Concept Politiek Programma 2020-2025

Het afgelopen half jaar heeft de programmacommissie hard gewerkt aan een politiek programma. Het conceptprogramma is af! Het conceptprogramma lees je hier. Let op: dit is dus niet de definitieve versie.

Hieronder lees je meer informatie over wat het politiek programma precies in en hoe je amendementen op het conceptprogramma kan indienen.


Wat is het politiek programma?

Het politiek programma bevat de inhoudelijke lijn die DWARS volgt. Er staat in wat we van allerlei onderwerpen vinden. Het is een soort verkiezingsprogramma. Elk thema komt dan ook aan bod. Van onderwijs tot zorg, van huisvesting tot natuur, van Europa tot het klimaat. En zo maken er nog veel meer onderwerpen deel uit van ons politiek programma.

Voor elke Tweede Kamerverkiezingen stellen de leden van DWARS een nieuw programma vast. Het huidige politiek programma voor de periode 2016-2021 vind je hier. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stelt DWARS op 22 februari 2020 een nieuw politiek programma vast gemaakt door de programmacommissie.


Belangrijke documenten


Amendementen indienen

Op 22 februari 2020 organiseert DWARS een tussentijds congres waarop onder andere het politiek programma vastgesteld wordt. Op het conceptprogramma kun je amendementen indienen. Hierboven vind je documenten die uitleggen hoe je dit doet. Check deze documenten zeker als je een amendement gaat schrijven.

Bundelingsavond
Omdat een aantal amendementen door meerdere mensen bedacht zou kunnen worden, organiseert de programmacommissie een bundelingsavond. Op deze avond die 10 januari 2020 plaatsvindt, kun je met gelijkgestemden jullie amendementen samenvoegen tot 1 amendement, met een sterkere onderbouwing. Zo voorkomen we dat we op het congres wijzigingen dubbel moeten bespreken.

De avond bestaat uit 3 sessies. Wat elke sessie precies inhoudt krijg je aan het begin van de avond te horen. Je kan met ons in gesprek over het pre-advies tijdens de sessie waar jouw pre-amendement in staat. Amendementen die we overnemen, behandelen we vanavond niet. Het zou immers zonde zijn om de beperkte tijd te besteden aan discussies waarbij we het al eens zijn.

Hier kan je de reader vinden die je voor deze avond nodig hebt. Daarin kan je terugvinden hoe de programmacommissie over een amendement denkt en in welke sessie jouw amendement(en) besproken wordt/worden. Ook kan je hiernaast zien om hoe laat en waar de bundelingsavond plaatsvindt.

De deadline voor amendementen vóór de bundelingsavond is 15 december. Deze deadline is al verstreken.

Definitieve amendementen
De uiteindelijke deadline voor definitieve amendementen is 15 januari. Definitieve amendementen dien je hier in. We adviseren tussen 15 december en 15 januari alleen nog verbeterde versies van de originele amendementen in te dienen. De kans bestaat daarna dat je een overbodig amendement indient omdat het al door andere indieners is geschreven. Het is niet fijn als we op het congres dingen moeten herhalen, want zo’n dag heeft al een vol programma. Ook wordt het na de bundelingsavond lastig om te sparren met de programmacommissie.  De amendementen die je voor 15 december indient, zien we als concept-amendementen. We ontvangen graag alle definitieve amendementen (dus ook als je een concept-amendement ongewijzigd wil inleveren) nogmaals voor 15 januari.

Klik hier om een definitieve amendement in te dienen. Voor vragen kan je terecht bij programmacommissie[at]dwars.org