Kandidaten voorzitter

Op het DWARS Zomercongres verkiezen we een nieuwe voorzitter! Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Bekijk hier de voorstelvideo’s van de kandidaten voor voorzitter.

voorzitter

Aukje van Geene – 20 – Utrecht 

Lieve DWARSers,

Ik heb me kandidaat gesteld om jullie voorzitter te worden, omdat ik de wereld een beetje beter wil maken. Al zo lang als ik me kan herinneren, zoek ik naar manieren om dat te doen. Ik probeer het uit te dragen in mijn eigen keuzes: plantaardig eten, het gesprek aangaan, me uitspreken tegen racisme. Toch voelt dat soms als een druppel op een gloeiende plaat.

Voor echte verandering, moeten we het systeem veranderen. Dat voelt enorm groot. Maar groot, dat is onze beweging ook. Ik geloof dat DWARS mee kan werken aan radicale verandering. Door onze activistische stem te laten horen: op straat en aan tafel bij GroenLinks.

Om dat nog beter te kunnen doen, moet DWARS toegankelijker worden en verbinding blijven zoeken. Daarover leerde ik dit jaar veel als voorzitter van DWARS Utrecht. Dat neem ik mee, net als mijn enthousiasme voor politiek en onze idealen.

Laten we komend jaar samen verder bouwen aan DWARS. Laten we met nog meer stemmen, kleuren en dromen knokken voor een betere toekomst.

Ik hoop dat we elkaar snel weer in het echt mogen ontmoeten. Ik kijk er naar uit nog meer van jullie te leren kennen!

Liefs,

Aukje

Advies kandidatencommissie

Aukje studeert Liberal Arts and Sciences in de richting politieke geschiedenis en postkolonialisme aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft ervaring als voorzitter van DWARS Utrecht en is van tijd tot tijd actief als activist bij Extinction Rebellion. In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met veganistisch koken en creatief bezig zijn. De vraag die haar in haar studie en dagelijks leven bezighoudt is waar onrechtvaardigheid in de wereld vandaan komt en hoe het kan worden opgelost. Die vraag neemt ze mee in haar kandidatuur als voorzitter van DWARS. De kandidatencommissie ziet in Aukje een passievolle activist met een pragmatische insteek. In haar visie moet DWARS een intersectioneel, paars-groen-rood verhaal uitdragen met focus op gelijkwaardigheid, de klimaatcrisis en kansengelijkheid. Daarin is ze zich ook erg bewust van haar eigen rol en privileges binnen en buiten de vereniging.

De kandidatencommissie ziet dat Aukje goed weet hoe ze voorzitter van het bestuur kan zijn: warm en met veel aandacht voor teambuilding. Als voorzitter van de vereniging wil ze zich inzetten voor een inclusieve en toegankelijke omgeving. De kandidatencommissie ziet dat Aukje daarin haar positie nog concreter kan maken en de landelijke bestuursstructuur beter kan leren kennen. Ook geeft ze aan dat ze het gesprek over activisme binnen DWARS wil blijven voeren en vindt het belangrijk dat wanneer DWARS zich aansluit bij activistische bewegingen, dat deze inclusief en toegankelijk zijn voor leden. Aukje heeft laten zien dat ze goed kan omgaan met feedback geven en krijgen, wel geeft de kandidatencommissie haar mee dat ze als voorzitter ook proactief de stap naar voren moet durven zetten om in te grijpen. Daarnaast geeft de kandidatencommissie mee om scherp te blijven reflecteren op haar rol als voorzitter in het bewaken van de integriteit.

Naar buiten toe ziet de kandidatencommissie een bevlogen voorzitter in Aukje. Aukje is een gepassioneerd publiek spreker die goed uit haar woorden komt, goed weet om te gaan met kritische vragen en sterk is op de inhoud. Daarin heeft Aukje een goed beeld van moeilijke thema’s en hoe die samenhangen. De kandidatencommissie merkt daarbij wel op dat ze weinig ervaring heeft met het verdedigen van standpunten waar ze niet honderd procent achter staat. Daarnaast denkt de kandidatencommissie dat Aukje moet opletten dat dat verhaal ook voor anderen duidelijk en toegankelijk blijft. Aukje heeft een helder beeld van hoe de relatie met de verschillende groepen binnen GroenLinks zou moeten zijn. Ze wil warme banden met de partij onderhouden, maar vindt het ook belangrijk om kritisch te zijn als dat nodig is. De media zijn daarbij voor haar een laatste middel, maar deze moet DWARS niet schuwen als dat nodig is. Ook heeft ze een goede visie op samenwerken met andere politieke jongerenorganisaties. Aukje is een erg open persoon die graag naar andermans standpunten luistert. Wel raadt de kandidatencommissie haar aan erop te letten dat ze haar eigen pad blijft bewandelen.

De kandidatencommissie ziet in Aukje een geschikte voorzitterskandidaat met passie voor de inhoud en hart voor de vereniging.

