Kandidaten Voorzitter

Op het DWARS Zomercongres verkiezen we een nieuwe voorzitter! Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Heb jij je nog niet aangemeld voor het Zomercongres? Je hebt nog maar tot 1 juni (nog maar een paar dagen dus) om je aan te melden voor een slaapplek, en tot 6 juni om je aan te melden zonder slaapplek. Aanmelden kan hier.

 

voorzitter

Wouter Ubbink

21 jaar, Utrecht

Lief DWARS,

Mijn naam is Wouter Ubbink en ik ben 21 jaar oud. Ik studeer Biologie in Utrecht en was afgelopen jaar politiek secretaris en vicevoorzitter van DWARS. Ik ben lid geworden van DWARS in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Sindsdien heb ik veel kanten van DWARS gezien, onder andere als secretaris in de afdeling Utrecht, voorzitter van de commissie van Milieu en Voedsel en als politiek secretaris en vicevoorzitter in het landelijk bestuur. Ik wil graag door als voorzitter van de vereniging waar ik me inmiddels helemaal thuis voel.

DWARS moet in mijn ogen een plek zijn waar iedereen terecht kan. Toegankelijkheid begint bij warme afdelingen, dus ik wil me inzetten om de afdelingen verder te versterken.

Verder is het belangrijk dat we warme banden houden met GroenLinks, zodat we ook echt gehoord worden wanneer we kritiek hebben op hun beleid of standpunten. Daarom hoop ik dat we contact krijgen met GroenLinks op alle schaalniveaus en op zowel organisatorisch als politiek vlak.

Ten slotte sta ik voor een transparante organisatie waarin ruimte is voor nieuwe ideeën. Ik wil graag dat alle leden inzicht kunnen krijgen in de structuur van DWARS en de beslissingen die gemaakt worden. Leden en organen moeten de kans krijgen om mee te denken en eigen initiatieven uit te rollen.

Ook de andere bestuursleden wil ik graag ondersteunen in het realiseren van hun dromen. Het is een prachtig vooruitzicht om als team leiding te mogen geven aan de allerleukste PJO. Ik hoop dat ik kan rekenen op jullie steun.

Advies kandidatencommissie:

Wouter is student biologie en was het afgelopen jaar Politiek Secretaris en vicevoorzitter in het landelijk bestuur van DWARS. Daarvoor was hij secretaris van de afdeling Utrecht en voorzitter van de commissie Milieu & Voedsel. Het afgelopen jaar is zijn enthousiasme voor DWARS gegroeid en hij wil daarom graag door binnen het bestuur, ditmaal in de rol als voorzitter.

Wouter is idealistisch en optimistisch ingesteld en heeft een goed beeld van het voorzitterschap. Hij vindt het creëren van een hecht team belangrijk en wil zo invulling geven aan het interne deel van het voorzitterschap. Binnen de vereniging vindt Wouter het belangrijk dat DWARS een plek is waar leden zich kunnen ontplooien. Hierbij wil hij afdelingen verder ondersteunen, evenementen toegankelijker maken voor iedereen en staan voor een open en transparante vereniging. Wouter wil dat DWARS een bredere groep jongeren bereikt.

Wouter is als voorzitter van plan de samenwerking op te zoeken met zowel alle andere PJO’s als met GroenLinks. De kandidatencommissie adviseert Wouter echter wel om scherp te blijven op andere partijen. In zijn mediavisie zoekt Wouter niet de confrontatie op, maar wil hij het hele mediaspectrum bereiken, van links tot rechts. Hierbij adviseert de kandidatencommissie om oog te hebben voor gevoeligheden binnen de vereniging

Wouter is inhoudelijk sterk en kan zich goed uitdrukken, zowel in woord als geschrift. Hij gaat discussie niet uit de weg. In conflicten zoekt Wouter niet de confrontatie op, maar neemt hij een bemiddelende rol aan. De kandidatencommissie raadt Wouter wel aan om alert te zijn op mogelijke spanningen binnen het bestuur. Hierbij kan hij zijn bemiddelende houding goed inzetten.


Meld je hier aan voor het Zomercongres!