Inputformulier bestuursstructuur

HET FORMULIER IS IN TE VULLEN T/M 15 APRIL.

Hier kun jij jouw kritische vragen en scherpe inzichten over de huidige bestuursstructuur kwijt aan de commissie bestuursstructuur, en natuurlijk jouw ideeën voor kleine aanpassingen en vindingrijke visies voor de nieuwe structuur.

Waar gaat deze evaluatie over?
De bestuursstructuur is de manier waarop het landelijk bestuur is ingedeeld. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de volgende dingen. Welke bestuursfuncties zijn er naast een voorzitter, secretaris en penningmeester? Welke taken vallen onder iedere functie? Wat houdt het in om algemeen bestuurslid te zijn? Welke commissies, medewerkers, en portefeuillehouders ondersteunen welke bestuursfunctie? Wat is de verhouding tussen commissies, afdelingen en andere organen en het bestuur?

LET OP: Dit gaat niet over het functioneren van het huidige bestuur.

 

Eerst volgt een algemene inputbox, waar jij jouw opmerking of tip kwijt kan. Daarna willen we je nu nog een paar vragen stellen die ons helpen om een goed voorstel te maken voor een nieuwe bestuursstructuur. Je kunt deze open laten.

Heb je vragen over dit formulier? Neem dan contact op met de commissie bestuursstructuur via bestuursstructuur@dwars.org.

DISCLAIMER: Jouw input wordt zorgvuldig verwerkt door de commissie bestuursstructuur. Jouw antwoorden worden niet gedeeld met derden, maar kunnen wel worden ingezien door het bestuurslid Organisatie & Leden van DWARS. Jouw ideeën kunnen anoniem genoemd worden in het verslag dat de commissie bestuursstructuur openbaar zal maken, maar de commissie kan niet garanderen dat jouw ideeën terecht komen in het uiteindelijke advies van de commissie.


Inputformulier bestuursstructuur

  • Het is niet verplicht om je naam in te vullen. Dit is wel nodig als je het okay vindt dat de commissie bestuursstructuur contact met je opneemt.