Winter-AAV – Afdelingscongres

Op zaterdag 5 november vindt het afdelingscongres (Algemene Afdelingsvergadering – AAV) plaats. Tijdens de AAV leggen de bestuursleden verantwoording af over de afgelopen maanden. Ook kunnen er moties worden ingediend. Verder zullen er twee interessante sprekers aanwezig zijn die voor een inspirerend intermezzo zullen zorgen. De agenda vind je hieronder:

1. Opening
2. Aanwijzen dagvoorzitter, notulist en stemtelcommissie
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda 5 november 2022
5. Vaststellen notulen 28 november 2021
6. Vaststellen notulen 18 juni 2022
7. Verantwoording bestuur
-Spreker 1: Selin Karar (Fractievoorzitter GroenLinks Bergen op Zoom)
8. Beleidsplan 2022-2023
9. Verkiezing Algemeen Bestuurslid Activiteiten
10. Kascommissieverslag
11. Financiële verantwoording
-Spreker 2: Peter Akkerman (beleidsadviseur Ministerie I&W en mede-oprichter van de Jongerenmilieuraad)
12. Begroting 2023
13. Moties
14. Rondvraag
15. Sluiting AAV
16. Borrel

Inloop is 11:30 bij Café Publieke Werken, St. Annastraat 12 in Breda.

De vergadering opent om 12:00 en zou om 15:45 moeten afronden. Er is gelegenheid om tot 17:00 na te borrelen bij Publieke Werken.

Om stemrecht te hebben, moet je je aanmelden. Aanmelden kan tot en met donderdag 3 november.

Meld je hieronder aan!

Aanmelden Borrel

Wat kunnen we doen om de activiteit toegankelijker te maken?
Privacyvoorwaarden(Vereist)
  • Locatie: Café Publieke Werken, St. Annastraat 12, Breda
  • Afdeling: DWARS Brabant
  • Tijd: 05 November 2022 12:00-17:00