Concept Huishoudelijk Reglement

DWARS krijgt een nieuw huishoudelijk reglement (HR) waarin staat hoe vele zaken binnen DWARS geregeld dienen te worden. De afgelopen maanden heeft de HR-commissie een concept huishoudelijk reglement geschreven. Deze vind je hier. Let op: dit is dus niet de definitieve versie.

Amendementen indienen doe je uiterlijk 15 januari hier.

Naast de doorlopende tekst van het concept HR is er ook een versie met een toelichting onder alle artikelen zodat duidelijk wordt waarom de HR-commissie bepaalde keuzes heeft gemaakt. Deze versie vind je samen met de printvriendelijke versie hieronder bij belangrijke documenten.


Belangrijke documenten


Amendementen indienen (deadline 15 januari)

Op 22 februari 2020 organiseert DWARS een tussentijds congres waarop onder andere het huishoudelijk reglement vastgesteld wordt. Op het concept huishoudelijk reglement kun je amendementen indienen. Hierboven vind je een document met uitleg over hoe je een goed amendement schrijft. Check dit document zeker als je een amendement gaat schrijven. Mocht je er toch niet helemaal uitkomen, dan kan je een mail sturen naar huishoudelijkreglement[at]dwars.org.

De deadline voor het indienen van amendementen is woensdag 15 januari. Amendementen indienen doe je hier. De ingediende amendementen zullen behandeld worden op het tussentijds congres.

Het kan voorkomen dat verschillende leden hetzelfde amendement indienen. Bij enkele overeenkomstige amendementen zullen we de indieners met elkaar in contact brengen om een gezamenlijk amendement in te dienen. Mochten er veel dubbele amendementen worden ingediend, dan zal er mogelijk een ‘bundelingsavond’ worden georganiseerd. Op deze avond kun je met mensen met een gelijkgestemd amendement je amendement samenvoegen en kun je vragen stellen aan de HR-commissie. Mocht er een bundelingsavond komen, dan word je daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

Voor vragen kan je terecht bij huishoudelijkreglement[at]dwars.org.