in kan zetten. Ik heb veel kunnen leren over organiseren, maar ook hoe je beleid beïnvloed en als organisatie je standpunt naar voren brengt. Een protest op z’n tijd vind ik natuurlijk ook geen probleem. Het interessante aan het penningmeesterschap vind ik het idee dat je een hele brede ondersteunende rol speelt. Door op de achtergrond goed beleid te voeren, hoop ik de fantastische dingen die DWARS doet te ondersteunen.

Ik heb erg veel zin om penningmeester van DWARS te worden en ik kijk uit naar het congres!

Advies Kandidatencommissie

Merlijn studeert politicologie in Nijmegen. Hij is nu ongeveer vier jaar lid van DWARS. Hij is vorig jaar actief geweest in de commissie energie, duurzaamheid en mobiliteit. Naast DWARS heeft hij zich ingezet voor de studentenvakbond van Arnhem en Nijmegen, AKKU. Hier is hij vorig collegejaar secretaris en tweede penningmeester geweest in het bestuur. Bovendien heeft hij ervaring opgedaan als vrijwilliger openbaar vervoer en als secretariaatsmedewerker bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

De kandidatencommissie ziet in Merlijn iemand die enthousiasme en betrokkenheid toont ten aanzien tot het penningmeesterschap. Hij voelt zich thuis bij DWARS vanwege de aandacht voor duurzaamheid en activisme. Zijn ervaringen uit de studentenbeweging wil hij graag meenemen naar het landelijk bestuur. Als penningmeester wil Merlijn allereerst belang hechten aan een stabiele boekhouding. Daarnaast hoopt hij als DWARS de koers van GroenLinks te kunnen beïnvloeden. Merlijn wil vicevoorzitter worden.

De kandidatencommissie ziet in Merlijn een gemotiveerde kandidaat met veel ervaring in bestuursfuncties buiten DWARS. Met zijn gestructureerde werkhouding en vooruitziende blik heeft hij de kwaliteiten van een goede penningmeester in huis. Merlijn is vooral ervaren in secretaris-gerelateerde functies, maar kiest nu bewust voor een andere rol. De kandidatencommissie verwacht dat hij de nodige financiële kennis snel op kan doen. De kandidatencommissie ziet dat Merlijn oog heeft voor de groepsdynamiek en een bestuur ook organisatorisch en inhoudelijk kan ondersteunen.

De kandidatencommissie ziet in Merlijn een sterke kandidaat die veel kennis en ervaring naar DWARS brengt.


Algemeen Bestuurslid

Jona Berkers

Lieve DWARS’ers,

Mijn naam is Jona, ik ben 21 jaar en kom uit Geldrop-Mierlo en woon nu in Utrecht. Ik studeer geschiedenis aan de universiteit Utrecht en ik heb gekozen voor de specialisatie politieke geschiedenis. Ik speel gitaar, sport graag en ben verrassend genoeg geïnteresseerd in politiek.

In 2020 ben ik lid geworden van GroenLinks en DWARS omdat ik geïnspireerd raakte door Bernie Sanders. Ik heb mij toen gekandideerd voor de Tweede Kamer maar kwam erachter dat dit toch wat moeilijker was dan ik had gehoopt. Dit was tijdens de pandemie dus was het niet erg makkelijk om actief te worden in de partij maar ik ben uiteindelijk door de fractie GroenLinks Geldrop-Mierlo gevraagd om commissielid te worden. In Geldrop-Mierlo is DWARS helaas niet erg actief (en al helemaal niet tijdens coronatijd) dus ben ik toen niet actief geweest binnen DWARS.

Pas toen ik in Utrecht actief werd als DMM’er (Digital Media manager) voor GroenLinks Provincie Utrecht maakte ik echt kennis met DWARS. Het geweldige bestuur van DWARS Utrecht (Gijs Broere, Imraan el Hamdaoui en Judith Dekker) opende mijn ogen voor DWARS als vereniging. Toen realiseerde ik mij dat ik actiever wilde worden binnen DWARS en dus besloot ik mij te kandideren voor de functie algemeen bestuurslid. Wat ik mij ook realiseerde is dat ik erg graag meer DWARS’ers wil leren kennen, daar kijk ik dus erg naar uit!!

Tot snel op het congres!

Met vriendelijke groene groeten,

Jona Berkers

Advies Kandidatencommissie

Jona studeert politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2020 is hij lid van DWARS, maar hij heeft zich meer op GroenLinks gefocust, omdat DWARS niet actief is in zijn gemeente. Hij is actief geweest als commissielid in de gemeente Geldrop-Mierlo en als DMM’er (beheerder van de sociale mediakanalen) van GroenLinks provincie Utrecht. Het komende jaar heeft hij het minder druk met zijn studie, en heeft hij het volgens zijn zeggen dus precies genoeg uren om een DWARS bestuursjaar te doen.

Jona wil algemeen bestuurslid worden van DWARS om jongeren meer te betrekken bij de politiek en om bij te dragen aan een betere wereld. Hij is vooral geïnteresseerd in de portefeuilles politieke inhoud, activisme & campagne, ledenwerving en ledenbinding, maar staat eventueel ook open voor andere portefeuilles. Jona wil zich inzetten om meer mensen actief te krijgen bij DWARS en in de politiek. Of dat nu via ledenwerving, campagnes of protesten is. Hij kijkt ernaar uit om veel nieuwe interessante mensen te leren kennen. Jona staat open voor het vicevoorzitterschap.

Jona is nog maar kort actief bij DWARS en kent de vereniging daardoor nog niet erg goed. De kandidatencommissie ziet de motivatie en de leergierigheid om de vereniging beter te leren kennen. Ook heeft Jona nuttige ervaring opgedaan bij GroenLinks in het beheren van sociale media en binnen de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. De kandidatencommissie ziet in Jona een sociale kandidaat met humor. Daarmee brengt hij een fijne sfeer in een team. De verwachting is verder dat Jona een rustige factor is in het bestuur, die niet snel conflict zal opleveren. Echter moet hij er ook voor waken dat dit zich vertaalt in een passieve houding. Hij kan nog groeien in zijn beeld van de functies en wat je als bestuurslid kan bereiken. De commissie verwacht dat hij in een sterk bestuur de tijd en ruimte kan krijgen om dit beeld te vormen. Echter wil de kandidatencommissie Jona meegeven dat hij deze tijd ook moet nemen door naast het bestuursjaar niet te veel op zijn bordje te nemen.

De kandidatencommissie vindt Jona een geschikte kandidaat voor het bestuur als hij zichzelf de ruimte geeft om DWARS voldoende te leren kennen.

Luna Heijdendael

Lieve DWARSers,

De afgelopen dagen heb ik (Luna, zij/haar, 22, groot koffieliefhebber, woonachtig in klein maar fijn Pijnacker – aangenaam) met een aantal van jullie viel Spaß gehabt in Berlijn, om kort daarna naar Barcelona te vertrekken voor het FYEG-congres. Ik schrijf deze introductie daarom met een klein slaaptekort, maar bovenal met een heel opgetogen gevoel. Een gevoel dat ik vaak heb ervaren sinds ik bij DWARS actief ben; samen plannen maken en actie voeren voor een fijnere wereld, daar haal ik veel voldoening uit. Het lijkt mij dan ook onwijs leuk om mezelf als algemeen bestuurslid volledig in DWARS te kunnen storten.

