Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

Op 18 juni vindt de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats. Tijdens de AAV legt het bestuur verantwoording af, wordt een nieuw bestuur verkozen en wordt er over moties gestemd. Ook zullen er interessante sprekers aanwezig zijn, namelijk Yeliz Dogan en Lotte Meerhoff.

De agenda is als volgt:

1.Opening (13:00)

2.Vaststellen dagvoorzitter, notulist en stemtelcommissie (13:05)

3.Vaststellen agenda AAV 18 juni 2022 (13:15)

4.Vaststellen notulen AAV 28 november 2021 (13:20)

5.Verantwoording bestuur 2021-2022 (13:30)

6.Financiële verantwoording en verslag kascommissie (14:00)

7.Eerste spreker (14:15)

8.Pauze (14:45)

9.Verkiezing bestuur 2022-2023 (14:55)

10.Verkiezing kascommissie (15:40)

11.Moties (15:55)

12. Tweede spreker (16:05)

13.Uitslag verkiezingen (16:35)

14.Rondvraag (16:45)

15. Sluiting AAV (16:50)

16. Naborrel

 

Let op: we beginnen een kwartiertje eerder en we eindigen een kwartiertje eerder vanwege de borrel van GroenLinks Noord-Brabant in Tilburg. De inloop van de AAV zal vanaf 12:30 zijn en we verwachten voor 17:00 af te ronden. Daarna is er de gelegenheid om af te reizen naar Tilburg voor de borrel.

Meld je hier aan voor de AAV!

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

  • Locatie: Pand P (Leenderweg 65, 5614 HL Eindhoven)
  • Afdeling: DWARS Brabant
  • Tijd: 18 June 2022 Inloop 12:30-13:00, verwacht einde 16:45