Winter afdelingscongres

Zondag 22 november is het zover ons winter afdelingscongres vanwege COVID-19 helaas online. We hebben twee toffe sprekers wie dat zijn is nog even geheim. Wordt zo snel mogelijk  bekend gemaakt wie dat zijn.

Inloop vanaf 13:00 uur. We beginnen om 13:30 en duurt ongeveer tot 17:00

Kan je er niet de hele middag bij zijn maar wel een gedeelte meld je dan als nog aan, je kan altijd aansluiten of eerder weggaan.

Om stem recht te hebben moet je zelf van te voren aanmelden en lid zijn van DWARS Brabant, dat doe je op de volgende link te klikken. klik hier. Je kunt je aanmelden t/m woensdag 18 november.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststellen dagvoorzitter, notulist en stemtelcommissie
  3. Vaststellen agenda 22 november
  4. Vaststellen notulen AAV 20 juni
  5. Eerste spreker (wordt binnenkort bekendgemaakt)
  6. Verantwoording bestuur
  7. Financiële stukken
  8. Verkiezing Kascommissie
  9. Motie’s
  10. Tweede spreker (wordt binnenkort bekendgemaakt)
  11. Bekendmaking Kascommissie
  12. Campagne-kickoff
  13. Rondvraag
  14. Sluiting Afdelingscongres
  15. Naborrelen ?
 • Locatie: Online
 • Afdeling: DWARS Brabant
 • Tijd: 22 November 2020 13.00