Ik geloof dat het veranderen van het politieke landschap begint bij een overtuigend verhaal. Want het waarmaken van onze visie, dat kan alleen wanneer we veel mensen in die visie mee weten te nemen. Als algemeen bestuurslid zou ik daarom, ook met het oog op de aankomende Europese verkiezingen, veel waarde hechten aan slimme strategie en regelmatige, creatieve en toegankelijke informatievoorziening. Zowel intern, door het grijpbaar maken van actuele politieke ontwikkelingen, als extern, door het krachtig en effectief uitdragen van de DWARSe standpunten naar ons politieke netwerk en potentiële nieuwe leden.

Als student filosofie ben ik getraind in het analyseren van taaie stof, en door mijn ervaringen in marketing en het onderwijs heb ik kunnen oefenen met het overbrengen van boodschappen aan verschillende doelgroepen. Ik hoop deze vaardigheden komend jaar in te mogen zetten voor DWARS!
Stuur me gerust een berichtje als je vragen voor me hebt (bereikbaar via Instagram (@lunaheijdendael), mail en Whatsapp).

Tot op het congres en liefs,

Luna

Advies Kandidatencommissie

Luna is op dit moment haar bachelor filosofie aan de Erasmus Universiteit aan het afronden. Sinds de verkiezingen van 2021 is ze actief bij DWARS. Ze is onder andere actief geweest bij de campagnecommissie en is sinds kort secretaris van de internationale activiteitencommissie. Ook is ze observer tijdens het aankomende congres van de Europese koepelorganisatie FYEG. Als ze gekozen wordt als landelijk bestuurslid blijft ze daarnaast werken. Dit is op freelance basis, waardoor ze voldoende tijd heeft voor het landelijk bestuur.

Luna heeft de voorkeur voor de portefeuilles politieke inhoud en politieke contacten, maar staat ook open voor (bijna) alle andere portefeuilles. Ze denkt dat haar kwaliteiten vooral liggen bij de inhoud. In haar vrije tijd bezoekt ze graag de Tweede Kamer en volgt ze de politiek op de voet. Door haar studie filosofie denkt ze dat ze goed weet hoe je argumenten moet uitleggen. Luna is iemand die graag goed voorbereid is en op basis daarvan haar mening geeft. Ze omschrijft zichzelf als iemand die soms moeite heeft met improviseren onder druk, bijvoorbeeld bij debatten, maar staat er wel voor open zich daarin te ontwikkelen. Luna neemt graag het initiatief en speelt in teams van nature vaak de advocaat van de duivel. Ze wil graag alle kanten van een voorstel bekijken en probeert daarin het best mogelijke scenario te bereiken. Luna staat open voor het vicevoorzitterschap.

Luna is pas korte tijd actief bij DWARS. Alsnog ziet de kandidatencommissie dat ze veel ervaring meeneemt uit de campagnecommissie, internationale activiteitencommissie en de FYEG. De kandidatencommissie vindt dat Luna goed op zichzelf kan reflecteren. Ook denkt de commissie dat ze goed om kan gaan met verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief. De commissie ziet dat Luna geneigd is om veel voorbereidend werk te doen. Als de tijd daarvoor niet krijgt, neemt ze een afwachtende houding aan. De commissie raadt haar aan om haar mening te uiten, ook als ze niet alles tot in de puntjes heeft voorbereid. Luna enthousiasmeert de mensen om haar heen.

De kandidatencommissie ziet Luna als een sterke en gedreven kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid.

Nordin Kole

Hallo, ik ben Nordin Kole, 24 jaar en woonachtig in Breda. Ik kom oorspronkelijk uit het zeeuwse Goes, maar ik ben 8 jaar geleden verhuist om te studeren aan Avans in Breda. Op dit moment ben ik in deeltijd mijn pre-master Philosophy of Contemporary Challenges aan het afronden aan de Universiteit van Tilburg en na de zomer begin ik in voltijd aan de master. Daarnaast was ik afgelopen Provinciale Statenverkiezingen de nummer 10 voor GroenLinks Brabant en ben ik de penningmeester van GroenLinks Breda, waar ik ook van december 2022 tot april 2023 als interim-voorzitter heb gediend.

Ik kandideer me als algemeen bestuurslid voor met name twee redenen. De eerste reden is dat ik de minder bevolkte gebieden binnen DWARS een stem wil geven. Dan denk je misschien “jij komt toch uit Brabant? Daar wonen zat mensen”, en dan heb je gelijk. Maar van oorsprong ben ik een Zeeuw. Een Zeeuw die altijd al een politiek hart heeft gehad, maar pas zag wat ik met de politiek kon doen toen ik mijn HBO diploma had gehaald. Ik wil DWARS ondersteunen en aansturen om zichtbaar te zijn in het hele land, zodat de volgende generatie politici op jonge leeftijd hun weg omhoog weten te vinden. Zodat jongeren overal een stem hebben.

Dan is er nog reden twee en dat is dat we vanuit landelijk weer een sterke positie innemen op politieke onderwerpen. Dat we weer van ons laten horen. Met mijn Brabantse mede-DWARS’ers hebben we besproken hoe bijzonder het eigenlijk is dat de lokale afdelingen vaker het nieuws haalden met hun politieke kleur dan landelijk. Het landelijk bestuur moet daar weer het voortouw inpakken, laten zien hoe het hoort. En dat is waar ik samen met het nieuwe bestuur aan wil werken.

Advies Kandidatencommissie

Nordin is al twee jaar actief bij GroenLinks, zo is hij momenteel penningmeester bij Groenlinks Breda. In zijn dagelijks leven doet hij een deeltijd pre-master filosofie. Daarnaast stond hij afgelopen Provinciale Statenverkiezingen als nummer tien op de lijst van GroenLinks Brabant. Bij DWARS heeft hij nog geen functie gehad.

Nordin heeft voorkeur voor de portefeuilles: politieke inhoud, politieke contacten, ledenbinding, ledenwerving en pandbeheer. Hij kiest hiervoor vanwege zijn interesses en ervaring. Zo heeft hij al eens eerder campagne gevoerd en vindt hij politieke ideologie en uitvoering interessant. Als algemeen bestuurslid wil hij zich graag inzetten om de vereniging meer naar de regio te trekken, omdat hij vindt dat daar soms nog te weinig wordt gedaan in vergelijking met grotere steden. Dit wil hij bijvoorbeeld doen door ook landelijke activiteiten op verschillende plekken in het land te organiseren. Hij vindt dat het landelijk bestuur een meer sturende rol mag aannemen om afdelingen te ondersteunen. Nordin staat open voor het vicevoorzitterschap.

Nordin komt rustig en georganiseerd over. Hij lijkt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel te hebben. In samenwerking is hij geneigd om anderen aan te sturen en pakt hij organisatorische taken op. Daarnaast vindt hij het fijn als taken verdeeld worden en houdt hij vooral van één op één contact. Nordin heeft zich nog niet eerder actief ingezet voor DWARS en kent de vereniging daardoor nog niet goed. De commissie mist concrete plannen voor de functie. Ook ervaarde de kandidatencommissie soms een gesloten houding, waardoor de commissie het moeilijk vond om hoogte te krijgen of hij dit snel kan oppakken. Nordin is van plan om naast het bestuur een deeltijd master filosofie te volgen en een baan van minimaal 24 uur per week te zoeken. Nordin geeft zelf aan volgend jaar voldoende tijd te hebben voor DWARS maar de kandidatencommissie twijfelt hierover.

De kandidatencommissie ziet in Nordin een geschikte kandidaat als het hem lukt om zich open te stellen voor de rest van het bestuur en de vereniging.

