Kandidaten Raad van Advies

Op het DWARS Zomercongres verkiezen we twee leden om de Raad van Advies voor het komende halfjaar aan te vullen! Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Heb jij je nog niet aangemeld voor het Zomercongres? Je hebt nog maar tot 1 juni (nog maar een paar dagen dus) om je aan te melden voor een slaapplek, en tot 6 juni om je aan te melden zonder slaapplek. Aanmelden kan hier.

◄ Terug naar alle kandidaten

 

raad van advies

Voor de Raad van Advies kunnen twee leden verkozen worden. Dit gaat over de periode tot aan het Wintercongres dit najaar.

Aafke Belterman

25 jaar, Amsterdam

Lief congres,

Ik ben Aafke, 25 jaar en ik ben al langere tijd, in verschillende mate, actief bij DWARS. Ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld bij de vereniging. DWARS is inmiddels wat meer op afstand komen te staan, maar ik blijf graag nog betrokken. Ik denk dat de RvA de plek is waar ik mijn DWARSe (bestuurs)ervaring het beste kan inzetten. Het lijkt me ook leuk om een adviserende rol te hebben en op die manier de vereniging vanuit een ander perspectief te bezien. Ik zie DWARS als een plek met een goede sfeer waar leden zich kunnen ontwikkelen, daar wil ik graag aan bijdragen. Ik hoop jullie nieuwe lid van de Raad van Advies te worden!

Liefs,
Aafke

Advies kandidatencommissie:

Aafke Belterman kennen we als voormalig penningmeester van het landelijk bestuur en als voormalig secretaris van de afdeling Amsterdam. Momenteel is zij financieel trainee bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aafke wil nog geen afscheid nemen van DWARS en wil graag inhoudelijk betrokken blijven. Ze ziet de RvA als goede plaats hiervoor.

Aafke kent de vereniging op veel vlakken en heeft een heldere visie op de rol van de Raad van Advies binnen de vereniging. Ze wil graag vraaggestuurd werken en ziet de Raad van Advies ter ondersteuning van het landelijk bestuur. Daarom wil ze ook met het nieuwe bestuur graag werken aan een goede vertrouwensband. Aafke heeft goede kennis van procedures, het HR en de statuten. Bovendien heeft zij vanuit haar vorige functie als penningmeester veel kennis over het financieel beleid en de huisvestingkwestie. Aafke is erg analytisch en komt daardoor soms over als rustig en ingetogen. Echter, wanneer nodig kan zij ook op haar strepen staan. De kandidatencommissie is van mening dat Aafke soms met meer zelfvertrouwen haar mening mag verkondigen, maar denkt dat zij hierin snel zal groeien.


Lucas Brinkhuis

20 jaar, Deventer

Advies kandidatencommissie:

Lucas studeert Katholieke Theologie aan de Universiteit Tilburg en Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, beide in Utrecht. Hij is op dit moment Provinciaal Statenlid in de provincie Overijssel en heeft zich daarvoor ingezet als voorzitter van DWARS Overijssel. Hij is ook lid van de campagnecommissie van DWARS. Het lijkt hem leuk om in de RvA plaats te nemen en wil op deze manier graag een nuttige bijdrage leveren aan de vereniging.

Lucas wil graag nadruk leggen op de corrigerende en controlerende rol van de Raad van Advies. Hij wil graag een klankbord zijn binnen de vereniging en zijn ervaring vanuit verschillende organen inzetten, voornamelijk op het gebied van afdelingsbeleid en campagne. Hij heeft goede kennis van de statuten en het huishoudelijk reglement. Lucas is voorstander van een warme relatie tussen GroenLinks en DWARS. In een groep is hij niet bang zijn mening te uiten, maar ook bereid het compromis te zoeken. De kandidatencommissie raadt Lucas aan een proactieve houding aan te nemen als lid van de Raad van Advies.


Julia Matser

26 jaar, Utrecht

Advies kandidatencommissie:

Julia is het afgelopen jaar voorzitter geweest van DWARS. Daarvoor heeft ze ook al eens een half jaar in de RvA gezeten. Julia heeft gesolliciteerd voor de RvA omdat ze graag nog sterk betrokken blijft bij de vereniging als haar voorzitterschap afloopt, en haar kennis van DWARS op een nuttige manier wil inzetten.

Julia heeft door haar uitgebreide ervaring in zowel de RvA als het bestuur een zeer goed beeld van de taken van de RvA. Haar positieve energie draagt bij aan een goede sfeer en maakt haar benaderbaar voor leden. Julia is zich ervan bewust dat het feit dat ze tot voor kort voorzitter was, lastig kan zijn voor de RvA. Daarom is ze van plan zich terughoudend op te stellen en veel ruimte te bieden aan andere RvA-leden. De kandidatencommissie ziet dat Julia voor zichzelf haar petten als oud-voorzitter en RvA-lid goed uit elkaar weet te houden, maar vraagt zich af of ze voldoende inziet dat dit voor anderen niet altijd even makkelijk zal zijn.


Roy Seignette

22 jaar, Alkmaar

Ik ben Roy Seignette (22 jaar) en woon in Alkmaar. Ik studeer Communicatiewetenschap aan de UvA. Ik ben nu een jaar raadslid voor GroenLinks in Alkmaar met de portefeuilles milieu, groen, sport, energie, buitengebied en ruimtelijke ordening. Ik heb onlangs stage gelopen op het landelijk bureau van GroenLinks waar ik berichten beantwoordde namens de partij en de vertegenwoordigers en meehielp met evenementen en het opstellen van het Europees verkiezingsprogramma.

