Kandidaten voorzitter zomercongres 2022

Iris Vergeer 

Lieve DWARSers,  

Ik ben Iris, 21 jaar, en woon en studeer in Utrecht. Sinds m’n 14e ben ik actief bij (toen nog) DWARS afdeling Arnhem-Nijmegen. Toch herkennen veel van jullie mij denk ik nog niet. Ik ben namelijk in Middelburg gaan studeren en DWARS verdween toen even op de achtergrond. Wel was ik actief bij GroenLinks. Inmiddels doe ik een tweede bachelor in Utrecht en heb ik DWARS weer opgepakt als secretaris van de commissie Zorg & Welzijn.   

Vanaf de bassischool riep ik al dat ik politica wilde worden. Ik werd verdrietig en boos van al het onrecht in het nieuws. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en wilde strijden voor een eerlijke wereld. Dit deed ik vaak op inhoudelijke posities op de achtergrond. Nu ben ik klaar om meer naar de voorgrond te treden en onze idealen over groene politiek en sociale rechtvaardigheid uit te dragen. Ik zie mezelf als verbinder en vind het juist in het verharde politieke debat van dit moment ontzettend belangrijk om ook buiten onze eigen bubbel te kijken.  

Intern wil ik zorgen dat DWARS een toegankelijke en veilige vereniging blijft, zodat we allemaal kunnen genieten van de gezelligheid nu we elkaar na corona eindelijk weer kunnen ontmoeten. Ook hoop ik vooral voor stabiliteit te kunnen zorgen. Volgend jaar wordt namelijk een spannend jaar. Zelf ben ik enthousiast om de samenwerking met de PvdA te helpen vormgeven, maar ook het tegengeluid binnen dwars moet vertegenwoordigd blijven. Verder hoop ik mee te mogen werken aan een mooie uitslag bij de provenciale verkiezingen, zodat de linkse oppositie invloed kan houden in de eerste kamer.   

Tot op het congres!  

Iris

Advies kandidatencommissie: 
Iris studeert rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Ze is sinds 2015 actief lid bij DWARS. Eerst als bestuurslid bij DWARS Arnhem-Nijmegen (nu Gelderland), en afgelopen jaar als secretaris voor commissie Zorg en Welzijn. Tijdens haar bachelorstudie was ze actief bij GroenLinks Middelburg als fractieassistent en minder actief bij DWARS. Buiten DWARS heeft ze als secretaris gewerkt voor stichting Common House Elliot. Sinds kort is ze vrij fanatiek aan het boulderen en besteedt ze de rest van haar tijd het liefst met vrienden en familie. Iris kandideert zich voor de functie voorzitter. 

Motivatie 

Iris voelt zich erg gedreven door maatschappelijke problemen in de Nederlandse samenleving. Iris focust graag op meer concrete problemen die mensen direct raken. Onrecht frustreert Iris en hier wilt ze binnen het DWARS bestuur graag haar steentje aan bijdragen. Ook ziet Iris een verharding in het politieke Nederlandse debat, door de steeds meer chaotische wereld en deels ook doordat er vaak in een bubbel wordt geleefd. Als voorzitter van DWARS wilt ze hier aan werken door te verbinden en bijvoorbeeld meer samenwerking op te zoeken met andere politieke jongerenorganisaties. Iris denkt dat het bestuur komend jaar veel bezig zal zijn met de toekomst van GroenLinks en DWARS en denkt dat ledeninspraak daarbij heel belangrijk is. 

Advies 

De Kandidatencommissie ziet in Iris een gedreven kandidaat-voorzitter. Ze heeft praktische en inhoudelijke ervaring opgedaan, zowel binnen als buiten DWARS, die ze goed kan inzetten in het ondersteunen en functioneren van het bestuur. Iris heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel zowel naar haar medebestuursleden als naar de vereniging in haar geheel. Ze heeft een goed beeld van wanneer het bestuur moet ingrijpen als het in de vereniging minder goed gaat. Iris geeft aan niet de meest gestructureerde persoon te zijn en ziet dit als uitdaging als voorzitter, maar geeft aan ook in minder gestructureerde situaties wel goed te kunnen functioneren. De Kandidatencommissie denkt dat het goed is om op structuur te blijven letten, maar dat een voorzitter die goed om kan gaan met meer hectische situaties ook van waarde kan zijn. Iris geeft aan dat ze in het verleden vooral inhoudelijke rollen op de achtergrond heeft ingenomen, maar denkt wel assertief genoeg te zijn om een bestuur voor te zitten. De Kandidatencommissie merkt ook op dat Iris bepaalde kennis en ervaring voor voorzitterschap nog mist. De Kandidatencommissie ziet in Iris ook een gemotiveerde, gedreven en benaderbare voorzitterskandidaat, die de missende kennis en ervaring snel kan inhalen. Al met al ziet de Kandidatencommissie Iris als een kandidaat die met haar grote verantwoordelijkheidsgevoel, en lange ervaring binnen DWARS, goed leiding zal kunnen geven aan het bestuur.