Pepijn van Leeuwen

Lieve DWARSers,

Ik ben Pepijn (Hij/Hem), 22 jaar jong en geboren in Nijmegen, de stad waar ik ook op het moment politicologie studeer. Ik ben ondertussen twee jaar actief lid van DWARS, vooral in mijn eigen Gelderland, waar ik ook algemeen bestuurslid en penningmeester ben geweest. Dat is nu ondertussen alweer meer dan een jaar geleden, maar daarnaast ben ik nog steeds actief als commissievoorzitter bij DWARS Gelderland. Na een jaartje iets minder doen begon het eigenlijk wel weer te kriebelen om een bestuursfunctie te doen en voordat je het weet ben je zo een voorstelstukje aan het typen!

De oplettende lezer heeft misschien door dat mijn jaartje bestuur bij DWARS Gelderland zich afspeelde tijdens een corona jaar, wat ik zelf erg jammer vond. Vooral nu ik het afgelopen jaar wel de nodige fysieke activiteiten heb kunnen meemaken bij DWARS, wat ik erg leuk vond. Vooral omdat ik gelijk het gevoel had van een warme ontvangst, iets wat ik zelf als bestuurslid ook graag zou willen hebben voor nieuwe leden. DWARS moet een omgeving zijn waar iedereen makkelijk mee moet kunnen doen en zich welkom moet voelen, of dit nou gaat over een nieuw lid of iemand die al een tijdje meeloopt. Daardoor vind ik dat er ruimte moet zijn voor de serieuzere onderwerpen en activiteiten binnen DWARS, maar ook juist de iets minder serieuze.

Los van de dingen die ik binnen DWARS heb gedaan, heb ik ook vorige raadsverkiezingen kandidaat mogen staan voor GroenLinks in de gemeente Heumen, de gemeente waar ik ben opgegroeid. Zo’n campagne was erg leuk om mee te maken, maar toch merkte ik ook juist toen dat het belangrijk is dat de politiek ook een duidelijke stem van jonge mensen te horen krijgt. Thema’s die voor een oudere generatie minder belangrijk zijn puur doordat ze er niet mee in aanraking komen, worden te vaak weggezet als bijzaak. Vandaar ook dat ik graag jongeren wil aanmoedigen om op hun eigen manier politiek actief te worden, of het nou op de snelweg tijdens een protest is, als commissielid in een gemeenteraad of binnen een Politieke jongeren organisatie.

Als bestuurslid zou ik mij dus in ieder geval graag bezig willen houden met het betrekken en enthousiast maken van leden, maar daarnaast vind ik het ook erg leuk om mijzelf te verdiepen in politieke dossiers. Vooral de meer sociale zaken vind ik erg interessant, maar eigenlijk kan ik mijzelf wel overal enthousiast voor maken.

Hopelijk heb ik zo een beetje een beeld kunnen geven van hoe ik als bestuurslid zou zijn. Naast al dit politieke heb ik uiteraard ook nog andere hobby’s, maar die zijn zo pijnlijk cliché dat ik daar maar niemand mee ga vervelen. Ik heb in ieder geval erg veel zin om mij het komende jaar in te zetten voor DWARS!

Pepijn van Leeuwen

Advies Kandidatencommissie

Pepijn is bijna twee jaar lid van DWARS en is actief bij DWARS Gelderland, eerst als afdelingspenningmeester en algemeen bestuurslid en nu als commissievoorzitter. Daarnaast studeert hij politicologie in Nijmegen en is hij commissielid voor GroenLinks Heumen. Tijdens zijn stage voor een lobbyorganisatie voor het MKB heeft hij zich in dossiers kunnen storten en kennis op kunnen doen.

Pepijn wil zich in het landelijke bestuur het liefst bezighouden met ledenbinding en politieke inhoud. Pepijn is dan ook sterk gemotiveerd om zich in inhoudelijke dossiers te verdiepen. Hij heeft DWARS ervaren als een welkome en leuke vereniging en is daardoor enthousiast om nog meer mensen in aanraking te laten komen met DWARS. Pepijn wil graag nieuwe leden meteen betrekken bij DWARS, door middel van extra nieuwe ledenavonden met betrokkenheid van inhoudelijke commissies. Pepijn wil vicevoorzitter worden.

Pepijn komt erg gemotiveerd over, kent de vereniging en weet goed te verwoorden op welke manier hij zijn eerdere ervaring kan inzetten als algemeen bestuurslid. Ook denkt de kandidatencommissie dat hij beschikt over zelfkennis en een goed reflectief vermogen. Daarnaast ziet de kandidatencommissie in hem een empathische teamspeler, zowel binnen het bestuur als naar de leden toe. Wel geeft de kandidatencommissie Pepijn mee om zijn plannen voor DWARS nog wat concreter te maken. Ook ziet de commissie een leerpunt in goed plannen, en op tijd komen wanneer dat nodig is.

De kandidatencommissie vindt Pepijn een goede en erg gemotiveerde kandidaat voor het landelijk bestuur.

Ruben Bals

Ik ben Ruben (hij/hem) Ik ben 19 jaar oud en woon in Bergen op Zoom. Op dit moment rond ik mijn MBO opleiding redactiemedewerker af. Ik heb het afgelopen jaar voor mijn opleiding stage gelopen bij Waterschap Scheldestromen op de communicatieafdeling. Volgend jaar ga ik de opleiding HBO bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool volgen.

Ik ben in 2021 actief geworden binnen DWARS en GroenLinks omdat ik tijdens de corona crisis merkte dat jongeren niet gehoord werden. Ik ben er toen ook achter gekomen dat in de politiek jongeren vaker niet gehoor worden. Dus sloot ik me aan bij DWARS en GroenLinks. In 2022 was ik kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, coördinator rondom de vrijwilligers en lid van de Progammacommissie in de gemeente Bergen op Zoom. Het afgelopen jaar was ik algemeen bestuurslid bij DWARS Brabant-Zeeland met de portefeuilles politiek en campagne. Daarnaast ben ik afgelopen periode voorzitter van de internationale activiteiten commissie(IACO) geweest. Hierin heb ik samen met het bestuur en de IACO een fantastische reis naar Berlijn georganiseerd.

Ik heb tijdens deze ervaringen veel geleerd hoe de politiek en hoe DWARS werkt. Ik hoop de komende tijd nog veel meer te leren over DWARS en de Nederlandse politiek.

Ik vind DWARS een mooie veelzijdige organisatie omdat alle leden hetzelfde willen bereiken; een land dat duurzamer, socialer en inclusiever word. Het lijkt me heel erg leuk om DWARS, samen met jullie, nog beter en zichtbaarder te maken. Hopelijk mag ik hier mee aan de slag gaan!

Groetjes,

Ruben

Advies Kandidatencommissie

Ruben zit momenteel in het laatste jaar van zijn mbo-opleiding redactiemedewerker en is van plan na de zomer verder te studeren aan het hbo. Binnen DWARS is hij momenteel afdelingsbestuurslid politiek en campagne bij de afdeling Brabant-Zeeland en is hij voorzitter van de internationale activiteitencommissie. Daarnaast is hij burgerraadslid bij GroenLinks Bergen op Zoom en speelt hij in zijn vrije tijd handbal.

