Jongeren en de gemeente! Tijd voor participatie

Overal zie je houten border met verkiezingsposters, groepjes flyerende vrijwilligers in de typische partij-jassen en politiek gekleurde berichten op social media. Het is duidelijk: de gemeenteraadsverkiezingen staan om de hoek!

Die verkiezingen, en het gemeentebeleid dat uit de uitslag voortvloeit, hebben ook invloed op jongeren: of jou al kunt stemmen of niet!
Daarom organiseren politieke jongerenorganisaties DWARS, de Jonge Democraten en de Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie samen met de Jongerenraad Oss een avond over jongerenparticipatie in de lokale politiek! Verschillende boeiende sprekers zullen ons wat vertellen over waar gemeentepolitiek nou precies over gaat, op welke manieren jongeren hier concreet invloed op uit kunnen oefenen en waarom dit belangrijk is!
Het programma ziet eruit als volgt:

19.45 – 20.00: inloop
20.00 – 20.30: Steffan Vos (oud-voorzitter Jongerenraad Oss en burgerlid voor de lokale VVD fractie) over jongerenparticipatie en verschillende manieren hiertoe.
20.30 – 21.00: Burgemeester Wobine Buijs over de functie en het belang van (jongeren in) de gemeentelijke politiek.
21.00 – 21.15: pauze met een drankje
21.15 – 21.35: Jongerenraad Oss over wie zij zijn, wat ze doen en waar ze nu mee bezig zijn.
21.40 – 22.00: Politieke jongerenorganisaties over wat ze zijn, wat hun doelen zijn en hoe ze werken + stelling over wat jij van de gemeentepolitiek vindt!

  1. Kortom, het wordt een boeiende, interactieve en gezellige avond! Iedereen is welkom, er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Nog vragen? Stuur een mailtje naar arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl!

  • Locatie: Gemeentehuis Oss
  • Afdeling: DWARS Brabant
  • Tijd: 14 March 2018 20:00