Wijzigingsvoorstellen / Amendments

Door het indienen van een wijzigingsvoorstel kan je dingen veranderen aan het huidige afdelingsregelement van onze afdeling. Dit reglement staat vol met regels en afspraken die gelden binnen onze afdeling waar het bestuur zich dus aan moet houden. Als je vindt dat iets verwijderd, toegevoegd of aangepast moet worden dan kan je een wijzigingsvoorstel indienen waarover wordt gestemd op de AAV. Als jouw voorstel genoeg stemmen behaalt, dan wordt het afdelingsreglement aangepast en is jouw doel bereikt!

Dus dien hier je wijzigingsvoorstellen in voor de zomer-AAV.


By submitting an amendment you can change things to our departmental regulations (in Dutch) of our local department. This document is filled with rules and agreements that the board have to uphold. If you want to change, remove or add something to this list of regulations then you can create an amendment. If you get enough votes on the AAV then our departmental regulations will be changed and your goal is achieved!

So pose your amendments for the summer-AAV here.