Ruben wil graag de portefeuilles die zich richten op politiek, campagne en kaderbegeleiding. Hij wil graag bijdragen aan een DWARS dat snel reageert op nieuws en ontwikkelingen. Daarnaast wil hij dat DWARS zich meer bezighoudt met Europese politiek, zeker met de Europese verkiezingen volgend jaar. Hij vindt het belangrijk dat het bestuur realistische en haalbare plannen maakt, omdat de werkdruk van het bestuur nu al hoog is. Tenslotte vindt hij het ook belangrijk dat DWARS goed luistert naar de leden en een goede ondersteuning biedt aan afdelingsbesturen. Ruben wil vicevoorzitter worden.

De kandidatencommissie ziet in Ruben een zeer enthousiaste kandidaat die een goed beeld heeft van de functie van algemeen bestuurslid. In een team neemt hij graag het voortouw. Daarnaast geeft hij aan dat hij zich graag inzet voor een vereniging waar alle leden zich veilig voelen. Hij is erg sociaal en zal een fijne en verbindende factor in het bestuur zijn. Ook denkt de commissie dat Ruben over veel zelfreflectie en een groot leervermogen beschikt. Wel ziet de commissie dat Ruben specifiek binnen de politieke portefeuilles niet veel concrete plannen en doelen heeft. Ook raadt de kandidatencommissie Ruben aan goed te letten op de hoeveelheid tijd die hij beschikbaar heeft voor DWARS en voor zijn andere activiteiten.

De kandidatencommissie ziet in Ruben een sterke kandidaat die met zijn praktische instelling een waardevolle toevoeging is voor het landelijk bestuur.

Thijme Hoffmann

Hey hey beste DWARSers,

Ik ben Thijme (hij/hem), 22 jaar en woon in Elst, Gelderland. Alweer 3 jaar geleden ben ik lid geworden van DWARS. Alhoewel het eerste jaar helaas werd overschaduwt door corona, draaide ik daarna al snel mee met de gezellige activiteiten van DWARS Gelderland. Een tijdje later en ik had gesolliciteerd als algemeen bestuurslid voor de Gelderse afdeling, waar ik net een geweldig bestuursjaar achter de rug heb. Naast mijn bestuursrol bij DWARS Gelderland was ik het afgelopen jaar ook commissievoorzitter voor Zorg & Welzijn. Daarnaast ben ik gemeenteraadslid voor GroenLinks Overbetuwe, waar ik binnen no time veel ervaring heb opgedaan over de politiek in de praktijk en veel heb geleerd over hoe je samenwerkt in een team. Bovendien ben ik student politicologie aan de Radboud Universiteit (hopelijk heb ik dat na deze zomer afgerond). Een hoop politiek zo alles bij elkaar dus.

En toch kan ik er niet genoeg van krijgen. Politiek is voor mij hét middel om de verandering in de wereld te brengen waar we als DWARSers zo gepassioneerd over zijn. De klok tikt, niet alleen voor het klimaat en de natuur, maar ook voor de sociale en inclusieve thema’s is systeemverandering onvermijdelijk. Zowel via politiek als radicaal activisme wil ik dit samen met jullie voor elkaar krijgen. En waar kan ik beter werken aan een betere wereld vanuit de DWARSe idealen dan het landelijk bestuur? Als algemeen bestuurslid kan ik flexibel taken oppakken waar dat nodig is. Het geeft ook ruime om te focussen op de politieke thema’s die ik interessant vind (en dat zijn er een hoop), van activisme tot de inhoudelijke dossiers en van campagne tot politieke communicatie.

DWARS is boven alles gewoon hartstikke gezellig en het afgelopen jaar ben ik met veel mensen in de vereniging vrienden geworden. Ik kijk ernaar uit om de open en fijne sfeer die ik het afgelopen jaar heb gevoeld volgend jaar voort te zetten!

Advies Kandidatencommissie

Thijme is zo’n drie jaar lid van DWARS en actief als algemeen bestuurslid bij DWARS Gelderland en voorzitter van de commissie zorg & welzijn. Ook heeft hij wel eens een opiniestuk voor OverDWARS geschreven. Op dit moment is hij bezig met het afronden van zijn bachelor politicologie aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij raadslid voor GroenLinks Overbetuwe.

Thijme is geïnteresseerd in de portefeuilles activisme & campagne, politieke inhoud en politieke contacten. Hij wil zich inzetten om de aarde een stukje beter te maken. De goede ervaringen die hij al heeft opgedaan binnen DWARS en de gemeenteraad geven hem motivatie om zijn politieke impact verder te vergroten als algemeen bestuurslid. Zijn idealen, vooral gericht op de sociale thema’s, wil hij vertalen met activisme. Zo is hij niet bang om een radicalere houding in te nemen dan GroenLinks. Zijn focus ligt hierbij op het toegankelijker maken van politiek voor de leden en jongeren in het algemeen. Thijme wil als landelijk bestuurslid graag de verbinding zoeken met leden. Thijme wil vicevoorzitter worden.

De kandidatencommissie ziet in Thijme een stabiele factor en fijne aanvulling op het team door de rust en kalmte die hij meebrengt. Thijme kan goed ondersteunend werken maar ook snel zaken oppakken wanneer de situatie daarom vraagt. Hij heeft een open houding en wil de leden goed betrekken bij de vereniging. Thijme geeft aan de politieke portefeuilles interessant te vinden en wil door middel van communicatie de politiek dichterbij brengen. De kandidatencommissie verwacht dat hij snel kan leren de DWARSe speerpunten om te zetten in politieke impact.

De kandidatencommissie ziet in Thijme een sterke kandidaat voor het landelijk bestuur met hart voor de vereniging en een leergierige houding.

Tony van der Linden

Ik ben Tony, een 19 jarige jongen die geboren is in Rotterdam-Zuid. Ik ben er, vanwege mijn socio-economische afkomst, op jonge leeftijd al achter gekomen dat er veel vormen van ongelijkheid leven in onze samenleving. Voorbeelden uit mijn omgeving variëren van kinderen die zonder eten en drinken naar school komen, gezinnen die wonen in verouderde betonnen oost-blok flats waar de gezondheidskwaliteiten niet gewaarborgd worden tot discriminatie op basis van huidskleur, geslacht of geaardheid in het open daglicht. In de loop der tijd heb ik daar een steeds groter bewustzijn over gecreëerd en zo is een politiek vlammetje ontwaken in mij. In een omgeving waar de meeste mensen het vertrouwen in de politiek zijn verloren of stemmen op de PVV/Leefbaar Rotterdam sta ik voor een verandering waar arbeid en natuur worden verenigd, en daar heb ik alles voor over. Het afgelopen jaar ben ik mijn missie begonnen als 18 jarige: zowel in de politiek als beleidsmedewerker van DENK Zuid-Holland, als buiten de politiek in de talloze bestuursorganen waar ik in heb mogen zitten voor de vertegenwoordiging van mensen. Dit wil ik graag doortrekken onder een nieuwe banner en met nieuwe mensen die mijn liefde voor het klimaat, en de daadkracht om er iets voor te doen, delen.

In het komende jaar wil ik als Algemeen Bestuurslid meer focus zetten op de relatie tussen de lokale afdelingen en landelijke afdeling, het trekken van jongeren uit verschillende lagen van de samenleving naar DWARS, de versterking van samenwerkingen tussen jongerenpartijen (uitgesloten hiervan is JFVD) en de verdere uitbouw van internationale samenwerking met andere groene partijen, om maar een aantal dingen te noemen. Mocht je het eens zijn met mijn idealen, dan hoop ik op jou steun om samen in de volgende periode een leuk en actief DWARS te creëren.

