DWARS is vrijzinnig

DWARS wil iedereen de vrijheid geven om zichzelf te zijn. Hoe je je ook identificeert, wat je seksuele voorkeur ook is, waar je ook vandaan komt. Wij laten ons gelden als een inclusieve vereniging. Daarom zijn wij regelmatig bezig met thema’s als genderidentificatie, LHBTQ+ rechten en vrouwenemancipatie.

Op medisch-ethisch gebied staan wij pal voor het recht op zelfbeschikking. Vrouwen zijn baas in eigen buik en mogen zelf beslissen wanneer zij een abortus willen laten uitvoeren, zonder dat zij verplicht worden hier nog vijf dagen over na te denken. Ook de regie over het einde van het leven moet bestaan. Natuurlijk willen wij mensen het liefst lang en gelukkig laten leven, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet alleen bij ernstige ziekte, maar ook bij een voltooid leven moet men op een waardige manier uit het leven kunnen stappen.

Ook privacy vinden wij een belangrijk onderwerp. Wij vinden dat er veiliger omgesprongen moet worden met gegevens van mensen. Wij zien het nut van genderregistratie op paspoorten niet in en vinden ook dat de overheid veel te vaak informatie van mensen opslaat zonder aantoonbaar doel. Mensen hebben het recht om zelf keuzes te maken zonder de kans te lopen dat dit hen de rest van hun leven achtervolgt. Mensen hebben het recht om vergeten te worden wanneer zij dit willen.

Om deze onderwerpen aan de aandacht te brengen, voeren we actie op verschillende manieren. Toen Minister Plasterk met de Sleepwet kwam, hebben wij een advertentie van hem op Pornhub gezet om het belang van privacy aan te tonen. Daarnaast voerden we campagne tegen de Sleepwet in de aanloop naar het referendum op 21 maart. Toen het magazine Binnenlands Bestuur bij hun verkiezing voor Beste Lokale Bestuurder alleen mannen in de top tien had staan, organiseerden wij een verkiezing waarin men alleen voor vrouwelijke bestuurders kon kiezen.En op 8 maart, internationale vrouwendag, organiseren we in Utrecht een netwerkevent voor vrouwen met (politieke) ambitie.

 

Ben jij het eens met ons vrijzinnige wereldbeeld? En wil jij je ook inzetten om deze idealen te verwezenlijken? Kom dan eens kijken bij één van onze commissies:

Integratie, Emancipatie & Diversiteit
Recht & Democratie
Privacy & Technologie