Kandidaten politiek secretaris

Op het DWARS Zomercongres verkiezen we een nieuwe Politiek Secretaris! Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Bekijk hier de voorstelvideo’s van de kandidaten voor Politiek Secretaris

politiek secretaris

Denise Douven – 23 – Oirsbeek

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Denise, ben 23 jaar en woon in het prachtige Zuid-Limburg. Dit jaar sta ik kandidaat voor de functies van Politiek Secretaris en Vicevoorzitter. Ik studeer communicatie in Eindhoven. Sinds 2019 ben ik lid van GroenLinks en DWARS. Afgelopen jaar durfde ik eindelijk de stap te zetten om actiever te worden en werd ik vrijwilliger bij de Front Office van GroenLinks, werd ik commissielid bij mijn lokale GroenLinks fractie en ging ik bij de campagnecommissie van DWARS.

Vorig jaar begon een pittige periode. We kregen te maken met de coronapandemie, de ongelijkheid in de wereld nam toe, institutioneel racisme bereikte een enorm hoge piek en links verloor de laatste verkiezingen flink. Het vertrouwen in de politiek verdween. Ik wil het vertrouwen weer opbouwen. Het liefst samen met jullie, de leden, en met hulp van de inhoudelijke commissies. Met jullie wil ik op zoek hoe we ons intersectionele verhaal nog completer kunnen maken. Want één ding is zeker, we zullen moeten vechten voor onze toekomst. Nu meer dan ooit. Doen jullie mee?

Heb je vragen voor mij? Neem contact met me op via mail, WhatsApp, Instagram, Twitter of Slack. Hopelijk tot snel!

Groetjes,

Denise

Advies Kandidatencommissie

Denise studeert communicatie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven en zet zich in haar vrije tijd in als commissielid voor GroenLinks Beekdaelen en bij de Front Office van GroenLinks.  Daarnaast en helpt ze mee in de winkel van haar ouders in Oirsbeek. Eerder was ze actief in de campagnecommissie van DWARS. Denise heeft na de intensieve campagnetijd nog niet genoeg gehad van de politiek en wilt zich nog verder inzetten. Ze zegt het gevoel te hebben nog veel te doen te hebben bij DWARS. Daarom solliciteert ze voor politiek secretaris van het landelijk bestuur.

De kandidatencommissie ziet in Denise een enthousiaste en leergierige kandidaat die zich bewust is van haar eigen privileges. Ze heeft zich bewezen als een proactieve verbinder in alle dingen die ze doet. Ze vindt het  belangrijk om te luisteren naar alle betrokkenen en deze te begrijpen. Ze heeft een duidelijke visie op intersectionaliteit en wil dit voornamelijk ook toepassen op de manier waarop DWARS haar standpunten uit. Daarnaast wil ze graag de discussiecultuur binnen DWARS verbeteren en wil ze ervoor zorgen dat discussies weer plaats kunnen vinden op centrale plekken binnen DWARS. Als politiek secretaris is ze ook van plan om leden meer te betrekken bij de politieke besluitvorming van DWARS. Ze wilt zich daarnaast inzetten op de inclusie van leden van buiten de randstad en ziet hierin ook voordelen aan de ontwikkelingen binnen het corona-tijdperk.

De kandidatencommissie merkt wel op dat Denise nog niet compleet bekend is met de huidige interne werkwijze van DWARS, bijvoorbeeld op het gebied van inhoudelijke commissies. Ze is wel bezig met deze kennis op te doen. Daarnaast kan Denise nog steviger in haar schoenen staan in het bespreken van haar ambities en plannen voor DWARS en mag ze deze nog concreter maken. Hierbij kan het helpen als Denise zich meer verdiept in wat haar intrinsiek motiveert. De kandidatencommissie moedigt Denise aan om hier actief mee aan de slag te gaan. De kandidatencommissie ziet dat Denise over de juiste kwaliteiten beschikt maar regelmatig veel hooi op haar vork neemt en adviseert haar om als bestuurslid vaker op haar strepen te gaan staan.

Denise is naast kandidaat Politiek Secretaris ook kandidaat vicevoorzitter. Denise’s advies daarvoor lees je hier.

Jens Bosman – 19 – Utrecht

Hoi lieve DWARSers,

Wat een verdomd jaar raar is het geweest, voor alles en iedereen. Vorig jaar, op het eerste online Zomercongres ooit, hadden we na twee maanden lockdown het idee dat we konden beginnen met de wederopbouw: aan de slag om de economische crisis te remmen, en na de zomer weer lekker fysiek bij elkaar komen en gezellige activiteiten organiseren. Niets was minder waar. De urgentie om aan de slag te gaan is nog groter dan vorig jaar. Na de dramatische verkiezingen, de Toeslagenaffaire en de formatiecrisis is het duidelijk dat we als DWARS moeten opstaan om ons felle, linkse geluid te laten horen.

4 jaar geleden werd ik lid van DWARS om daaraan bij te dragen. Na bestuur te zijn geweest in Utrecht, in de Zoekcommissie en Scholingscommissie te hebben gezeten als secretaris en voor GroenLinks op de lijst te hebben gestaan bij de Provinciale Staten-verkiezingen van 2019 wordt het tijd om de stap naar het Landelijk Bestuur te zetten. Ik heb heel veel zin om mijn plannen te presenteren en jullie erbij te betrekken. Stel me gerust zoveel vragen als je wilt, en hopelijk spreek ik jullie snel op het congres of elders!

