DWARS is sociaal

Wij streven naar een eerlijke sociale wereld waar iedereen gelijke kansen heeft. Dit betekent mensen die zorg of sociale ondersteuning nodig hebben, deze altijd moeten kunnen krijgen. Het betalen van belasting moet eerlijk verdeeld worden; de sterkste schouders dragen het meest. Belastingontwijking van multinationals is niet alleen oneerlijk voor kleine ondernemers, maar ook schadelijk voor de samenleving als geheel.

In het onderwijs hebben wij dezelfde insteek. Iedereen verdient gelijke kansen en onderwijs is een motor van de emancipatie. Kinderen uit armere gezinnen moeten net zo veel kansen krijgen om een goede opleiding kunnen volgen als kinderen uit rijke gezinnen. Voor jongeren met een handicap moeten barrières worden gesloopt, zodat zij ook het onderste uit de kan kunnen halen. Wij zijn ervan overtuigd dat de invoering van het leenstelsel de zwakkere groepen in het onderwijs het hardst geraakt heeft, dus juist voor hen zetten wij ons extra in.

Ook op het gebied van integratie laten wij ons sociale gezicht zien. Wij vinden dat mensen altijd recht hebben op een veilige plek om te wonen. Wij vinden dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden in Nederland opgevangen en geholpen moeten worden. Ook bij de integratie in de Nederlandse samenleving moeten zij beter worden geholpen. Zodra de vluchtelingen in Nederland zijn moeten zij meteen het recht hebben om de taal te leren, onderwijs te volgen en zich in te zetten voor de samenleving door middel van (vrijwilligers)werk. Op deze manier zorg je er voor dat vluchtelingen beter integreren, beter opgenomen worden in de Nederlandse samenleving en gelukkiger zijn.

Natuurlijk voeren wij ook actie om deze onderwerpen op de kaart te zetten. Zo hebben wij een groot protest tegen het leenstelsel opgezet (Studenten zijn geen melkkoeien) en meegedaan aan andere protesten tegen het leenstelsel. Daarnaast hebben we actie gevoerd tegen de belastingontwijking door Starbucks. Ook op GroenLinkscongressen laten we van ons horen: we hebben de halvering van het collegegeld in het verkiezingsprogramma van GroenLinks gekregen en onderzoek naar een beter studiefinancieringssysteem gestimuleerd. Tot slot was 15 februari 2018 Bonderdag. Dit was een online actie om de vakbonden bekender te maken bij jongeren, en om de bonden zelf te verjongen.

Wil jij je ook inzetten om de wereld socialer te maken? Dat kan! Kom eens kijken bij één van de volgende commissies:

Economie
Onderwijs
Integratie, Emancipatie & Diversiteit
Zorg & Welzijn