Documenten Wintercongres 2021

Documenten & Kandidaten

Om je voor te kunnen bereiden op het congres zijn er de volgende documenten beschikbaar. Congresdocumenten die al geüpload zijn, kun je bekijken door op de naam van het document te klikken.

De congreskrant volgt nog

  • In de congreskrant vind je het programma en routebeschrijvingen, de perslijst, de verantwoordingen van het bestuur en andere organen, de wijzigingsvoorstellen en moties, informatie over de kandidaten voor de Raad van Advies, de Kandidatencommissie, de Kascommissie en de Commissie van Beroep, en het halfjaarverslag, de begroting en het beleidsplan voor 2022. Let op: De congreskrant zal net zoals het vorige congres regelmatig online geüpdatet worden. Deze kan dus een beetje verschillen van de krant die je in jouw congresenvelop zult aantreffen als je in je aanmeldformulier hebt aangegeven de congresdocumenten geprint te willen hebben.

De Zomercongresnotulen van de zaterdag en van de zondag

  • Deze stellen we vast op het congres. Eventuele onjuistheden worden dan aangekaart.

Het financiële halfjaarverslag

  • Het financiële halfjaarverslag geeft inzicht in hoe DWARS er halverwege 2021 financieel voorstond. Het financieel halfjaarverslag vind je in de congreskrant.

Begroting 2022

  • De begroting voor 2022 wordt op het Wintercongres vastgesteld. De begroting vind je hierboven en inclusief toelichting in de congreskrant.

Beleidsplan 2022

  • Het beleidsplan voor 2022 van het landelijk bestuur wordt op het Wintercongres vastgesteld.

Eindrapport Commissie Bestuursstructuur

Hierboven vind je het eindrapport dat de Commissie Bestuursstructuur heeft opgesteld.

Kandidaten

  • Dit Wintercongres wordt een nieuwe Raad van Advies verkozen. Ook stellen we de Kandidatencommissie, Kascommissie en Commissie van Beroep vast. Benieuwd naar de kandidaten? Check ze hier.