Advies Kandidatencommissie

Tony is ongeveer een jaar lid van DWARS. Hij studeert bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en is hier actief geweest in de opleidingscommissie en faculteitsraad. Ook is hij beleidsmedewerker geweest van DENK Zuid-Holland. Inmiddels heeft Tony de overstap gemaakt naar GroenLinks, omdat GroenLinks en DWARS beter bij hem passen. Verder is Tony ambassadeur bij de Jonge Atlantici. Mocht hij verkozen worden, dan geeft hij prioriteit aan DWARS tegenover zijn andere functie bij de Jonge Atlantici, al heeft Tony wel aangegeven dat hij denkt niet snel in tijdsdruk te komen.

Tony heeft voorkeur voor de portefeuilles politieke inhoud, activisme en campagne en scholing. Eventueel staat hij ook open voor andere portefeuilles. Hij wil graag algemeen bestuurslid worden omdat hij veel interesse heeft in de politiek. Hij wil zich onder andere inzetten voor de groene idealen van DWARS. Tony benoemt dat hij geen fan van protesteren is. Hij bereikt zijn idealen liever door het gesprek aan te gaan. Hij zou graag zijn achtergrond inzetten om de discussie over diversiteit aan te gaan en om een bredere groep jongeren bij DWARS te betrekken. Daarom wil hij als DWARS lokaal mensen aanspreken, bijvoorbeeld door zijn eigen netwerk in te zetten en de lokale afdelingen goed betrokken te houden bij DWARS landelijk. Verder vindt hij het belangrijk om binnen DWARS ideologische discussies te houden over grote thema’s als klimaatverandering. Tony staat open voor het vicevoorzitterschap.

De kandidatencommissie ziet Tony als een erg enthousiaste kandidaat met veel ervaring. Wel is Tony nog niet lang betrokken bij DWARS. Daardoor zal hij in het begin nog een aantal dingen over de vereniging moeten leren. De kandidatencommissie vindt het positief dat Tony veel initiatief zou nemen, maar wil hem meegeven dat hij moet oppassen om niet overwerkt te raken. Ook benoemt hij dat hij soms chaotisch kan zijn en daarom minder geschikt is voor de organisatorische portefeuilles. Hierin zou Tony kunnen groeien met de hulp van andere bestuursleden.
De kandidatencommissie vindt Tony een geschikte en gemotiveerde kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid.


Hoofdredacteur OverDWARS

Jarno Bongers

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Jarno Bongers, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Nederweert, Limburg. Ik heb twee jaar op de koksopleiding gezeten en heb anderhalf financiële administratie gedaan op het MBO. Tijdens deze opleidingen heb ik verschillende stages gelopen in de keuken en ook op kantoor. Ik ben een jaar actief geweest als voorzitter van de Scholingscommissie en daarna nog een jaar als Landelijk Bestuurslid Kaderbegeleiding & Scholing.

In mijn afgelopen bestuur jaar heb ik veel mogen leren van de vereniging. Zo heb ik ook kennis gekregen van OverDWARS. Het lijkt mij heel mooi om komend jaar hier hoofdredacteur te worden. Ik vind schrijven heel leuk maar heb het nooit echt openbaar gedaan en ik hoop dat nu te mogen gaan doen. Ik hoop OverDWARS voor iedereen toegankelijk te kunnen maken, denk bijvoorbeeld aan B1 taalgebruik waar het kan.

Ik wil graag een luisterend oor bieden naar de redactie. Ik vind het belangrijk om input te krijgen van iedereen en zo echt als een team te werken. Ook hoop ik de redactie van OverDWARS dit jaar groter en actiever te maken.

Ik hoop jullie allemaal te zien op het congres en vragen kunnen altijd terecht bij mij!

Jarno Bongers

Advies Kandidatencommissie

Jarno is mbo student en is op dit moment Algemeen Bestuurslid scholing & kaderbegeleiding in het Landelijk Bestuur van DWARS. Hiervoor heeft hij zich ingezet als voorzitter van de scholingscommissie. Jarno heeft op dit moment nog geen ervaring in de redactie van OverDWARS. Als hij gekozen wordt als hoofdredacteur gaat Jarno daarnaast werken.

Jarno wil graag hoofdredacteur voor OverDWARS worden omdat hij dit jaar kennis heeft gemaakt met het ledenblad en positief verrast was door de artikelen die OverDWARS heeft geschreven. Jarno heeft veel ideeën voor OverDWARS zoals het uitbreiden van de podcast en het beginnen van een strip. Hij wil zich ook focussen op het gebruik van toegankelijke taal. Jarno wil dat er meer geschreven wordt over de interne zaken binnen DWARS. Hiernaast zou hij extra willen focussen op thema’s als jeugdzorg, onderwijs en klimaat. Hierbij wilt hij graag zijn ervaring binnen het mbo meenemen. Hij vindt het belangrijk dat er ook een goede sfeer is in de redactie en wil die graag realiseren door ook ruimte voor gezelligheid in te bouwen.

De Kandidatencommissie ziet in Jarno een leergierige hoofdredacteurskandidaat die open staat voor de meningen en ervaringen van anderen en goed met kritiek om kan gaan. Hij kent DWARS als vereniging goed, maar heeft nog weinig ervaring met schrijven. De Kandidatencommissie adviseert Jarno om zijn ideeën te concretiseren en te prioritiseren, ook als het gaat om het vinden en motiveren van nieuwe redactieleden. De commissie vindt dat Jarno overkomt als een fijne teamplayer, maar mag nog werken aan zijn leidinggevende vaardigheden.

De Kandidatencommissie vindt Jarno een goede kandidaat voor hoofdredacteur van OverDWARS.

Levi le Roij

Mijn naam is Levi le Roij, ik kom uit het Zeeuwse Vlissingen.

Ik zit in het laatste jaar van het atheneum in Lokeren, volgend jaar ga ik European studies studeren in Den Haag.

In het weekend ben ik werkzaam als zorgassistent op de psychogeriatrische afdeling.

Naast mijn school en werk zet ik me ook in voor het buddy to buddy project.

Mijn grootste hobby is (zo duurzaam mogelijk) reizen. Deze zomer ga ik Oost-Europa verder ontdekken tijdens mijn interrail reis!

Ik ben heel enthousiast om aan de slag te gaan bij DWARS, mijn drijfveer is altijd geweest om iets te kunnen betekenen voor anderen. Voor de mensen die het nodig hebben, dit kan op alle vlakken zijn.

Advies Kandidatencommissie

Levi zit momenteel in het laatste jaar van het atheneum en is van plan om volgend jaar naar Den Haag te verhuizen om daar European studies te studeren. Daarnaast werkt hij momenteel als zorgassistent met dementerende ouderen en is hij in het verleden leidinggevende en teamleider geweest bij de supermarkt. Omdat hij momenteel in Zeeuws Vlaanderen woont heeft hij helaas nog niet bij DWARS langs kunnen komen. Wanneer hij is verhuisd wil hij zich graag voor DWARS inzetten, en daarom solliciteert hij nu naar de functie van hoofdredacteur.

Levi houdt van schrijven en vindt het ook leuk om anderen hiermee te helpen. Binnen OverDWARS wil hij de focus vooral leggen op geschreven artikelen. Daarbij wil hij zich met OverDWARS voornamelijk richten op een extern publiek buiten DWARS. Tenslotte geeft hij aan het belangrijk te vinden om artikelen in begrijpelijke taal te schrijven, hoewel hij daar zelf soms nog wel enige moeite mee heeft.