Hiske Scholtens – 20 – Zoetermeer

Lieve DWARSer,

Mijn naam is Hiske, ik ben 20 jaar oud en woon in Zoetermeer. Afgelopen vier jaar heb ik ontzettend veel geleerd binnen DWARS en heb ik op allerlei manieren geprobeerd om mijn steentje bij te dragen. Aankomend jaar wil ik daar vol enthousiasme en zin mee door maar dan hopelijk als jouw voorzitter! Om samen onze strijd voort te zetten tegen alle vormen van onrecht.

Volgend jaar wil ik met jou door met het nóg inclusiever maken van DWARS. We zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt binnen onze vereniging en hun eigen plekje kunnen vinden. Niet alleen als gevoel, maar ook in de praktijk; door bijvoorbeeld vaker fysiek en digitaal af te wisselen zodat je ook op een grotere afstand deel kunt nemen.

Verder blijven we er op letten dat GroenLinks niet alleen ja-knikt, maar ook echt luistert en iets doet met ons geluid. Daarbovenop zijn volgend jaar natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. We zorgen er niet alleen voor dat onze DWARSe kandidaten zichtbaar zijn maar ook dat ze massaal worden verkozen.

Samen met jullie hoop ik me volgend jaar in te kunnen zetten voor een DWARSer en inclusiever geluid op straat én in de media. Doe je mee?

Advies kandidatencommissie

Hiske studeert internationale politiek aan de Universiteit Leiden in Den Haag. Sinds 2018 is ze actief lid van DWARS. Ze heeft twee jaar bestuurservaring bij DWARS Leiden-Haaglanden als secretaris en als voorzitter. Ook heeft Hiske ervaring in een aantal inhoudelijke commissies, de zoekcommissie en de congrescommissie. In haar vrije tijd gaat Hiske graag paardrijden, zingt ze en werkt ze in vakanties in een rijstal op Ameland. De kandidatencommissie ziet in Hiske een enthousiaste kandidaat die graag inzet op verbinding en de huidige koers van steeds inclusiever worden graag wilt vasthouden. Daarnaast wil ze op zoek gaan naar hoe DWARS  een meer toegankelijke vereniging kan worden. Hierbij wil ze de lessen uit coronatijd meenemen. Ook wil ze de samenwerking, met zowel politieke jongerenorganisaties als andere organisaties, blijven opzoeken.

De kandidatencommissie ziet in Hiske een organisatorisch sterke en daadkrachtige voorzitter met kennis van zaken die het bestuur van DWARS goed weet te ondersteunen en begeleiden. Ze neemt graag pas (politieke) besluiten nadat die gedragen worden door de rest van het bestuur en hecht veel waarde aan het bewaren van een goede sfeer binnen het bestuur. Wel kan Hiske soms wat direct overkomen. Daar is ze zichzelf bewust van en ze weet hiermee om te gaan in samenwerking met anderen. De kandidatencommissie bewondert Hiske’s verbindend vermogen en hoe ze daarin actief open staat voor anderen en aanspreekbaar is op haar doen en laten binnen haar bestuur. Wel ziet de kandidatencommissie hier nog een groeimogelijkheid voor Hiske op verenigingsniveau. Hiske heeft duidelijke plannen voor DWARS. Zo wil ze bij de gemeenteraadsverkiezingen de afdelingen betrekken en actief ondersteunen. Hiske ziet inclusiviteit en diversiteit als haar speerpunten. Ze wil hard werken aan inclusie en ziet diversiteit als een logisch gevolg hiervan, maar niet als eerste meetlat voor hoe inclusief DWARS is. De kandidatencommissie ziet dat Hiske zich bewust is van haar eigen privileges, maar haar plannen voor diversiteit en inclusie zijn nog niet erg concreet. De kandidatencommissie raadt haar aan om proactiever te zijn in het aanvoelen en wegnemen van drempels van anderen.

De kandidatencommissie ziet in Hiske een voorzitterskandidaat die een goed beeld heeft van de verhoudingen tussen GroenLinks en DWARS. Ze wil, in overleg met haar bestuur, een constructieve houding aannemen en heeft laten zien dat ze in staat is dat op verbindende en sociale wijze te kunnen doen. Ze heeft daarbij een sterk gevoel voor waar ze haar rol als voorzitter van het bestuur of van de hele vereniging in moet nemen. Wel denkt de kandidatencommissie dat Hiske zich nog kan ontwikkelen in het zelfstandig innemen van een positie, met name het vormen van een eigen visie en het stellen van politieke prioriteiten. Daarnaast denkt de kandidatencommissie dat Hiske zich nog kan ontwikkelen in het bewaren van rust en in de regie in het gesprek of debat nemen, zeker onder tijdsdruk. Hiske is een voorzitter die wederzijds begrip kan kweken en draagvlak kan creëren en dat via verschillende kanalen kan bereiken, afhankelijk van waar de situatie om vraagt. Als laatste merkt de kandidatencommissie op dat Hiske wat steviger in haar schoenen mag durven staan.

De kandidatencommissie ziet in Hiske een geschikte voorzitterskandidaat met passie voor verbinding en hart voor de vereniging.