DWARS is sociaal

Wij streven naar een eerlijke sociale wereld waar iedereen gelijke kansen heeft. Dit betekent mensen die zorg of sociale ondersteuning nodig hebben, deze altijd moeten kunnen krijgen. Het betalen van belasting moet eerlijk verdeeld worden; de sterkste schouders dragen het meest. Belastingontwijking van multinationals is niet alleen oneerlijk voor kleine ondernemers, maar ook schadelijk voor de samenleving als geheel.

In het onderwijs hebben wij dezelfde insteek. Iedereen verdient gelijke kansen en onderwijs een motor van de emancipatie. Kinderen uit armere gezinnen moeten net zo veel kansen krijgen om een goede opleiding kunnen volgen als kinderen uit rijke gezinnen. Voor jongeren met een handicap moeten barrières worden gesloopt, zodat zij ook het onderste uit de kan kunnen halen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de invoering van het leenstelsel de zwakkere groepen in het onderwijs het hardst geraakt heeft.

Ook op het gebied van integratie laten wij ons sociale gezicht zien. Wij vinden dat mensen altijd recht hebben op een veilige plek om te wonen. Wij vinden dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden in Nederland opgevangen en geholpen moeten worden. Ook bij de integratie in de Nederlandse samenleving moeten zij beter worden geholpen. Zodra de vluchtelingen in Nederland zijn moeten zij meteen het recht hebben om de taal te leren, onderwijs te volgen en zich in te zetten voor de samenleving door middel van (vrijwilligers)werk. Op deze manier zorg je er voor dat vluchtelingen beter integreren, beter opgenomen worden in de Nederlandse samenleving en gelukkiger zijn.

Natuurlijk voeren wij ook actie om deze onderwerpen op de kaart te zetten. Zo hebben wij meerdere keren meegedaan aan protesten tegen het leenstelsel. Daarnaast hebben wij begin 2016 actie gevoerd tegen de belastingontwijking door Starbucks.

Wil jij je ook inzetten om de wereld socialer te maken? Dat kan! Kom eens kijken bij één van onze volgende commissies:

Economie & Financiën
Onderwijs
Zorg
Integratie & Emancipatie