De kandidatencommissie vindt Levi een enthousiaste kandidaat. Hij heeft ervaring binnen een leidinggevende rol en hij vindt het belangrijk om zich laagdrempelig op te stellen. Hij hecht waarde aan het geven van feedback en hij neemt graag de mening van anderen mee wanneer er besluiten moeten worden genomen. Wel merkt de kandidatencommissie op dat Levi op dit moment nog geen volledig beeld heeft van de functie en van DWARS. Daarnaast heeft hij nog weinig concrete doelen of plannen.

De kandidatencommissie vindt Levi een geschikte kandidaat voor hoofdredacteur OverDWARS.

Gijs Broere

Gijs heeft zich na de deadline kandidaat gesteld. Daarom moet het congres stemmen of Gijs mee mag doen aan de verkiezingen voor hoofdredacteur van OverDWARS.

Lieve DWARSers,

Mijn verhaal bij DWARS begint in Amelisweerd. Eind 2020 sloot ik mij aan bij de campagnecommissie van DWARS Utrecht, waar ik heb meegeholpen met het protesteren tegen de verbreding van de A27. Toen heb ik samen met de commissie interviews afgenomen bij de bezoekers van Amelisweerd. Dat vond ik heel erg leuk, en uiteindelijk ben ik verliefd geworden op DWARS.

Nu, tweeënhalf jaar later, ben ik opnieuw enorm geïnteresseerd in de journalistiek. De afgelopen 2 jaar ben ik namelijk steeds meer in aanraking gekomen met media, vooral bij de afgelopen campagne, waardoor mijn journalistieke hart steeds harder ging kloppen. Recent heb ik daarom ook al voor de proef een opiniestuk geschreven over het demonstratierecht en een over de verkiezingsuitslag. Dat smaakte naar meer. Zeker nadat ik voor mijn verjaardag een mooi cadeau kreeg: ‘Acht Jaar Achtuur’ van Ron Fresen. Dat boek beschrijft de rol van de parlementaire journalistiek in de politiek en de maatschappij. Door het lezen van dat boek ben ik geïnspireerd geraakt om zelf ook een rol te spelen in de media, en daarmee was het de aanleiding om mij hiervoor kandidaat te stellen.

Ik heb 3 concrete plannen voor volgend jaar: ledengroei, innovatie en samenwerking.

Ten eerste wil ik ervoor zorgen dat er meer redactieleden bij OverDWARS komen. Daarom wil ik OverDWARS meer zichtbaarheid geven binnen DWARS. Zo wil ik als hoofdredacteur aansluiten bij de nieuweledenavonden, bij elk artikel onderaan de tekst vragen of lezers geïnteresseerd zijn om zelf ook iets te schrijven en ook meer samenwerking aangaan met commissies en afdelingen.

Ook innovatie van OverDWARS zie ik als een prioriteit. Zo wil ik meer content waarin discussie wordt gevoerd over controversiële onderwerpen binnen DWARS, zoals kernenergie en correctieve referenda.

Daarnaast wil ik meer samenwerken met andere politieke jongerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en commissies en afdelingen van DWARS. Door krachten te bundelen, bereiken we een breder publiek en maken we meer impact.

Mijn naam is Gijs Broere, kandidaat hoofdredacteur OverDWARS, en ik zie jullie graag op het congres!!<33

Advies Kandidatencommissie

Omdat Gijs zich na de deadline kandidaat heeft gesteld, heeft de kandidatencommissie (nog) geen advies geschreven.


Raad van Advies

Arthur Eveleens

Lief congres,

Na ongeveer alle hoeken van de vereniging te hebben gezien, lijkt het mij fantastisch om in de Raad van Advies mee te mogen denken over het bestuur en beleid van de vereniging. Vanuit de Raad van Advies hoop ik een luisterend oor te kunnen bieden, en het bestuur scherp te houden wanneer dat nodig is. Ik zet me graag in voor een toegankelijke vereniging en ik denk graag mee hoe we politieke impact kunnen maken.

Ik hoop op je vertrouwen en tot bij het congres!

Arthur

Advies Kandidatencommissie

Arthur is sinds 2019 lid van DWARS en was eerder actief in verschillende rollen bij DWARS Utrecht, in de congrescommissie en nu als secretaris van de programmacommissie. In het dagelijks leven studeert hij rechten aan de Universiteit Utrecht en werkt hij bij een advocatenkantoor. Arthur zou zich vanuit de Raad van Advies onder anderen willen inzetten op de werkdruk van het bestuur, het verbeteren van de toegankelijkheid van de vereniging en de zichtbaarheid van DWARS naar buiten toe.

Arthur heeft ruime ervaring binnen DWARS op verschillende plekken in de vereniging. Hierdoor heeft hij een goed beeld van de relatie tussen verschillende gremia van DWARS. Daarnaast denkt dat kandidatencommissie dat hij goed is in het scheiden van verschillende rollen, bijvoorbeeld die van RvA en programmacommissie. Ook neemt hij veel ideeën mee om DWARS te verbeteren, waarmee hij het bestuur kan voeden.

De kandidatencommissie merkt dat Arthur uitgebreid is in zijn antwoorden en geeft hem graag mee dat het belangrijk is om in advisering aan het bestuur bij de hoofdzaken te blijven en concreet te zijn. Verder twijfelt de kandidatencommissie of het verstandig is om tegelijkertijd deel uit te maken van de programmacommissie en de Raad van Advies. Inhoudelijk conflicteren die rollen volgens de kandidatencommissie niet, maar de programmacommissie vergt een grote tijdsinvestering in de periode tot het programmacongres begin 2024. De kandidatencommissie ziet dit als een risico.

De kandidatencommissie ziet in Arthur een goede kandidaat voor de raad van advies.

Jens Bosman

Dag lieve DWARSers,

Komend jaar wil ik me graag namens en voor jullie inzetten in de Raad van Advies. Ik voel me inmiddels – ondanks mijn voorjaarsleeftijd – al een DWARSe fossiel, en voor DWARSe fossielen is geen betere plek dan de RvA. Zonder teveel een beroep te willen doen op autoriteit vanuit ervaring,
denk ik toch dat mijn 6 jaar aan DWARS-lidmaatschap me veel wijsheid en kennis hebben gegeven over het functioneren van deze vereniging. Bovendien snap ik als oud-Landelijk Bestuurslid uitstekend hoe het is om adviezen juist te ontvángen en welke gevoeligheden daarbij komen kijken.

Ik hoop volgend jaar een goede band op te kunnen bouwen tussen bestuur, vereniging en RvA, door de lijntjes kort te houden en de gemoederen bedaard. Ik beloof jullie ook dat ik me hierna eindelijk wat minder met DWARS ga bemoeien. Als dat niet overtuigend is weet ik het ook niet meer.

Tot op het congres en daarna!

Voor altijd de uwen,

Jens

Advies Kandidatencommissie

Jens woont in Utrecht en is in het dagelijks leven student Geschiedenis en gaat komend collegejaar beginnen aan een minor Journalistiek in Amsterdam. Inmiddels is hij alweer zes jaar lid van DWARS waarbinnen hij verschillende functies heeft vervuld. Hij is onder andere actief geweest bij OverDWARS, heeft in het afdelingsbestuur van DWARS Utrecht gezet en is Politiek Secretaris en Vicevoorzitter in het Landelijk Bestuur van DWARS geweest. Op dit moment is hij Politiek Adviseur en zit hij in de samenwerkingscommissie JS-DWARS.

