Kandidaten bestuurslid Organisatie & Leden

Op het DWARS Zomercongres verkiezen we een nieuw bestuurslid Organisatie & Leden! Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Bekijk hier de voorstelvideo van de kandidaat voor bestuurslid Organisatie & Leden

organisatie & leden

Kiete Schmitt – 19 – Amsterdam

Lieve DWARSers,

Ik ben Kiete en ik sta kandidaat voor bestuurslid Organisatie & Leden. Toen ik net bij DWARS kwam, had ik nooit gedacht in zo een korte tijd zo veel bijzondere mensen te ontmoeten. Daarom wil ik mij, na voorzitter van DWARS Amsterdam geweest te zijn, verder inzetten voor onze vereniging.

Het was voor jullie in veel opzichten een bijzonder (corona)jaar. Gelukkig lijkt het erop dat de situatie weer normaliseert. Ik denk dat het belangrijk is om zorgvuldig te kijken naar de terugkeer van onze fysieke organisatie. Hier wil ik mee aan de slag. Verder zijn er het afgelopen jaar veel nieuwe leden bijgekomen, die mede door corona, ook de kans moeten krijgen om de vereniging op de ‘oude’ manier te leren kennen. Hierbij hoort ook dat leden het gevoel hebben een bijdrage aan de vereniging te leveren. (De mening van) elk individueel lid doet ertoe en dat moet een bewust doel zijn.

Tot slot is DWARS al goed op weg met het verbeteren van de diversiteit en inclusie. Echter, deze missie is nog niet af. Ik wil mijn best doen om dit in de vereniging te blijven prioriteren en toe te passen.

Groetjes, Kiete

advies kandidatencommissie

Kiete is nu tweeëneenhalf jaar lid van DWARS en momenteel is ze voorzitter van DWARS Amsterdam. Ze studeert geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is lid van fiets-, schaats- en wielervereniging SKITS. Kiete solliciteert voor de functie bestuurslid organisatie & leden. Ze heeft ervaring als bestuurslid activiteiten bij DWARS Amsterdam en heeft zich aangemeld als buddy voor nieuwe DWARS-leden. Ze heeft viereneenhalf jaar in het buitenland gewoond en weet daardoor hoe het is om ergens nieuw te zijn.

Kiete heeft een duidelijk beeld van de functie organisatie en leden. De kandidatencommissie ziet in Kiete een enthousiaste kandidaat die een duidelijk beeld heeft van wat ze voor elkaar wilt krijgen in het bestuur om DWARS inclusiever en toegankelijker te maken. Ook over hoe DWARS om zou moeten gaan met de situatie tijdens en na de coronacrisis heeft ze goed nagedacht, en heeft hier heldere ideeën voor. Ze heeft vanuit DWARS Amsterdam goed meegekregen hoe de relatie tussen de afdelingen en het landelijk bestuur zou moeten zijn en wil hier haar eigen invulling aangeven, bijvoorbeeld bij de organisatie van de zomertour. Ze is zich bewust van haar positie in de maatschappij en weet hoe ze deze in kan zetten om nieuwe leden zich thuis te laten voelen. Kiete is iemand die goed naar anderen kan luisteren en de kandidatencommissie ziet haar als een verbindende factor binnen het bestuur die goed kan samenwerken en zich flexibel opstelt in een team.

De kandidatencommissie ziet nog wel groeimogelijkheden in haar vermogen om te reflecteren en raadt haar aan om te blijven leren over privileges en zich hier bewust van te zijn. Ook overlapt een deel van haar plannen met de taken van het bestuurslid scholing en activiteiten. De kandidatencommissie raadt haar aan om deze taken in goede samenspraak af te stemmen. maar Kiete ziet dit zelf ook in. De kandidatencommissie denkt dat Kiete deze stappen goed kan ondernemen en daarmee de functie van bestuurslid organisatie en leden goed kan uitoefenen.