Kandidaten Hoofdredacteur OverDWARS Zomercongres 2022

Rick Timmermans

Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Rick Timmermans, ik ben 22 jaar en kom uit het mooie Drunen (Noord-Brabant). Ik doe een onderzoeksmaster Geschiedenis aan de uni in Utrecht en zit daarom gezellig op kamers in Zeist. Twee jaar lang ben ik bij DWARS Brabant actief geweest, eerst als secretaris en het afgelopen jaar als voorzitter. Hoewel ik het hier erg naar mijn zin heb gehad, wil ik het komende jaar graag iets anders gaan proberen.  Ik vind het namelijk ontzettend leuk om naast het organisatorische stukje ook bezig te zijn met politieke inhoud.  

Ik heb als afdelingsvoorzitter en tijdens een stage geleerd hoe leuk het is om voor een breed publiek te schrijven. Graag zou ik deze ervaring in willen zetten voor het mooie OverDWARS. Hoewel ik nieuw ben op de redactie en het erg belangrijk vindt om te luisteren naar de ervaring en de meningen van de andere redactieleden, zou ik graag zien dat OverDWARS wat meer schrijft over politieke hoofdzaken. Ook vind ik het belangrijk dat OverDWARS dient als toegankelijke informatiebron voor dingen die spelen binnen DWARS. Intern debat over kandidaten of over de politieke koers kan onze organisatie alleen maar verbeteren!   

Ik beantwoord graag jullie vragen op het congres en hoop op jullie steun! 💚 

Advies van de kandidatencommissie 
Rick is in zijn dagelijks leven afdelingsvoorzitter bij DWARS Brabant en student bij de research master geschiedenis, en is van plan deze in het aankomende jaar af te ronden. Rick woont op dit moment op kamers in Zeist omdat hij in Utrecht studeert. Hij reist veel voor zijn DWARS verantwoordelijkheden en doet dit met plezier. Rick kandideert zich voor de functie Hoofdredacteur van OverDWARS. 

Rick wil zich meer verdiepen in het journalistieke vakgebied, door zich binnen OverDWARS in te zetten. Binnen OverDWARS wil hij focussen op het aanbrengen van structuur en regelmaat binnen de redactie en wat meer de ruimte bieden voor intern debat, over bijvoorbeeld moties. Daarnaast heeft hij zelf vooral ervaring met academisch schrijven, en wil hij met OverDWARS ook juist wat meer in de brede zin artikelen leren schrijven. 

Rick heeft veel organisatorische kwaliteiten die een goede combinatie van structuur en vrijheid voor creativiteit kunnen bieden aan de redactieleden. Hierbij zal Rick als Hoofdredacteur voornamelijk ondersteuning bieden aan de rest van de redactie. Daarnaast heeft Rick ook ideeën over de richting waar OverDWARS naar toe moet, maar wilt hij die alleen doorvoeren als er genoeg draagvlak daarvoor is. De Kandidatencommissie ziet dat als een goede eigenschap, wat de rust en stabiliteit binnen OverDWARS zal bevorderen. Wel merkt de Kandidatencommissie op dat Rick nog geen ervaring heeft bij OverDWARS. Desondanks ziet de Kandidatencommissie in Rick een goede Hoofdredacteur voor OverDWARS.