DWARS Projectenfonds

Het DWARS Projectenfonds is een pot met geld waar alle organen binnen DWARS een aanvraag voor in kunnen dienen. Zo kan je een project opzetten of activiteit organiseren waar je normaliter misschien geen geld voor zou hebben met je afdeling, commissie of werkgroep. In 2021 is er €5.000,- om te verdelen in het DWARS Projectenfonds.

Je eigen creativiteit is naast de voorwaarden de enige beperking op wat je kan organiseren met het DWARS Projectenfonds. Een paar voorbeelden van dingen die je uit het DWARS Projectenfonds kan financieren:

 • Een spreker uit te nodigen waar je normaal geen budget voor hebt
 • Een studio afhuren voor een spectaculaire online-activiteit
 • Een investering in apparatuur voor je afdeling
 • Het inhuren van een externe trainer voor je werkgroep of commissie
 • Het organiseren van een grote activiteit waar je als werkgroep of commissie normaal geen budget voor hebt

Dit zijn slechts voorbeelden, we zijn heel benieuwd met wat voor creatieve ideeën jullie komen!

Hoe werkt het?

Aanvragen voor het DWARS Projectenfonds dien je in via het formulier onderaan deze pagina. Vervolgens controleert de penningmeester van DWARS of alle vragen voldoende duidelijk beantwoord en uitgewerkt zijn. Is dit niet het geval, dan vraagt de penningmeester de indiener(s) of ze een nieuwe aanvraag willen indienen en geeft de penningmeester aan waar de problemen precies zaten.

Als een aanvraag goed is ingediend, beslist het bestuur over de definitieve toekenning. Het bestuur besluit hierbij op basis van de volgende criteria:

 1. Voldoet de aanvraag aan de basiseisen?
 2. Is het project nuttig en haalbaar?
 3. Wordt het geld doelmatig besteed?
 4. Wordt er een redelijk bedrag aangevraagd?

Wanneer een aanvraag is goedgekeurd door het bestuur, kunnen de aanvragers beginnen met het uitvoeren van het project!

Wanneer het projectaanvraag is goedgekeurd, kunnen de uitgaven voor dit project gedeclareerd worden via het online declaratieformulier. In overleg met de penningmeester kan een factuur rechtstreeks door DWARS Landelijk betaald worden.

Voorwaarden voor een aanvraag

Omdat het DWARS Projectenfonds wordt betaald uit subsidiegeld, gelden natuurlijk dezelfde voorwaarden als voor de subsidie zelf. Daarom moeten alle uitgaven uit het DWARS Projectenfonds een of meer van de volgende doelen dienen:

 1. politieke vormings- en scholingsactiviteiten;
 2. informatievoorziening;
 3. het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het ondersteunen van vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader van die partijen;
 4. politiek-wetenschappelijke activiteiten;
 5. activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren;
 6. het werven van leden;
 7. het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij;
 8. werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;
 9. activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes.

Naast deze inhoudelijke voorwaarden, zijn er ook nog drie organisatorische voorwaarden:

 1. Alleen afdelingen, commissies, of werkgroepen van DWARS mogen aanvragen doen. Als je wil kan je een werkgroep oprichten speciaal voor je project.
 2. Het geld moet in hetzelfde jaar worden uitgegeven als het is aangevraagd.
 3. Projecten gefinancierd uit het DWARS Projectenfonds mogen niet leiden tot structurele uitgaven.

Contact

Voor alle vragen over het DWARS Projectenfonds kan je terecht bij de penningmeester van DWARS via penningmeester@dwars.org.