Zomer-AAV

English follows Dutch

Op 16 juni houdt DWARS Amsterdam een algemene afdelingsvergadering (AAV), vanaf 19:00. Als lid kun je op de AAV invloed uitoefenen op de koers van de afdeling. Een AAV is eigenlijk een grote vergadering waar de huidige stand van zaken van de afdeling wordt besproken en waar beslissingen worden genomen over het komende halfjaar.

Tijdens deze zomer-AAV leggen het huidge afdelingsbestuur en commissies verantwoording af over hun werkzaamheden van hun afgelopen bestuursperiode. Verder zijn er verkiezingen voor een nieuw bestuur bestuur en nieuwe commissievoorzitters. Als laatste kun je wijzigingsvoorstellen en moties indienen.

Ook als je nog niet goed bekend bent met DWARS of DWARS Amsterdam ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen binnen onze afdeling. Via onze website kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief en de appgroepen, zodat je niets mist van onze toffe activiteiten en bezigheden.


On June 16, DWARS Amsterdam will organise a general departmental meeting (AAV), starting at 19:00. As a member you can have an influence on the association. An AAV is a big meeting where the current policies of the association will be discussed and where decisions will be made regarding the coming half year.

At this summer-AAV, the board will give an account of the past year. This means they will explain how the past year went. Furthermore, there are elections for new board members and committee chairs. Lastly, you can submit admentment and motions.

Even if you are still quite new to DWARS or DWARS Amsterdam, you are invited to come. You can register for our newsletter and the group chats via our website to stay up to date on all of our activities.