Kandidaten Bestuurslid Scholing & Activiteiten

Op het DWARS Zomercongres verkiezen we een nieuw bestuurslid Scholing en Activiteiten! Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

scholing & activiteiten

Mark Ijkhout – 25 – Utrecht

Beste DWARSers,

Misschien ken je me nog wel ik ben Mark 25 jaar en al ~4 jaar lid bij DWARS. Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 ging ik stage lopen bij GroenLinks en ben ik actief geworden bij DWARS. Zo ben ik onderdeel geweest van de bijzondere activiteitencommissie en van de reiscommissie.

Een van mijn eerste ervaring binnen DWARS was de Brusselreis. Ik kende niemand maar werd gemakkelijk in de groep opgenomen, het maakte niet uit wie ik was of wat ik deed; je hoorde bij de groep. Dit gevoel is iets wat ik ook aan nieuwe DWARSers wil meegeven en ze met open armen verwelkomen. Kortgeleden heb ik besloten om ontslag te nemen en toen kwam de vacature voor bestuurslid weer open. Vorig jaar twijfelde ik al en nu wilde ik de kans niet laten liggen.

Binnen DWARS vind ik dat we bij moeten kijken naar diversiteit en inclusiviteit. Het toegankelijk maken en houden van onze activiteiten. Het zowel fysiek als online zoveel mogelijk aanbieden en er een mooie mix van maken.  Ik vind het belangrijk dat elk lid zich welkom voelt bij ons en daar ga ik mij voor inzetten.

Vragen? stel ze gerust 😊!

Liefs,

Mark

Let op: Mark heeft zich na de deadline van 3 weken voor het congres kandidaat gesteld voor bestuurslid scholing & activiteiten.
Volgens het Huishoudelijk Reglement betekent dit dat het congres moet stemmen om Mark toe te laten als kandidaat voor deze functie. We maken binnenkort bekend wanneer hierover gestemd wordt.
Om een kandidaat toe te laten tot het congres is een gewone meerderheid nodig

Advies kandidatencommissie

Mark is 25 en heeft international leisure management gestudeerd. Vervolgens heeft hij een tijdje als
financieel consultant en recruiter gewerkt, maar hij heeft deze baan opgezegd omdat hij er niet
gelukkig van werd. Komend jaar start hij met een deeltijdstudie aan de pabo. Hij is ongeveer vier
jaar lid van DWARS en heeft ervaring binnen de bijzondere activiteitencommissie, de reiscommissie en
binnen DWARS Arnhem-Nijmegen (nu DWARS Gelderland). Ook heeft hij stage gelopen bij de
GroenLinks Academie. Als bestuurslid scholing en activiteiten wil hij graag kijken naar hoe hij online
en fysieke activiteiten kan combineren. Ook wil hij drempels voor leden om naar activiteiten te komen
zoveel mogelijk wegnemen.
De kandidatencommissie ziet in Mark een gestructureerde kandidaat die ervaring heeft in het
organiseren van activiteiten. Mark laat zien dat hij opmerkzaam is en een open karakter heeft naar de
mensen om hem heen. Mark houdt goed het overzicht over de taken die hij moet doen en die hij
delegeert en wilt graag de commissies waar hij verantwoordelijk voor is leiden vanuit vertrouwen. In
een team is Mark voornamelijk ondersteunend en wil hij zich inzetten voor een prettige en veilige
werksfeer.
De kandidatencommissie merkt dat Mark zowel inclusiviteit als diversiteit als prioriteiten stelt. Hiervoor
moet hij nog wel wat meer concrete plannen opstellen. Hoewel hij goed kan reflecteren op drempels
die hij zelf ziet, hoopt de kandidatencommissie ook dat hij de perspectieven van andere mensen hierin
meeneemt. Mark is heel erg enthousiast, maar mag ook op de andere taken binnen zijn functie nog
concreter zijn over specifieke plannen die hij nastreeft. Al met al ziet de kandidatencommissie in Mark
een geschikte kandidaat die heel enthousiast is om te beginnen.