Vragen / Questions

Tijdens de zomer-AAV legt het bestuur verantwoording af voor het afgelopen jaar. Dit is dan ook het moment om als lid vragen te stellen aan het bestuur om meer te weten te komen over de gang van zaken. Misschien heb je vragen over bepaalde beslissingen of over waarom bepaalde dingen zo gedaan worden. Die vragen kan je allemaal stellen op de zomer-AAV. Als het ingewikkeldere vragen zijn, of er is voorbereiding voor nodig, is het handig als de vragen vooraf al bekend zijn. Hier kan je dus alvast je vragen indienen die je hebt voor de bestuursleden om beantwoord te worden tijdens de zomer-AAV.


During the summer-AAV the board will give an account of the past year. This is thus a good moment to ask questions as a member to the board to get to know more about how things are going. You might have questions about certain decisions or about why certain things are being done the way they are. These questions can all be asked during the summer-AAV. If the questions are quite complex, or if there is preparation needed to answer them, it is useful to know the questions beforehand. That is why here you can pose your questions for board members to be answered during the summer-AAV.