Jens is gemotiveerd om in de Raad van Advies (RvA) plaats te nemen omdat hij het belangrijk vindt dat er in de RvA minimaal één oud-Landelijk Bestuurslid zit. Hij denkt dat het belangrijk is dat er mensen in de RvA zitten met ervaringen binnen DWARS, maar realiseert zich ook dat de manieren waarop verschillende zaken binnen DWARS gaan ook mogen en moeten veranderen omdat DWARS als vereniging ook verandert. Hij probeert scherp te blijven op het feit dat hij niet te veel gaat focussen op hoe het in zijn eigen bestuursjaar ging, maar rekent er ook op dat de rest van de RvA hem daar ook scherp op zal houden. Daarom vindt hij een balans van ervaren en minder ervaren DWARSers in de RvA essentieel.

Jens ziet de RvA als een orgaan wat kundig, betrouwbaar en gedegen advies geeft aan het bestuur. Hij vindt het belangrijk dat de RvA vanuit ervaring en vertrouwen kijkt naar het bestuur en op basis daarvan adviseert. Jens denkt dat hij door zijn ervaring als Landelijk Bestuurslid zich goed kan inbeelden hoe adviezen van de RvA over kunnen komen en dat kritiek harder kan binnenkomen bij het bestuur dan de RvA wellicht bedoelt heeft. Hij wil hier als lid van de RvA hier op een zorgvuldige manier mee omgaan door met het bestuur in gesprek te blijven en de lijntjes kort te houden.

De Kandidatencommissie ziet in Jens een sterke kandidaat die met zijn ervaring een waardevolle toevoeging zou zijn voor de Raad van Advies.

Max Rietberg

Hoihoi!

Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Max, 23 jaar oud. Ik woon op dit moment in Enschede, waar ik (af en toe) hard studeer. Als ik niet aan het studeren ben, breng ik mijn tijd graag door met lezen (op dit moment lees ik Entangled Life van Merlin Sheldrake, gaat over schimmels, vet interessant!), gamen (TOTK natuurlijk), bakken of sporadisch in de tuin werken. Binnen DWARS heb ik in de congres- en invoeringscommissie gezeten, vervul ik op dit moment de functie van politiek adviseur en maak ik deel uit van het afdelingsbestuur van Overijssel.

Ik denk dat ik als RvA-lid kan helpen om de vereniging en het nieuwe bestuur(!) op het juiste pad te houden, waarbij het belangrijk is dat de nieuwe bestuursleden zichzelf en ook elkaar niet uit het oog verliezen. Dit betekent soms kritisch en/of ongevraagd advies geven zonder te veel in de details te treden, maar ook juist een stabiele Raad van Advies vormen waar het bestuur op terug kan vallen. Ik geloof dat ik de juiste kwaliteiten (analytisch, sociaal, gedreven) bezit om dit op een goede en professionele manier te doen, en hoop dus op jullie stem!

Live, laugh, links,

Max

Advies Kandidatencommissie

Max is student Biomedical Engineering en Computer Science aan de Universiteit Twente. Hij is ruim twee jaar binnen DWARS actief, en heeft in die tijd onder andere deel uitgemaakt van de congrescommissie en van de invoeringscommissie voor de nieuwe bestuursstructuur. Op dit moment is hij secretaris in het afdelingsbestuur van Overijssel en is hij politiek adviseur Digitale samenleving.

Max wil zich graag inzetten voor een professionele Raad van advies (Rva) die actief contact zoekt met leden. Hij hecht waarde aan een Rva die kritisch op het bestuur durft te zijn, bijvoorbeeld door het geven van ongevraagde adviezen. Hierbij wil hij als Rva-lid zich vooral focussen op de interne organisatie van DWARS. Vanuit zijn ervaring als lid heeft hij al concrete ideeën voor adviezen aan het bestuur over bijvoorbeeld de lange reis en over het betrekken van de politiek adviseurs.

De kandidatencommissie ziet in Max een ervaren kandidaat die een waardevolle toevoeging kan zijn voor de raad van advies. Hij heeft een goed beeld van de interne organisatie van de vereniging en hij weet goed concrete zaken te benoemen waar volgens hem verbetering nodig is. Wel vraagt de kandidatencommissie zich af of Max een goed beeld heeft van de functie. Als Rva-lid zou hij erg gedetailleerd advies willen geven en nauw betrokken willen zijn bij de beslissingen van het bestuur. Hierbij ziet de commissie het risico dat hij zich verliest in de details waardoor zijn adviezen minder bruikbaar kunnen zijn voor het bestuur. De kandidatencommissie raadt hem daarom aan om vooral aandacht te hebben voor de hoofdlijnen.

De kandidatencommissie vindt Max een geschikte kandidaat voor de Raad van Advies.

Sheila Guha Thakurta

Dag lieve DWARS’ers,

Ik ben Sheila (zij/ haar), net 25 jaar en ik studeer tot en met juli in Portugal om mijn master Human Rights and Democratization af te ronden. Nadat ik mijn scriptie heb ingeleverd en hopelijk nog wat meer van het mooie Portugal heb mogen ontdekken, zal ik eind juli terugkeren naar Nederland. In September begin ik dan aan de master Staats- en Bestuursrecht in Leiden. Bij DWARS ben ik de afgelopen jaren actief geweest in onder andere de Commissie Internationaal en DWARS Utrecht. Momenteel ben ik actief voor de Programma Commissie. Ik heb mij aangemeld voor de Raad van Advies omdat het mij een interessante en leerzame rol lijkt. Met mijn rustige persoonlijkheid hoop ik benaderbaar de zijn voor zowel het bestuur als de rest van de vereniging. Ik neem graag een kritische, maar ook constructieve houding aan. Ik hoop daarbij met mijn ervaring binnen DWARS een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de Raad van Advies.

Veel liefs,

Sheila

Advies Kandidatencommissie

Sheila volgt een master Human Rights and Democratisation waarvoor ze op dit moment een semester in Portugal woont. Volgend collegejaar komt ze terug naar Nederland om een master te volgen. Ze is sinds 2018 actief bij DWARS en is onder andere actief geweest bij de Commissie Internationaal als voorzitter en heeft ze als second delegate de General Assembly (het congres) van de FYEG (de Internationale Koepelorganisatie waar DWARS onder valt) bijgewoond. Ook is ze actief geweest in het activistennetwerk en als afdelingsbestuurslid bij de afdeling Utrecht. Op dit moment is ze actief in de programmacommissie.

Als lid van de Raad van Advies wil Sheila haar ervaringen en vaardigheden inzetten voor een andere kant van DWARS. Omdat ze meer ervaring heeft in het politiek-inhoudelijke deel van de vereniging denkt ze dat ze het bestuur het beste op dat vlak kan adviseren, maar heeft ze ook veel zin om zich in te zetten voor de andere zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt. Sheila ziet zichzelf als een rustig persoon die veel informatie verzamelt en naar meerdere kanten van een standpunt kijkt voordat ze een oordeel vormt. Binnen een team en in het contact met het bestuur vindt Sheila het belangrijk dat er een veilige sfeer is voor het bestuur door laagdrempelig te zijn en voor veel één op één contact te zorgen.

De Kandidatencommissie denkt dat Sheila een goede aanvulling voor de raad van advies zal zijn. Door haar ervaringen op verschillende plekken in de verenigingen heeft ze een goed beeld van DWARS en de rol van de RvA. De kandidatencommissie denkt dat Sheila’s mening zeer waardevol is en hoopt dat ze deze vaak zal delen.

De kandidatencommissie vindt Sheila een goede kandidaat voor de Raad van Advies.

