Anne Wentink - Algemeen Bestuurslid en Vicevoorzitter

Voornaamwoorden: zij/haar

Anne is algemeen bestuurslid met als portefeuilles Activisme & Campagne, en Participatie & Democratie. Anne is ook vicevoorzitter. Sinds februari 2023 is Anne ad-interim algemeen bestuurslid Politieke Contacten. Zij is 20 jaar en woont in Den Haag. Hiervoor was ze secretaris van de campagnecommissie en heeft zij stage gelopen bij het landelijk bureau van GroenLinks. Naast DWARS is Anne bezig met het afronden van haar Bachelor International Studies.

Vanuit de portefeuille Activisme & Campagne is zij verantwoordelijk voor de acties en campagnes, inclusief het Activisten Netwerk en de verkiezingscampagnes.

Vanuit de portefeuille Participatie & Democratie is zij verantwoordelijk voor verenigingsdemocratie en het waarborgen hiervan. Hieronder valt het organiseren van congressen. Ook is zij verantwoordelijke voor toegankelijk participatiebeleid.

Vanuit de portefeuille Politieke Contacten is zij verantwoordelijk voor het onderhouden van externe contacten van DWARS, de inhoudelijke commissies, het Politiek Overleg en voor contact met de Federation of Young European Greens.

Ten slotte is Anne ad-interim contactpersoon voor de Inclusiecommissie.

Mail: anne@dwars.org

Telefoon: +31 6 11831748