Zomer-AAV – Afdelingscongres

Op zaterdag 24 juni vindt het afdelingscongres (Algemene Afdelingsvergadering – AAV) plaats. Tijdens de AAV leggen de bestuursleden verantwoording af over de afgelopen maanden. Daarna wordt een nieuw bestuur verkozen. Ook kunnen er moties worden ingediend. Verder zullen er twee interessante sprekers aanwezig zijn die voor een inspirerend intermezzo zullen zorgen. De voorlopige agenda vind je hieronder:

 1. Opening
 2. Aanwijzen dagvoorzitter, notulist en stemtelcommissie
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen agenda 24 juni 2023
 5. Vaststellen notulen 5 november 2022
 6. Verantwoording bestuur
  -Spreker 1
 7. Kascommissieverslag
 8. Financiële verantwoording
  -Spreker 2
 9. Verkiezing bestuursleden
 10. Verkiezing kascommissieleden
 11. Moties
 12. Rondvraag
 13. Sluiting AAV
 14. Borrel

Inloop is 11:30 bij Wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81 in Tilburg.

De vergadering opent om 12:00 en zou om 15:45 moeten afronden.

Om stemrecht te hebben, moet je je aanmelden. Aanmelden kan tot en met donderdag 22 juni.

Meld je hieronder aan!

Aanmelden AAV

Wat kunnen we doen om de activiteit toegankelijker te maken?
Privacyvoorwaarden(Vereist)
 • Locatie: Wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81, Tilburg
 • Afdeling: DWARS Brabant
 • Tijd: 24 June 2023 11:30