kandidaten vicevoorzitter

Op het DWARS Zomercongres verkiezen we een nieuwe vicevoorzitter! Deze vicevoorzitter wordt gekozen uit de verkozen kandidaten die ook kandidaat staan voor vicevoorzitter. Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Heb jij je nog niet aangemeld voor het Zomercongres? Je hebt nog maar tot 6 juni om je aan te melden. Aanmelden kan hier

vicevoorzitter

Denise Douven – 23 – Oirsbeek

Denise is naast kandidaat politiek secretaris ook kandidaat vicevoorzitter. Denise’s introductie kun je vinden onder de functie Politiek Secretaris.

Advies kandidatencommissie

Denise solliciteert naast politiek secretaris ook voor de functie van vicevoorzitter in het landelijk bestuur van DWARS.

De kandidatencommissie ziet in Denise een verbindende kandidaat die makkelijk een bemiddelende rol inneemt. Ze heeft laten zien hier ervaring mee te hebben en flexibel met deze rol om te kunnen gaan. Denise wilt als vicevoorzitter graag de discussiecultuur binnen DWARS aanpakken en een plek bieden aan iedereen om op een veilige en vertrouwde manier discussie te kunnen voeren. Ook laat Denise merken dat ze een goede politieke antenne heeft en in externe communicatie haar professionele mening kan uiten, ook als haar persoonlijke mening een andere is. Ze heeft al wat ervaring met mediawoordvoering. Denise heeft aandacht voor ieder hun mening en wilt graag dat iedereen zich gehoord voelt.

De kandidatencommissie merkt dat Denise nog zekerder kan staan over haar vermogen om te spreken in het openbaar. Zij is zich hier zelf ook bewust van en ziet dit als goede kansen om te leren. Ook ziet de kandidatencommissie dat Denise graag afwisseling heeft, maar wil haar vragen om in het achterhoofd te houden dat de functie ook soms eenzijdig kan zijn, Tenslotte geeft de kandidatencommissie Denise mee dat het voor de functie van vicevoorzitter belangrijk is om ook zelf goed te weten hoe ze de functie wilt invullen en zelf initiatief te nemen om die invulling uit te voeren.

Frank Lemmers – 24 – Amsterdam

Frank is naast kandidaat secretaris ook kandidaat vicevoorzitter. Frank’s introductie kun je vinden onder de functie secretaris

Advies Kandidatencommissie

Naast secretaris solliciteert Frank ook voor vicevoorzitter voor het landelijk bestuur van DWARS.

De kandidatencommissie ziet in Frank een kandidaat met een duidelijk beeld op hoe het bestuur intern zou moeten functioneren. Bij problemen binnen het bestuur weet die goed de weg naar een oplossing te vinden en vertrouwelijkheid te waarborgen. Ook heeft Frank een duidelijk beeld van het takenpakket van een vicevoorzitter en is zich ervan bewust dat deze taken sterk uiteen kunnen lopen afhankelijk van de situatie. Frank wil graag een verbindende rol innemen voor het bestuur en de vereniging, en een ondersteunende rol voor de voorzitter.

Wel merkt de kandidatencommissie dat Frank moeite heeft om snel tot de kern van een boodschap te komen en hierin zit ruimte voor verbetering. Frank geeft zelf aan moeite te hebben met debatteren, en de kandidatencommissie raadt hen ook aan om hieraan te werken en dit ook duidelijk aan het bestuur te communiceren. Frank heeft wel ruime ervaring met mediawoordvoering. De kandidatencommissie raadt Frank aan om bij onduidelijkheden ook zelf om hulp te vragen, en niet alleen anderen te willen helpen. Als laatste wil de kandidatencommissie meegeven dat Frank soms groter mag denken en om te kijken wat van hun huidige vice-voorzitterschap bij DWARS Amsterdam nog meer kan worden meegenomen.

