Documenten Zomercongres 2021

Hier kun je alle stukken vinden die handig zijn om je voor te bereiden op het Zomercongres.

 

Deze pagina wordt in de aanloop naar het congres regelmatig bijgewerkt.

Congreskrant DWARS Zomercongres 2021 (versie: 11 juni)

Hierin staat de informatie over de congresdagen te staan, zoals: het programma, verantwoordingen, moties en wijzigingsvoorstellen.

Wintercongres notulen zaterdag

Wintercongres notulen zondag

De notulen van het afgelopen congres (Wintercongres 2020) worden vastgesteld op het Zomercongres 2021.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiën van DWARS na het einde van het vorige boekjaar (2020).

 

Financieel meerjarenkader 2022 – 2027

Het financieel meerjarenkader 2022 – 2027 geeft inzicht in de financiën van DWARS en hoe deze zich zouden kunnen ontwikkelen. Het kader is niet bindend, maar biedt als richtlijn wel houvast. Vragen over het financieel meerjarenkader kan je stellen bij de jaarrekening.

 

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag blikt terug op vorig jaar, wat DWARS gedaan heeft en welke doelen van het beleidsplan gehaald zijn. Vragen over het jaarverslag kan je stellen bij de algemene bestuursverantwoording.

 

Samenvatting convenant DWARS – GroenLinks

Het bestuur heeft samen met GroenLinks alle afspraken op papier gezet in één overeenkomst: het convenant. Om alle leden te informeren over de inhoud hiervan, heeft het bestuur een samenvatting geschreven. Vragen over deze samenvatting kan je stellen bij de algemene bestuursverantwoording.

Visiestukken

Dit congres worden er twee visiestukken behandeld. Lees hier de visiestukken die geschreven zijn door onze inhoudelijke commissies.

 

Puike Plastic Plannen van commissie Energie, Duurzaamheid en Mobiliteit (EDM)

Lees hier het visiestuk van de commissie EDM

Lees hier de dyslexie-vriendelijke versie van het bovenstaande visiestuk

 

 

Brede Bruggen Bouwen Tussen Klassen van commissie Onderwijs

Lees hier het visiestuk van de commissie Onderwijs

Lees hier de dyslexie-vriendelijke versie van het bovenstaande visiestuk

 

Tussentijds verslag Commissie Bestuursstructuur

De Commissie Bestuursstructuur (CBS) onderzoekt hoe het bestuur anders of beter kan werken. Op dit congres komen zij alvast met een tussentijds verslag met hetgeen dat ze afgelopen jaar hebben gedaan.

Lees hier het tussentijds verslag van de Commissie Bestuursstructuur.

 

Hoe overleef ik een DWARS congres?

Voor leden die nieuw zijn op een congres, voor leden die nieuwe zijn op een online congres en voor leden die willen weten hoe bepaalde dingen op een congres ook al weer werken, is hier: het ‘Hoe overleef ik een DWARS congres?’-boekje. Hierin staan alle belangrijke begrippen en procedures van een (online) congres!

Lees hier het ‘Hoe overleef ik een DWARS congres?’-boekje

In minder dan drie minuten weten hoe een DWARS congres werkt? Check hier de video!

 

Vragen in de eerste termijn

Omdat dit congres online is, worden vragen in de eerste termijn schriftelijk gesteld en beantwoord. De vragen en antwoorden vind je in dit document.

Lees hier de vragen de eerste termijnsvragen inclusief antwoorden!

Moties

Lees hier alle moties die voor 4 juni zijn ingediend en de adviezen van het bestuur daarop. Actuele moties over dingen die na 4 juni gebeurd zijn of bekend zijn geworden kunnen nog tot vrijdag 11 juni om 19:00 hier worden ingediend.

Moties DWARS Zomercongres 2021 met adviezen van het bestuur

 

Geamendeerde wijzigingsvoorstellen