Kandidaten Internationaal Secretaris

Op het DWARS Zomercongres verkiezen we een nieuwe Internationaal Secretaris! Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Heb jij je nog niet aangemeld voor het Zomercongres? Helaas zijn de aanmeldingen inmiddels gesloten. Alle congrestukken en de mogelijkheid om moties, verantwoordingsvragen en amendementen in te dienen vind je hier.

◄ Terug naar alle kandidaten

 

internationaal secretaris

Miriam Shaw

22 jaar, Nieuwer ter Aa

Lief DWARS,

Aankomend congres kunnen jullie op mij, Miriam Shaw, stemmen voor internationaal secretaris. Ik ben tweeëntwintig jaar oud en ben op dit moment mijn studie Spaanse taal en cultuur aan het afronden aan de Universiteit Utrecht. Ik ben penningmeester in het afdelingsbestuur van DWARS Utrecht, wat een leerzame en leuke ervaring is. Ik geniet zoals meeste DWARSers erg van discussiëren over allerlei politieke concepten maar mijn hart ligt bij de internationale politiek. Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin veel verschillende culturen met elkaar interacteerden en botsten, hier heb ik veel van geleerd en  dit fascineert mij nog steeds enorm. Ik wil daarom graag mij inzetten voor DWARS op internationaal niveau, waar ik mij het meest thuis voel. Dit wil ik doen door de sterke banden met de Grüne Jugend en de Jonge Groenen te onderhouden maar ook door contact te zoeken met groene jongerenorganisaties waar DWARS nog minder samenwerking mee heeft gehad. Ook vind ik het belangrijk dat DWARSers worden gefaciliteerd om internationaal actief te worden. Een internationaal evenement naar Nederland halen zou hiervoor erg geschikt zijn. Om DWARS een sterkere positie te geven wil ik mij inspannen voor een plaats aan de tafel van de Europese fractievergaderingen van GroenLinks. Kortom: er is genoeg te doen en het lijkt mij ontzettend leuk om deze plannen realiteit te zien worden. Ik kijk er naar uit om jullie allen te zien op het congres, tot dan!

Advies kandidatencommissie:

Miriam is penningmeester van DWARS Utrecht en studeert in deze stad Spaanse Taal en Cultuur. Ook stond zij op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen voor GroenLinks Stichtse Vecht. Ze ervaart DWARS als warm bad waar ze veel heeft geleerd. Ze wil zich verder inzetten voor DWARS in de vorm van Internationaal Secretaris.

Miriam is zich goed bewust van de taken van een Internationaal Secretaris en wil verder investeren in de banden met organisaties als de FYEG en het contact met de Grüne Jugend en Jong Groen versterken. Zij ziet hierin vooral het belang om de toegankelijkheid voor andere DWARSers naar internationale politiek te vergroten. Miriam wil zich sterk maken voor de aanwezigheid van een DWARS-bestuurslid bij de fractievergaderingen van de GroenLinks-fractie in het Europees Parlement. De kandidatencommissie ziet in Miriam een kandidaat met een voorkeur voor de organisatorische kant van de functie.

Miriam voelt zich goed thuis in een internationale omgeving en kan goed omgaan met mensen uit verschillende culturen. Ze is sociaal en legt gemakkelijk contact. Ze ziet de noodzaak van een goede interne samenwerking maar is niet bang om haar mening te geven, ook wanneer deze niet populair is. Miriam herkent dat dit soms tot conflicten kan leiden. De kandidatencommissie ziet het inzicht bij Miriam dat zij hierop zal moeten letten en voorziet geen grote problemen.

Meer weten over Miriam? Lees haar OverDWARS Bestuurspitch!


David Tempelman

19 jaar, Leiden

Beste DWARSers,

Mijn naam is David Tempelman, ik ben een 19-jarige geschiedenisstudent uit Leiden en ik ben kandidaat voor de functie van Internationaal Secretaris. De afgelopen jaren heb ik mij binnen DWARS vooral ingezet als secretaris en voorzitter van de Commissie Internationaal. Het volgende jaar hoop ik mij, met jullie steun, voor DWARS in te gaan zetten als Internationaal Secretaris.

Samen met jullie wil ik gaan werken aan een DWARS dat verder kijkt dan de Nederlandse grenzen. Want milieuvervuiling, armoede of klimaatverandering houdt ook niet op aan de grens. Daarom wil ik als Internationaal Secretaris vaker samen op gaan trekken met onze internationale zusterorganisaties. Hiervoor wil ik leden en commissies actief gaan ondersteunen en aanmoedigen om de internationale samenwerking op te zoeken en wil ik werken aan kortere lijntjes met onze zusterorganisaties. Als DWARS mogen we hierin binnen FYEG best een voortrekkersrol op ons nemen. Door samen actie te voeren en een gezamenlijk geluid te laten horen kunnen we als groene jongeren écht een verschil maken.

Ik hoop hiervoor op jullie steun te kunnen rekenen.

David

Advies kandidatencommissie:

David is bekend als voorzitter van de commissie Internationaal. Hij is ook lid van de werkgroep Social Europe van de FYEG. David studeert geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Nu wil hij graag het landelijk bestuur in omdat hij ziet dat er op het internationale vlak nog veel te behalen valt voor DWARS; PJO’s zouden meer over landsgrenzen heen moeten kijken.

David is zich goed bewust van de taken van een Internationaal Secretaris en is bekend met de FYEG. Hij wil meer samenwerken met de andere Europese organisatie, bijvoorbeeld bij het opzetten van acties of bij het schrijven van opinieartikelen. David heeft concrete plannen hiervoor. De organisatorische commissies wil hij meer verzelfstandigen en de commissie Internationaal wil hij graag blijven verstevigen. Hij wil zich graag nog verder inzetten voor de mogelijke aanwezigheid van een DWARS-bestuurslid bij de fractievergaderingen van GroenLinks in het Europees Parlement. De kandidatencommissie ziet in David een kandidaat met een voorkeur voor de politiek-inhoudelijk kant van de functie.

David is een rustig persoon en heeft kennis over internationale thema’s. Hij geeft zelf aan dat hij zich assertiever kan opstellen. De kandidatencommissie is blij met dit inzicht en denkt dat David hierin kan groeien tijdens een bestuursjaar. David beschikt over relativeringsvermogen waarmee hij spanningen binnen een bestuur kan verhelpen.

Meer weten over David? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!


Meld je hier aan voor het Zomercongres!