Wessel Fonck

Beste DWARSer,

Mijn naam is Wessel Fonck en ik ben 19 jaar oud. Ik woon momenteel bij mijn ouders (RIP onze woningmarkt) in Vijfhuizen (NH). Momenteel zit ik in het tweede jaar van de hbo-opleiding Accountancy in Alkmaar.

Sinds een paar jaar ben ik actief bij DWARS en ben ik vooral actief geweest bij de commissie Economie. Van september 2022 tot en met augustus 2023 vervul ik daar de rol van secretaris. Gedurende mijn jaren bij deze commissie heb ik heel actief geweest, zo heb ik meerdere artikelen geschreven.

Dankzij deze ervaring en mijn opleiding beschik ik over de nodige vaardigheden als het aankomt op financiën. Het is namelijk van uiterst belang dat het financieel klopt. Het zou voor het bestuur handig Het is namelijk van uiterst belang dat het financieel klopt. Het zou voor het bestuur handig kunnen zijn als zij ook voor financieel advies de RvA kan benaderen. Ontwikkelingen bij de JS lieten ons zien hoe belangrijk zo’n vangnet kan zijn.
Sinds de tweede klas van de middelbare school ben ik lid geweest van de medezeggenschapsraad. Inmiddels heb ik al vijf jaar ervaring opgedaan binnen de medezeggenschapsraden. Hier heb ik veel geleerd over hoe je gevraagd en ongevraagd advies kunt geven aan een bestuur en hoe je met een bestuur moet omgaan vanuit een controlerende positie.

De RvA zie ik als essentieel voor onze vereniging. Juist daarom zou ik daar graag mijn bijdrage aan leveren. Vandaar dat ik mij heb gekandideerd voor deze functie.

In mijn vrije tijd kijk ik graag naar films of series en lees ik boeken. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die tijdens het congres stellen of je kunt mij van tevoren bereiken via wmfonck@gmail.com.

Ik wens je nog heel veel plezier op het congres!

Met vriendelijke groet,

Wessel Fonck

Advies Kandidatencommissie

Wessel studeert accountancy aan Hogeschool InHolland in Alkmaar. Hij is twee jaar lid van DWARS en is actief als secretaris van de commissie economie. Ook is hij fractievolger bij de fractie van GroenLinks Haarlemmermeer. Wessel vindt dat de Raad van Advies zichtbaar moet zijn in de vereniging, zodat geluiden en ideeën van leden daar terechtkomen. Hij is breed inzetbaar, maar zou ook graag zijn financiële achtergrond inzetten om het bestuur te ondersteunen.

De afgelopen jaren heeft Wessel DWARS van verschillende kanten leren kennen. Hij is gemotiveerd om aan de slag te gaan en heeft een goed beeld van de functie. Ook kan hij goed onderscheid maken tussen de rol van het bestuur en de rol van de RvA. De kandidatencommissie ziet in Wessel een prettig persoon om mee samen te werken, zowel binnen de RvA als in de communicatie tussen de RvA en het bestuur.

De kandidatencommissie raadt hem wel aan om vooraf aan eventuele financiële adviezen in gesprek te gaan met de kascommissie over de onderlinge rolverdeling. Verder denkt de kandidatencommissie dat Wessel zich erg bewust is van zijn eigen valkuilen en daar goed mee om kan gaan.

De commissie ziet in Wessel een sterke kandidaat voor de Raad van Advies.


Kandidatencommissie

Op dit congres worden er nieuwe leden voor de kandidatencommissie aangesteld. Deze commissieleden worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen, en door het congres ingestemd. Dit gebeurt met groene kaartjes, tenzij een stemgerechtigde een schriftelijke stemming aanvraagt. Hoe dat werkt vind je in het blokje Vergaderorde. De voordracht en introductie stukjes van de kandidaten vind je hieronder:

Kiete Schmitt

Heeeyy lieve DWARSers,

Mijn naam is Kiete. Ik ben 21 jaar oud en ik woon in Amsterdam. Sommigen van jullie weten misschien al wie ik ben, maar waarschijnlijk veel mensen ook niet. Dus kort even over wie ik ben: Vorig jaar was ik bestuurslid Organisatie & Leden in het Landelijk Bestuur van DWARS. Daarvoor ben ik voorzitter van DWARS Amsterdam en lid van de Commissie Natuur, Milieu en Landbouw geweest. Op dit moment ben ik voorzitter van het bestuur van GroenLinks Amsterdam Zuid en kun je me vaak genoeg op demonstraties vinden. Het andere gedeelte van mijn tijd studeer ik Geschiedenis en houd ik van koken, muziek en fotografie.

Het lijkt me leuk om het komende jaar een plek in de kandidatencommissie van DWARS te vullen. Ik denk dat ik de afgelopen jaren als lid van DWARS maar ook vanuit mijn andere functies genoeg kennis opgedaan heb om bij te kunnen dragen aan de kandidatencommissie. Als lid van de kandidatencommissie hoop ik vooral dat leden een goed zicht op de verschillende functies krijgen en zich tijdens een sollicitatie op hun gemak voelen, vragen durven te stellen en hun verhaal durven te delen.

Ik hoop op jullie vertrouwen en wens jullie een heel fijn Zomercongres toe!

Kiete Schmitt

Romano Boshove

Hoi!

Ik ben Romano, 26 jaar en heb vanalles gedaan voor DWARS en GroenLinks. Zo ben ik nu ruim 5 jaar raadslid in Hardenberg en heb ik in het verleden in de raad van advies van DWARS gezeten. In mijn (overblijvende) vrije tijd ben ik fanatiek wielrenner. Ik kijk er naar uit een bijdrage te kunnen leveren in de kandidatencommissie. Mocht je vragen voor mij hebben; voel je vrij om me te appen of me een berichtje te sturen.

Groetjes!

De overige kandidaten worden in de volgende versie van de congreskrant gepubliceerd.


Zoekcommissie

Op dit congres worden er nieuwe leden voor de zoekcommissie aangesteld. Deze commissieleden worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen, en door het congres ingestemd. Dit gebeurt met groene kaartjes, tenzij een stemgerechtigde een schriftelijke stemming aanvraagt. Hoe dat werkt vind je in het blokje Vergaderorde. De voordracht en introductie stukjes van de kandidaten vind je hieronder:

Joshua Paans

Misschien ken je mij als de functiehorder van DWARS Amsterdam, of de wandelende tablet op het wintercongres. Misschien van iets anders of misschien ook niet. Hoe dan ook, hey! Ik ben Joshua Paans (They/He). Ik ben zeventien jaar oud, en ga volgend jaar Future Planet Studies studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ondertussen ben ik ruim anderhalf jaar lid van DWARS en heb ik mij ingezet bij de BACo en SchoCo, het afdelingsbestuur van DWARS Amsterdam en als secretaris van de geweldige congrescommissie (heb je het een beetje naar je zin?).

Komend jaar wil ik mij gaan inzetten voor de ZoekCie. Hopelijk kan ik bijdragen aan dat oude en nieuwe leden een plek kunnen vinden bij DWARS, zoals ik die heb gevonden. Het kan in het begin vrij intimiderend lijken. Zoveel te doen, zoveel nieuwe mensen, maar ik heb het in ieder geval naar mijn zin. Dus als ik ingestemd word, weet mij en de rest van de ZoekCie alsjeblieft te vinden. Hopelijk kunnen wij samen de vereniging zo mooi mogelijk maken. Ik kijk er in ieder geval naar uit.

Cheers,

Josh

De overige kandidaten worden in de volgende versie van de congreskrant gepubliceerd.