DWARS is groen

Wij vinden het behouden van een leefbare aarde één van de belangrijkste taken van de politiek. Daarom strijdt DWARS voor een groene en duurzame samenleving. Wij willen een einde maken aan de vervuilende industrieën en investeren in zonne- en windenergie. Op deze manier bereiken we hopelijk een wereld waar niet alleen in geld wordt gedacht en de leefomstandigheden van toekomstige generaties een grote rol spelen.

Ook de voedselvoorziening moet milieuvriendelijker worden. Zo pleiten wij voor kortere transportroutes van voedsel en strenger beleid op het gebied van vervuilende bestrijdingsmiddelen. Met deze maatregelen willen wij de natuur beschermen. Natuur is namelijk mooi, gezond en goed voor de planeet.

Ook op het gebied van dierenrechten kan er wat ons betreft nog een hoop verbeterd worden. Zo vinden wij dat dieren altijd op zo diervriendelijk mogelijke wijze geslacht moeten worden en het doden van dieren voor enkel leer, huid, bont of veren te allen tijden verboden moet zijn. Ook moeten de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij verbeterd worden. Op DWARS-evenementen streven we ernaar om enkel plantaardig voedsel aan te bieden.

DWARS heeft al veel gedaan om groene onderwerpen op de kaart te zetten. Zo waren we aanwezig bij Klimaattoppen, in Parijs, Bonn en Polen en hebben wij meegelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Verder hebben we meerdere keren actie gevoerd om de politiek scherp te houden en dienen we voorstellen in voor een groen programma op GroenLinks-congressen. Zo hebben we aanhoudend gepleit voor een ombudspersoon voor toekomstige generaties. Ook doen we mee in het duurzaamheidsoverleg tussen Politieke Jongerenorganisaties (DOPJ). Op deze manier hopen wij de toekomst van onze aarde groen en duurzaam te maken!

Wil jij je ook inzetten om de wereld groener te maken? Dat kan! Kom eens kijken bij één van onze volgende commissies:

Natuur, Milieu & Landbouw
Energie, Duurzaamheid & Mobiliteit