Jens Bosman – 19 – Utrecht

Jens heeft zich na de deadline van drie weken voor het congres gemeld als kandidaat vicevoorzitter. Dit betekent dat het congres een beslissing maakt over het toelaten van Jens als kandidaat vicevoorzitter. Meer informatie daarover is te vinden in de congreskrant die gepubliceerd wordt in de week van 7 juni.

Hoi lieve DWARSers,

Wat een verdomd jaar raar is het geweest, voor alles en iedereen. Vorig jaar, op het eerste online Zomercongres ooit, hadden we na twee maanden lockdown het idee dat we konden beginnen met de wederopbouw: aan de slag om de economische crisis te remmen, en na de zomer weer lekker fysiek bij elkaar komen en gezellige activiteiten organiseren. Niets was minder waar. De urgentie om aan de slag te gaan is nog groter dan vorig jaar. Na de dramatische verkiezingen, de Toeslagenaffaire en de formatiecrisis is het duidelijk dat we als DWARS moeten opstaan om ons felle, linkse geluid te laten horen.

4 jaar geleden werd ik lid van DWARS om daaraan bij te dragen. Na bestuur te zijn geweest in Utrecht, in de Zoekcommissie en Scholingscommissie te hebben gezeten als secretaris en voor GroenLinks op de lijst te hebben gestaan bij de Provinciale Staten-verkiezingen van 2019 wordt het tijd om de stap naar het Landelijk Bestuur te zetten. Ik heb heel veel zin om mijn plannen te presenteren en jullie erbij te betrekken. Stel me gerust zoveel vragen als je wilt, en hopelijk spreek ik jullie snel op het congres of elders!

Let op: Jens heeft zich na de deadline van 3 weken voor het congres kandidaat gesteld voor vicevoorzitter.
Volgens het Huishoudelijk Reglement betekent dit dat het congres moet stemmen om Jens toe te laten als kandidaat voor deze functie. Hierover stemt het congres apart, tussen de bestuursverkiezing en de
vicevoorzittersverkiezing in. Dit gebeurt als Jens verkozen wordt tot het bestuur.
Om een kandidaat toe te laten tot het congres is een gewone meerderheid nodig.

Advies kandidatencommissie
Aangezien de kandidaat zich na de deadline van 3 weken voor het congres kandidaat gesteld heeft voor
vicevoorzitter is volgens het Huishoudelijk Reglement de Kandidatencommissie niet verplicht een advies te schrijven. Zij hebben er voor gekozen dit wel aan te bieden aan de kandidaat en de kandidaat heeft gekozen van dit aanbod gebruik te maken.

Dat advies is hieronder te lezen:
Naast politiek secretaris solliciteert Jens ook voor vicevoorzitter in het landelijk bestuur van DWARS.

De kandidatencommissie ziet in Jens een kandidaat met veel ideeën en die goed zijn visie kan verwoorden. Jens ziet de functie van vicevoorzitter als een verbreding op de functie van politiek secretaris. Daarin heeft hij een helder beeld van hoe hij de politiek-inhoudelijke lijn samen met de voorzitter naar buiten toe wil uitdragen. Hij wil graag de voorzitter, de andere bestuursleden en de verschillende organen ondersteunen en als klankbord dienen. Daarin wil hij een proactieve rol innemen en een bijdrage leveren aan de organisatiecultuur door meer transparantie en reflectiemomenten te bieden. Jens neemt eerdere ervaring met media mee naar het vicevoorzitterschap.

Hoewel Jens aangeeft graag een proactieve rol in te nemen, denkt de kandidatencommissie dat Jens zich hier nog op kan ontwikkelen. Achteraf weet hij goed te benoemen wat er in situaties beter had gekund, maar hij kan nog scherper zijn om daarnaar te handelen op het moment dat de situatie daarom vraagt. Jens is zich er bewust van dat hij hiervoor nog meer ervaring op kan doen en de kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat Jens zich dit snel eigen zal maken. Tenslotte heeft Jens soms veel woorden nodig om tot zijn punt te komen en geeft de kandidatencommissie hem mee ook hier soms even de rust te nemen om na te denken over wat hij wil zeggen.