Advies kandidatencommissie

Jens is student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en solliciteert voor de functie van politiek secretaris. Als hij verkozen wordt, neemt hij een tussenjaar van zijn studie. Jens heeft een duidelijke visie en denkt in deze functie zichzelf het best verder te kunnen ontwikkelen en bij te dragen aan DWARS en haar leden. Hij is ondertussen ongeveer vier jaar lid en kent DWARS door zijn verschillende rollen in het verleden al erg goed. Zo is heeft hij een bestuursjaar gedaan bij DWARS Utrecht en is hij actief geweest bij onder andere OverDWARS en de zoekcommissie. Momenteel is hij secretaris van de scholingscommissie.

De kandidatencommissie ziet in Jens een gemotiveerde kandidaat met passie voor de inhoud. Jens is met name sterk in het verwoorden van en het innemen van een standpunt, binnen en buiten het debat. Ook is Jens de afgelopen jaren gegroeid in de mate van zelfreflectie die hij toont, in het samenwerken met anderen en in zijn politieke gevoeligheid. Jens wilt vooral kijken naar het versterken van de rol van commissies en ze sterker verbinden met waar we als DWARS mee bezig zijn door ze meer te betrekken bij de politiek inhoudelijke discussies en activiteiten. Daarnaast wil hij samen met de commissies meer landelijke activiteiten gaat opzetten en wil hij de discussiecultuur binnen DWARS verbeteren door meer input-avonden te organiseren voor leden om te reageren op politieke ontwikkelingen. De kandidatencommissie merkt dat Jens een goed beeld heeft van de functie en de verhoudingen binnen een bestuur. Als bestuurslid wilt hij vooral ondersteuning bieden aan de voorzitter.

De kandidatencommissie wil Jens meegeven goed na te denken over de tijdsbesteding voor deze bestuursfunctie en is bang dat hij deze niet naar werkelijkheid inschat, zeker gezien zijn ambitieuze plannen binnen en buiten DWARS: Jens wilt zich kandideren als gemeenteraadslid voor GroenLinks Utrecht. Daarnaast kan Jens zich nog ontwikkelen in zijn organisatorische en planmatige vaardigheden en in de communicatie binnen een team. De kandidatencommissie ziet in Jens iemand die ervoor openstaat om zich te ontwikkelen op deze vlakken.

Zunga Linger – 21 – Amsterdam

Het voorstelstukje van Zunga wordt toegevoegd zodra deze is ingediend.

Advies kandidatencommissie

Zunga is twee jaar actief bij DWARS en solliciteert voor de functie van politiek secretaris. Momenteel is hij voorzitter van de commissie economie bij DWARS. In het dagelijks leven is hij bezig met een sociaal ondernemersprogramma, actief in meerdere maatschappelijke projecten en als bestuurslid betrokken bij GroenLinks Amsterdam Noord. Zunga heeft een duidelijke visie voor GroenLinks en DWARS, ervaring met debatteren met mensen over het hele politieke spectrum en passie voor politiek-inhoudelijke thema’s. In de rol van politiek secretaris hoopt hij zich verder te verdiepen en te leren van zoveel mogelijk mensen en DWARS ook een nieuw perspectief te bieden.

De kandidatencommissie ziet in Zunga een praktische doorpakker met een activistisch randje en een sterke wil om de wereld te veranderen. Daarin heeft hij vooral veel passie voor en kennis van sociaal-economische thema’s, wetgeving en de interne democratie binnen DWARS. Hij wilt daarin samenwerken met het bestuurslid campagne & communicatie om concrete acties te organiseren en wil in dat proces leden en commissies meenemen. Zunga ziet politiek secretaris grotendeels ook als een vertegenwoordigende rol en wilt daarom in gesprek met leden door input-avonden en bijvoorbeeld polls via de mail. In een samenwerking hecht Zunga belang aan structuur en duidelijkheid en kan hij deze zelf ook creëren. Daarnaast laat Zunga flexibiliteit zien in de rol die hij aanneemt in samenwerkingen en goed aan te kunnen voelen wat er nodig is.

De kandidatencommissie merkt echter ook op dat de kandidaat op verschillende vlakken nog kan groeien. Zo ziet de kandidatencommissie in Zunga een inhoudelijk sterke kandidaat, maar denkt de commissie dat de organisatorische kant van de functie voor hem een valkuil kan zijn. Daarnaast merkt de kandidatencommissie op dat Zunga veel ideeën heeft en enthousiasme toont, maar wil hem toch meegeven na te denken over hoe hij deze plannen verder concreter kan maken en moet hij in zijn enthousiasme niet vergeten de vereniging mee te nemen in het proces. Tenslotte is Zunga het laatste jaar ook met integriteit bezig geweest en kan hij reflecteren op eerdere situaties. De kandidatencommissie heeft gezien dat Zunga daarin is gegroeid en is blij met de mate van zelfreflectie die hij daarin toont en moedigt hem aan dit leerproces voort te zetten.