Persberichten

GroenLinkse jongeren: “Investeer 3 miljard in groene stroom i.p.v. belastingverlaging”‏

27 oktober 2015

Vandaag publiceren consumenten- en milieuorganisaties de jaarlijkse ranglijst van duurzame energiebedrijven. Uit het rapport blijkt dat de Nederland niet vergroent, maar vergrijst. DWARS, de jongeren van GroenLinks, roepen het kabinet op spoedig werk te maken van hernieuwbare stroom. “Terwijl het halen het energieakkoord alsmaar verder weg lijkt te staan, komt de klimaattop dichterbij. Nederland moet ook internationaal haar duit in het zakje doen. Het is dus dringend tijd voor extra maatregelen,” aldus voorzitter Lyle Muns.

Concreet wil DWARS de geplande belastingverlaging terugbrengen van 5 naar 2 miljard euro. De vrijgekomen 3 miljard kan dan onder meer ingezet worden voor coöperaties van gezinnen met een laag inkomen. Deze energiecoöperaties kunnen dat investeren in energiebesparing en groene stroom. “Zo vang je twee vliegen in een klap. Een lagere energierekening voor kwetsbare families en meer geld voor hernieuwbare energie,” laat Muns weten.

Tot slot vindt DWARS dat het belastingstelsel snel vergroend moet worden. Uit de ranglijst blijkt immers dat energiebedrijven vergrijzen door de dalende prijs van kolen. Muns: “De gezondheids- en milieu-impact van kolen zijn enorm. Daar hoort een prijskaartje bij. Met dat geld zorgen we ervoor dat we de afspraken van het energieakkoord echt nakomen.” Op haar congres afgelopen maand namen de GroenLinkse jongeren een nieuwe energievisie aan. In de aanloop naar de klimaattop in Parijs staan er nog meer acties op het schema.

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsberichten, Persberichten, Politiek

Reactie DWARS en Jonge Socialisten op uitslag ledenreferendum

De PvdA en GroenLinks verbinden zich, met een gezamenlijk verkiezingsprogramma, lijst en…

17 juli 2023
Bestuur, Nieuwsberichten, Persberichten

Nieuw DWARS bestuur begint op 1 juli!

Op het afgelopen Zomercongres, op 10 en 11 juni, is er een nieuw bestuur verkozen. Bestuur…

28 juni 2023
Nieuwsberichten, Persberichten, Politiek

Uitslag DWARS Ledenraadpleging Linkse Samenwerking

De uitslag van de ledenraadpleging over linkse samenwerking is hier. De twee weken hiervoor kon…

23 mei 2023