Dwars heeft mij ontzettend geholpen door duidelijk te maken hoe noodzakelijk het is voor jonge mensen om mee te doen in de politiek. Ik merk dagelijks hoe belangrijk het is dat jongeren betrokken worden bij de beslissingen die er in ons land genomen worden. Met haar uitstraling van enthousiasme en professionaliteit helpt Dwars om jongeren zoals ik te overtuigen dat juist zij geschikt zijn om zich met de toekomst te bemoeien.

Ik hoop vanuit de Raad van Advies mijn ervaring in te kunnen zetten om ervoor te zorgen dat Dwars nog meer jongeren overtuigd om op te staan en in hunzelf te geloven.

Advies kandidatencommissie:

Roy studeert communicatiewetenschappen in Amsterdam en is nu zo’n twee jaar lid van DWARS. Sinds vorig jaar is hij ook raadslid voor GroenLinks in Alkmaar. Daarnaast heeft hij al verschillende (vrijwilligers)functies vervuld binnen GroenLinks. Roy wil graag iets doen bij DWARS en de RvA lijkt hem daarbij passend.

Roy heeft een helder beeld van de taken van de RvA. Hij hecht in de communicatie naar het bestuur veel waarde aan een positieve en motiverende insteek. Roy is zich bewust van het feit dat hij de vereniging niet goed kent, maar denkt juist dat dit outsiders-perspectief nuttig kan zijn voor de RvA. De kandidatencommissie ziet hier wel een belemmering in: Roy heeft een beperkt netwerk binnen DWARS en is niet bekend met de dagelijkse gang van zaken, wat voor opstartproblemen zou kunnen zorgen. De kandidatencommissie verwacht echter dat Roy gemotiveerd genoeg is om de functie zich snel eigen te maken mocht hij worden verkozen.


Stein Smit

22 jaar, Den Haag

Beste DWARSers,

Mijn opleiding tot productontwerper heeft mij geschoold in constructief en nuttig feedback geven waar de ontvanger iets mee kan, in plaats van dat het ervaren wordt als kritiek. Dit heeft mij gemotiveerd om mij te kandideren voor de Raad van Advies. Als lid van de RvA wil ik mijn advies en visie op de feedback en leerprocessen binnen de vereniging graag toepassen.

Omdat in mijn ervaring in de politieke wereld dit niet optimaal gaat, denk ik dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen een sterke organisatie met een visie zijn. 

In mijn jaar als voorzitter van afdeling Leiden-Haaglanden heb ik dit ook toegepast het bestuur. Daar zag ik mijzelf als voorzitter niet als het centrum van het bestuur maar de verbindende factor binnen de ambities, interesses, en leerprocessen van mijn bestuursleden. Door een warme band op te bouwen met de bestuursleden en het gesprek gaande te houden om een beter resultaat te bereiken voor de vereniging denk ik dat de raad van advies effectiever kan adviseren en kan ondersteunen.

Advies kandidatencommissie:

Stein is studeert Industrieel Product Ontwerp aan de Hogeschool van Rotterdam. We kennen Stein als voorzitter van de afdeling Leiden-Haaglanden en van diezelfde afdeling was hij ook algemeen bestuurslid. Hij wil nu de Raad van Advies in om zijn ervaring vanuit de afdeling in te zetten en zijn betrokkenheid binnen de vereniging door te zetten.

Stein is een rustig persoon die graag een adviserende houding wilt aannemen als lid van de Raad van Advies. Binnen de RvA wil hij zich graag bezig houden met de manier waarop feedback en advies worden gegeven en ontvangen. Vanuit zijn studie heeft hij hier veel ervaring mee. Hij werkt graag procesmatig en met aandacht voor de organisatiestructuur. Stein is goed op de hoogte van het HHR en de statuten en weet hoe deze te gebruiken. In een team wil hij graag een ondersteunende rol aannemen en zal hij niet snel met zijn vuist op tafel slaan. De kandidatencommissie raadt Stein aan op zijn strepen te staan wanneer nodig, maar denkt dat hij hier snel in kan groeien.


Pim Zwarteveen

22 jaar, Enschede

Advies kandidatencommissie:

Pim kennen we als voorzitter van de commissie Energie, Duurzaamheid & Mobiliteit en als voormalig lid van de zoekcommissie. Buiten DWARS houdt Pim zich bezig met Chemische Technologie aan de Saxion Hogeschool. Tevens heeft hij bij zijn studievereniging in het bestuur gezeten. Pim wil zich graag blijven inzetten bij DWARS en wil dit graag doen als lid van de Raad van Advies.

Pim kent de vereniging vanuit verschillende aspecten en heeft bredere bestuurservaring vanuit zijn studievereniging. Hierdoor kan hij soms met een andere blik tegen problemen binnen de vereniging aankijken. Als lid van de Raad van Advies wil Pim zich focussen op het afdelingsbeleid. De kandidatencommissie twijfelt of Pim genoeg kennis heeft over de landelijke bestuurslaag. De kandidatencommissie raadt Pim aan zich hierin te verdiepen, maar denkt ook dat Pim hierin snel zal groeien. Pim is een kalm persoon en zorg voor rust binnen een groep. De kandidatencommissie raadt Pim aan een actieve houding aan te nemen in de Raad van Advies.


Meld je hier aan voor het Zomercongres!