Winter-AAV

For English, go to 🇬🇧 Winter-DP!


Op 24 november houdt DWARS Amsterdam een algemene afdelingsvergadering (AAV), vanaf 19:30. Als lid kun je op de AAV invloed uitoefenen op de koers van de afdeling. Een AAV is eigenlijk een grote vergadering waar de huidige stand van zaken van de afdeling wordt besproken en waar beslissingen worden genomen over het komende halfjaar.

Tijdens deze winter-AAV leggen het huidige afdelingsbestuur en de commissies verantwoording af over hun werkzaamheden van het afgelopen halfjaar. Verder zijn er verkiezingen voor nieuw bestuursleden en nieuwe commissievoorzitters. Als laatste kun je wijzigingsvoorstellen en moties indienen.

Ook als je nog niet goed bekend bent met DWARS of DWARS Amsterdam ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen binnen onze afdeling. Via onze website kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief en de appgroepen, zodat je niets mist van onze toffe activiteiten en bezigheden.