Deniz Sözeri - Algemeen Bestuurslid

Voornaamwoorden: zij/haar

Deniz is algemeen bestuurslid met als portefeuilles Pandbeheer en Ledenwerving. Ze is sinds februari 2023 ad-interim algemeen bestuurslid Ledenbinding. Ze is 20 jaar oud en woont in Den Haag. Hiervoor is Deniz actief geweest binnen de campagnecommissie. Ook is Deniz student Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht.

Vanuit de portefeuille Pandbeheer is zij verantwoordelijk voor het DWARS-pand en de agenda’s.

Vanuit de portefeuille Ledenwerving is zij verantwoordelijk voor de communicatie (social media), merchandise, vormgeving en natuurlijk de ledenwerving zelf.

Vanuit de portefeuille Ledenbinding is zij verantwoordelijk voor de binding van leden aan de vereniging, bijvoorbeeld in de vorm van Nieuweledenavonden en DWARS101.

Mail: deniz@dwars.org